Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. SVOBODA, František a Simona ŠKARABELOVÁ. Ekonomika kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 283 s. ISBN 978-80-210-9633-2.
 2. ŠKARABELOVÁ, Simona. Expertka Místní agendy 21 - audity udržitelného rozvoje, oblast Kultura a volný čas. 2020 - 2020.
 3. ŠKARABELOVÁ, Simona. Předsedkyně pracovní skupiny pro tvorbu Strategie vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2021 - 2030. 2020 - 2020.
 4. 2017

 5. SVOBODA, František, Dagmar ŠPALKOVÁ, David ŠPAČEK, Eduard BAKOŠ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Zuzana ŠPAČKOVÁ, Iveta ŠTARHOVÁ, Jana SOUKOPOVÁ, Simona ŠKARABELOVÁ a Marek PAVLÍK. Ekonomika veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2017. 279 s. ISBN 978-80-87865-35-4.
 6. 2015

 7. ŠKARABELOVÁ, Simona. Příspěvkové organizace jako konkurent nestátním neziskovým organizacím. 2015.
 8. JARMILA, Curtiss a Simona ŠKARABELOVÁ. Rural nonprofit organizations and their functions in communities and local governance. In Agrarian Perspectives XXIV. 2015. ISBN 978-80-213-2580-7.
 9. CURTISS, Jarmila a Simona ŠKARABELOVÁ. Rural nonprofit organizations and their functions in communities and local governance: Survey results from Vysočina and South Moravia. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Proceeding of the 19th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 368-376. ISBN 978-80-210-7532-0.
 10. 2014

 11. CURTISS, Jarmila, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří NAVRÁTIL a Gabriela VACEKOVÁ. Size, Structure and Integration of Rural Non-profit Organizations in Local Governance: Survey Results from the Czech Republic. In 11th International ISTR Conference: 'Civil Society and the Citizen', Muenster, Germany. 2014.
 12. 2013

 13. ŠILEROVÁ, Lucie, Tereza SVOBODOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Analysis of he Market Environment in the Field od Music Agencies. In Jahrbuch für Kulturmanagement 2013 - Die Kunst des möglichen - Manangement mit Kunst. Weimar: Transcript Verlag, 2013. s. 247-267. ISBN 978-3-8376-2688-9.
 14. POSPÍŠIL, Miroslav, Zuzana PROUZOVÁ, Simona ŠKARABELOVÁ a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Economic crisis: a hard blow or a challenge for nonprofits? In Špalková Dagmar, Furová Lenka. Proceedings of the 17th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 92-98. ISBN 978-80-210-6159-0.
 15. VACEKOVÁ, Gabriela a Simona ŠKARABELOVÁ. The role of third sector organizations in rural development. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvku. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. s. 549-556. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-69.
 16. 2012

 17. POSPÍŠIL, Miroslav, Zuzana PROUZOVÁ, Simona ŠKARABELOVÁ a Kateřina ALMANI TŮMOVÁ. Czech nonprofit sector twenty years after: current developments and challenges. CIVIL SZEMLE. Budapest, 2012, roč. 9, č. 3, s. 5-22. ISSN 1786-3341.
 18. ŠKARABELOVÁ, Simona a Mirka WILDMANNOVÁ. The Influence of the Method of Data Collection on the Validity of Findings from the Field of Social Services. In Spalkova, D Furova, L. MODERN AND CURRENT TRENDS IN THE PUBLIC SECTOR RESEARCH. 1. vydání. BRNO: MASARYKOVA UNIV, 2012. s. 278-283. ISBN 978-80-210-5822-4.
 19. 2011

 20. ŠKARABELOVÁ, Simona a Mirka WILDMANNOVÁ. Vliv zákona o sociálních službách na metody financování neziskových organizací. In Tománek, Petr - Vaňková Ivana. Veřejná ekonomika a správa 2011. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011. s. 38-39. ISBN 978-80-248-2465-9.
 21. 2010

 22. ŠKARABELOVÁ, Simona. Foundations, grant-seeking. In Anheier, Helmut K. – Toepler , Stefan. International Encyclopedia of Civil Society. 1. ed. USA, New York: Springer, 2010. s. 706-711, 5 s. ISBN 978-0-387-93994-0.
 23. PROUZOVÁ, Zuzana, Simona ŠKARABELOVÁ a Tereza ŠINKYŘÍKOVÁ. To be or not to be a taxpayer? - That is the question of Czech NPOs. In FACING CRISES: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES CONFRONTING THE THIRD SECTOR AND CIVIL SOCIETY. 2010.
 24. 2009

 25. hlavní organizátoři: Vláda ČR, Partnerství o.p.s., MU, hlavní organizátoři: Vláda ČR, Partnerství o.p.s., MU, hlavní organizátoři: Vláda ČR, Partnerství o.p.s., MU a hlavní organizátoři: Vláda ČR, Partnerství o.p.s., MU. Europe of engaged citizens – resources and sustainability. 2009.
 26. ŠKARABELOVÁ, Simona a Johannes LEITNER. Change Management und Organizationsstruktur: Bezirkscaritas Brno. In Renate Buber - Michael Meyer (Hrsg.). Fallstudien zum NPO-Management. Praktische BWL für Vereine und Sozialeinrichtungen. 2. Auflage. Germany: Schäffer - Poeschel Verlag Stuttgart, 2009. s. 180-194, 14 s. Fallstudienbuch. ISBN 978-3-7910-2845-3.
 27. ŠKARABELOVÁ, Simona. Initiating and maintaining of relationships - instruments used. In Lukášová, R., Bajdak, A. (eds.): Relationship marketing in micro and small enterprises and local authorities - international comparison. Katowice: The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2009. s. 207-226, 19 s. sv. 1. ISBN 978-83-7246-443-9.
 28. ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketing vztahů municipalit v České republice, na Slovensku a v Polsku. In Veřejná ekonomika a správa 2009: Aktuální problémy veřejné ekonomiky a veřejné správy. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TUO, Ekonomická fakulta, 2009. 6 s. ISBN 978-80-248-2103-0.
 29. POSPÍŠIL, Miroslav, Michaela NEUMAYR, Simona ŠKARABELOVÁ, Ivan MALÝ, Michael MEYER a Ulrike SCHNEIDER. Neziskové organizace a jejich funkce v demokratické společnosti. 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2009. 31 s. ISBN 978-80-904150-3-4.
 30. POSPÍŠIL, Miroslav, Michaela NEUMAYER, Simona ŠKARABELOVÁ, Ivan MALÝ, Michael MEYER a Ulrike SCHNEIDER. Neziskové organizace a jejich funkce v demokratické společnosti. 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2009. 32 s. ISBN 978-80-904150-3-4.
 31. ŠKARABELOVÁ, Simona. Relationships quality, barriers to establishing and maintaining of relationships. In Lukášová, R., Bajdak, A. (eds.): Relationship marketing in micro and small enterprises and local authorities - international comparison. Katowice: The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2009. s. 227-248, 21 s. sv. 1. ISBN 978-83-7246-443-9.
 32. 2008

 33. ŠKARABELOVÁ, Simona a Jaroslav PICHRT. Analýza stavu a hodnocení odborných praxí a stáží na ESF v letech 2006 – 2008. In Praxe a stáže studentů vysokých škol. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 106-116. ISBN 978-80-210-4760-0.
 34. ŠKARABELOVÁ, Simona, Miroslava JANOUŠKOVÁ a Michal VESELÝ. Dopady čerpání fondů Evropské unie na změny v organizační struktuře. 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008. 28 s. Vědecké zprávy. ISBN 978-80-904150-1-0.
 35. ŠKARABELOVÁ, Simona. Multiplikační efekty dotací do vybraných divadel - příspěvkových organizací města Brna. ACTA AERARII PUBLICI. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2008, roč. 4/2007, č. 2, s. 36-52. ISSN 1336-8818.
 36. ŠKARABELOVÁ, Simona. Proč se divadlo vyplatí. Praha: Kulturní týdeník A2, 2008. 2 s. 31/2008. ISSN 1801-4542.
 37. ŠKARABELOVÁ, Simona a Mirka WILDMANNOVÁ. The share of nonprofit organisations in the provision of selected public services: culture and social services. In The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research. 2008.
 38. ŠKARABELOVÁ, Simona. Účinnost kulturní politiky na municipální úrovni. In Veřejné politiky a jejich účinnost: determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 44-49. ISBN 978-80-7399-345-0.
 39. ŠKARABELOVÁ, Simona. Veřejná politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 120 s. ISBN 978-80-210-4745-7.
 40. ŠKARABELOVÁ, Simona. Vlivy financování projektů z evropských fondů na změnu v organizační struktuře nestátních neziskových organizací. In Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v EU: důsledky a nové výzvy pro národní a tegionální trhy práce. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. s. 132-138. ISBN 978-80-7248-466-9.
 41. BAKOŠ, Eduard, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David ŠPAČEK, Jan BINEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Petr HALÁMEK, Hana JURAJDOVÁ, Ladislav KAVŘÍK, David PÓČ, Martin POP, Jaroslav REKTOŘÍK, Simona ŠKARABELOVÁ a Pavel FIŠER. Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext. Brno: ESF MU, 2008. 216 s. ISBN 978-80-210-4698-6.
 42. 2007

 43. ŠKARABELOVÁ, Simona. Divadla jako poskytovatelé veřejných služeb. In Problematika zabezpečování veřejných služeb. 1. vydání. Brno: Tribune, 2007. s. 147-155. ISBN 978-80-7399-030-5.
 44. ŠKARABELOVÁ, Simona. Divadla sponzory nelákají. In Lidové noviny - rozhovor. 1. vyd. Brno: Lidové noviny, 2007. s. 7.
 45. HLADKÁ, Marie a Zuzana PROUZOVÁ. Dotace a dotační politika České republiky vůči nestátním neziskovým organizací. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 237-246. ISBN 978-80-210-4423-4.
 46. REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 309 s. Ekonomie. ISBN 978-80-86929-29-3.
 47. ŠKARABELOVÁ, Simona, Jarmila NESHYBOVÁ a Jaroslav REKTOŘÍK. Ekonomika kultury a masmédií. 1. vyd. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, MU, 2007. 210 s. učebnís text. ISBN 978-80-210-4267-4.
 48. ŠKARABELOVÁ, Simona. Fundraising - získávání finančních prostředků. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 7 s. ISBN 9788086929255.
 49. ŠKARABELOVÁ, Simona. Kultura. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 12 s. ISBN 9788086929293.
 50. ŠKARABELOVÁ, Simona. Kultura a rozvoj regionu. In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. 1. vydání. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická Katedra financí a účetnictví, 2007. s. 43-49. ISBN 9788070449547.
 51. ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketing. Druhé aktualizované vydání. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 13 s. ISBN 978-80-86929-25-5.
 52. ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketing ve veřejném sektoru. první. Brno: MU, 2007. 201 s. elektronické skriptum. ISBN 9788021042926.
 53. NESHYBOVÁ, Jarmila a Simona ŠKARABELOVÁ. Marketing vztahů na obcích III. stupně v České republice. In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická, Univerzhita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2007. s. 53-62. ISBN 978-80-7044-954-7.
 54. ŠKARABELOVÁ, Simona. Masmédia. In REKTOŘÍK, Jaroslav akol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. s. 218-226. ISBN 9788086929293.
 55. ŠKARABELOVÁ, Simona. Multiplikační efekty dotací do brněnských divadel. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. 1. vydání. Praha: VŠE, 2007. s. 102-111. ISBN 978-80-9036-542-1.
 56. ŠKARABELOVÁ, Simona. Multiplikační efekty dotací do vybraných divadel města Brna. In Nové trendy, nové nápady 2007. 1. vyd. Znojmo: SVŠE, 2007. s. 68-81. ISBN 978-80-903914-1-3.
 57. ŠKARABELOVÁ, Simona a Marie HLADKÁ. Nezisková organizace a její vymezení v roli daňového poplatníka. In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: UP, 2007. s. 134-142. Monografie. ISBN 978-80-244-1834-6.
 58. HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 292 s. ISBN 978-80-210-4423-4.
 59. NEUMAYER, Michaela, Ulrike SCHNEIDER, Michael MEYER, Johannes LEITNER, Simona ŠKARABELOVÁ, Dana TRÁVNÍČKOVÁ a Miroslav POSPÍŠIL. Nonprofits functions in old and new democracies: An integrative framework and empirical evidence for Austria and the Czech Republic. 1. vyd. Wien: Wirtschaftsuniversität Wein, Institut für Sozialpolitik, 2007. 20 s. Working Paper 02/2007.
 60. NEUMAYER, Michaela, Ulrike SCHNEIDER, Michael MEYER, Astrid HAIDER, Simona ŠKARABELOVÁ, Dana TRÁVNÍČKOVÁ a Miroslav POSPÍŠIL. Nonprofits roles in old and new democracies: An integrative framework and empirical evidence for Austria and the Czech Republic. In The Global Pursuit of Social Justice: Challenges to Nonprofits & Civil Society. 1. vyd. USA, Atlanta: ARNOVA, 2007. s. 245-250. ISSN 1802-128X.
 61. REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání. Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5.
 62. PROUZOVÁ, Zuzana, Jiří ŠPALEK a Martin KŘIVÁNEK. Podíl neziskových organizací na poskytování veřejných služeb a jejich financování v České republice. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 63-100. ISBN 978-80-210-4423-4.
 63. ŠKARABELOVÁ, Simona. Problematika zabezpečování veřejných služeb. 2007.
 64. ŠKARABELOVÁ, Simona. Problematika zabezpečování veřejných služeb. In Problematika zabezpečování veřejných služeb. 1. vydání. Brno: Tribune, 2007. s. 1-184. ISBN 978-80-7399-030-5.
 65. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální služby. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 129-152, 23 s. ISBN 978-80-210-4423-4.
 66. ŠKARABELOVÁ, Simona. Udržitelnost příspěvkových organizací poskytujících kulturní služby. In Ekonomická teória a prax – dnes a zajtra II. 1. vydání. Banská Bystrica: UMB, 2007. s. 56-62. ISBN 978-80-8083-407-4.
 67. SOUKOPOVÁ, Jana, Barbora KAPLANOVÁ a Ladislav KAVŘÍK. Veřejné služby v životním prostředí. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 198-222. ISBN 978-80-210-4423-4.
 68. WILDMANNOVÁ, Mirka. Veřejné služby ve zdravotnictví. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 179-197, 18 s. ISBN 978-80-210-4423-4.
 69. HYÁNEK, Vladimír, Martin KŘIVÁNEK a Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Veřejně-soukromá partnerství a veřejné zakázky. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 225-235, 10 s. ISBN 978-80-210-4423-4.
 70. PROUZOVÁ, Zuzana, Jiří ŠPALEK a Martin KŘIVÁNEK. Zdroje dat o financování a poskytovatelích veřejných služeb. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 45-62, 17 s. ISBN 978-80-210-4423-4.
 71. 2006

 72. HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Institucionální zabezpečení veřejných služeb. In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 8-20. ISBN 80-210-3956-6.
 73. ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Jan BINEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Pavel FIŠER, Petr HALÁMEK, Simona ŠKARABELOVÁ a David ŠPAČEK. Management regionální a místní správy: metodický text. Editor - Eduard Bakoš. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 290 s. ISBN 80-210-4141-2.
 74. ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketing jako součást řízení regionální a místní správy. In Management regionální a místní správy - Metodický text. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 209-223, 14 s. ISBN 80-210-4141-2.
 75. ŠKARABELOVÁ, Simona. Marketingová komunikace ve veřejné správě. In Veřejná správa 2006. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 437 - 442, 7 s. ISBN 80-7194-882-9.
 76. ŠKARABELOVÁ, Simona. Sociální stát a společenská odpovědnost firem. In Sociální ekonomika a sociální podnik jako nástroj veřejných politik. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2006. s. 56-59. ISBN 80-7044-819-9.
 77. ŠKARABELOVÁ, Simona. Zabezpečení a financování veřejných služeb v ČR. In Európske financie - teória, politika, prax. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006. s. 96-106, 10 s. ISBN 80-8083-335-4.
 78. 2005

 79. ŠKARABELOVÁ, Simona. Daňová asignace jako nový prvek daňové politiky ČR. In Theoretical and practical aspects of public finance. 1. ed. Prague: University of Economics, 2005. s. 152-159. ISBN 80-245-0862-1.
 80. HYÁNEK, Vladimír, Tomáš ROSENMAYER, Simona ŠKARABELOVÁ a Miroslav POSPÍŠIL. Expertíza k problematice úpravy právnických osobv návrhu občanského zákoníku. 1. vyd. Praha: Nadace Via, 2005.
 81. ŠKARABELOVÁ, Simona, Vladimír HYÁNEK, Tomáš ROSENMAYER a Miroslav POSPÍŠIL. Expertíza k problematice úpravy právnických osobv návrhu občanského zákoníku. Nadace VIA, 2005. 19 s.
 82. ŠKARABELOVÁ, Simona. Komunikace a Public Relations. 1. vydání. Brno: MU, 2005. 81 s. ISBN 80-210-3745-8.
 83. ŠKARABELOVÁ, Simona. Nestátní neziskový sektor, veřejná správa a rozvoj regionů. In Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 179-199. ISBN 80-210-3623-0.
 84. ŠKARABELOVÁ, Simona. Obecně prospěšná společnost jako sociální podnik. In Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy. 1. vyd. Ústi nad Labem: Univerzita J.E.Purkyne, 2005. s. neuvedeno, 6 s. ISBN 80-7044-724-9.
 85. HYÁNEK, Vladimír, Simona ŠKARABELOVÁ a Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů. 1. vydání. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2005. 40 s. Systematické sledování ekonomického prostředí NNO. ISBN 80-239-5262-5.
 86. HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Úvodní studie pro vyhodnocení globálních grantů. Brno: NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti, 2005. 47 s.
 87. 2004

 88. KUZMOVÁ, Petra a Simona ŠKARABELOVÁ. CEE Trust v Českej republike. In Príležitosti, šance a výzvy pre viaczdrojové financovanie neziskových organizácií. 1. vydání. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 42-53. ISBN 80-8055-930-9.
 89. HYÁNEK, Vladimír, Simona ŠKARABELOVÁ, Pavla PEKÁRKOVÁ, Zuzana TŮMOVÁ, Tomáš ROSENMAYER a Miroslav POSPÍŠIL. Ekonomické výsledky nadačních subjektů v roce 2002. 1. vydání. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2004. 32 s. CVNS, 1. ISBN 80-239-3404-X.
 90. ŠKARABELOVÁ, Simona. Komunikace jako nástroj kvality služeb poskytovaných veřejnou správou. In Public Adminstration 2004. 1. vyd. Pardubice: Univerzit Pardubice, 2004. s. 330-332. ISBN 80-7194-684-2.
 91. ŠKARABELOVÁ, Simona. Kultura a nestátní neziskové organizace. In Oblast rozvoje lidských zdrojů - Zvláštní část vezdělávání vedoucích úředníků ÚSC - Díl III. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 31-37. díl III. ISBN 80-210-3544-7.
 92. ŠKARABELOVÁ, Simona. Nadační sektor jako zdroj financování veřejně prospěsných sluzeb v ČR. In Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie II. 1. vydání. Banská Bystrica: EF Univerzity Mateja Bela, 2004. s. 150-161. ISBN 80-8055-966-X.
 93. ŠKARABELOVÁ, Simona. Neziskovky přesvědčily kvantitou, je čas na kvalitu. Praha: R-PRESSE, spol. s r.o., 2004.
 94. ŠKARABELOVÁ, Simona. Přínos nadačních subjektů k ekonomickému rozvoji regionů ČR. In Konkurenceschopnost regionu - rozvoj lidskych zdrojů. 1. vyd. Ústi nad Labem: Univerzita J.E.Purkyne, 2004. s. 276-281. ISBN 80-7044-607-2.
 95. ŠKARABELOVÁ, Simona. Příprava zavádění satelitního účtu neziskových organizací v ČR. In Príležitosti, šance a výzvy pre viaczdrojové financovanie neziskových organizácií. 1. vydání. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 54-64. ISBN 80-8055-930-9.
 96. HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2003. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2004. 25 s. Rozbor.
 97. ŠKARABELOVÁ, Simona. Současnost a budoucnost komunikace veřejné správy v ČR. In Tória a prax verejnej správy 2004. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2004. s. 85-89, 4 s.
 98. ŠKARABELOVÁ, Simona. Výzkum neziskového sektoru. Praha: ICN, o.p.s., 2004. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor.
 99. 2003

 100. ŠKARABELOVÁ, Simona. Asociace NNO - stanovy, smlouvy, připomínky. Bariéry. Časopis pro občanskou společnost. Brno: Sdružení přátel Konta Bariéry, 2003, roč. 7, 2/2003, s. 25.
 101. MALÝ, Ivan a Simona ŠKARABELOVÁ. Challanges for Civic Society Organizations in the Chech Republic. In Society in Transition: Rebuilding Partnership. 1st edition. Praha: Ministry for Regional Development of the Czech Republic, 2003. s. 37-44. ISBN 80-239-0814-6.
 102. ŠKARABELOVÁ, Simona. Jednoprocentní daňová asignace. Daňové asignace - cizorodý prvek v daňovém řádu. Praha: ICN o.p.s., 2003. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor.
 103. ŠKARABELOVÁ, Simona a Miroslav FORET. Komunikace s veřejností, public relations, lobbování, marketing ve veřejném sektoru. Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., Doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. - editoři. In Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 65-79. Učebnice ÚSC. ISBN 80-210-3278-2.
 104. ŠKARABELOVÁ, Simona. Místo asignací filantropie. Bariéry. Časopis pro občanskou společnost. Brno: Sdružení přátel Konta Bariéry, 2003, roč. 7, 4/2003, s. 8.
 105. ŠKARABELOVÁ, Simona, Vladimír HYÁNEK a Petra KUZMOVÁ. Podíl nestátních neziskových organizací na poskytování veřejných služeb. In STRECKOVÁ, Yvonne. Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1.vydání. Brno: MU Brno, 2003. s. 104-130. ISBN 80-210-3074-7.
 106. MALÝ, Ivan a Simona ŠKARABELOVÁ. Problémy organizací občanské společnosti v České republice. In Společnost v přechodu: Obnova partnerství. 1. vydání. Praha: MMR ČR, 2003. s. 35-41. ISBN 80-239-0813-8.
 107. ŠKARABELOVÁ, Simona. Reforma veřejné správy a faktory efektivnosti rozvoje regionů. Odvětví kultury. In STRECKOVÁ, Yvonne. Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1.vydání. Brno: MU Brno, 2003. s. 75-84. ISBN 80-210-3074-7.
 108. HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2002. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2003. 20 s. Rozbor.
 109. ŠKARABELOVÁ, Simona. Vliv reformy veřejné správy na financování nestátních neziskových organizací. In Veřejná ekonomika a správa 2003. 1. vydání. Ostrava: VŠB-TU, 2003. s. 33-36. ISBN 80-248-0430-1.
 110. HYÁNEK, Vladimír, Simona ŠKARABELOVÁ a Petra KUZMOVÁ. Vliv standardů veřejných služeb na finanční stabilitu nestátních neziskových organizací. In Standardizace veřejných služeb jako předpoklad efektivnosti rozvoje regionů. Brno: MU, 2003. s. 98-108. ISBN 80-210-3192-1.
 111. 2002

 112. ŠKARABELOVÁ, Simona a Petra KUZMOVÁ. Daňové asignace jako alternativní zdroj financování nestátních neziskových organizací - zkušenosti ze SR, perspektivy v ČR. In Ekonomika a občan v procesu integrace. 1. vydání. Ústí n/L.: Univerzita J.E. Purkyně, 2002. s. 111-118. ISBN 80-7044-423-1.
 113. REKTOŘÍK, Jaroslav, Bohuslav BINKA, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří ŠPALEK, Dagmar ŠPALKOVÁ, Mirka WILDMANNOVÁ a Jiří WINKLER. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002. 268 s. ISBN 80-86119-60-2.
 114. ŠKARABELOVÁ, Simona. Když se řekne nezisková organizace. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 130 s. Příručka. ISBN 80-210-3031-3.
 115. ŠKARABELOVÁ, Simona. Možnosti dalšího vzdělávání pracovníků neziskových organizací. Praha: ICN, o.p.s., 2002. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor.
 116. ŠKARABELOVÁ, Simona. Nové trendy v řízení organizací veřejné správy. In REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Strategie komunikace řízení. Rukoveť místní samosprávy. 1. vyd. Brno-Praha: MU Brno, 2002. s. 31-37. IV. díl. ISBN 80-210-2957-9.
 117. KOZÁKOVÁ, Simona a Vladimír HYÁNEK. Participace nestátních neziskových organizací na rozvoji kraje. In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 144-152. ISBN 80-210-2775-4.
 118. ŠKARABELOVÁ, Simona. Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi na úrovni obce a kraje. In REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Strategie komunikace řízení. Rukoveť místní samosprávy. 1. vyd. Brno-Praha: MU Brno, 2002. s. 97-110. IV.díl. ISBN 80-210-2957-9.
 119. 2001

 120. KOZÁKOVÁ, Simona. Analýza transformace neziskového sektoru v ČR. In Veřejná ekonomika a správa 2001. první vydání. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001. s. 109-116. ISBN 80-7078-936-0.
 121. KOZÁKOVÁ, Simona. Fundraising. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru.Základy ekonomiky, teorie a řízení. První vydání. Praha: Ekopress, 2001. s. 88-96. ISBN 80-86119-41-6.
 122. KOZÁKOVÁ, Simona a Vladimír HYÁNEK. Interakce veřejného sektoru s neziskovým - synergická efektivnost v rámci regionu. In MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. Brno: MU, 2001. s. 114-146. ISBN 80-210-2571-9.
 123. KOZÁKOVÁ, Simona. Kultura. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika veřejného sektoru. druhé vydání. Brno: MU, 2001. s. 104-116. ISBN 80-210-2550-6.
 124. KOZÁKOVÁ, Simona. Marketing. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru.Základy ekonomiky, teorie a řízení. První vydání. Praha: Ekopress, 2001. s. 80-88. ISBN 80-86119-41-6.
 125. KOZÁKOVÁ, Simona. Masmédia. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika veřejného sektoru. druhé vydání. Brno: MU, 2001. s. 176-183. ISBN 80-210-2550-6.
 126. KOZÁKOVÁ, Simona. Partnerství nestátních neziskových organizací a veřejné správy jako předpoklad efektivnosti veřejných služeb. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. první. Brno: MU, 2001. s. 409-423. část první. ISBN 80-210-2533-6.
 127. KOZÁKOVÁ, Simona. Struktura financování neziskového sektoru v Německu a Rakousku. Praha: Informační centrum nezisk.organizací, 2001. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor.
 128. KOZÁKOVÁ, Simona. Struktura neziskového sektoru v Německu a Rakousku. Praha: Ministerstvo vnitra, 2001. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky.
 129. KOZÁKOVÁ, Simona. Vymezení obecné prospěšnosti jako předpoklad daňových úlev neziskových organizací. In Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu. 1. vydání. Ústí n./L.: UJEP, 2001. s. 39-47. ISBN 80-7044-345-6.
 130. KOZÁKOVÁ, Simona. Vztah obcí k neziskovým organizacím v Rakousku a SRN. In Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. 1.vydání. Brno: MU, 2001. s. 48-55. ISBN 80-210-2514-X.
 131. 2000

 132. ŠELEŠOVSKÝ, Jan, Jaroslav REKTOŘÍK a Simona KOZÁKOVÁ. Fungování občanské společnosti se bez sdílených zkušeností neobejde. Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra, 2000, ročník 11, č. 24, s. 6-8. ISSN 0027-8009.
 133. HYÁNEK, Vladimír a Simona KOZÁKOVÁ. Legislativní úprava neziskových organizací v Rakousku. In Neziskové organizace v ČR, SR a Rakousku. 1.vydání. Brno: MU, 2000. s. 110-136. ISBN 80-210-2259-0.
 134. KOZÁKOVÁ, Simona. Neziskové organizace a jejich role v rozvoji regionu. In Institucionální podpora podnikání v regionech. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 127-130. ISBN 80-210-2403-8.
 135. KOZÁKOVÁ, Simona. Neziskový sektor a obce ve vybraných zemích EU. In Evropská unie, obce a města. 1. vydání. Brno: MU, 2000. s. 101-107. ISBN 80-210-2385-6.
 136. KOZÁKOVÁ, Simona. Reforma veřejné správy a ji doprovázející zákony ve vztahu k neziskovým organizacím. In Problematika financovania verejného sektora z aspektu jeho príjmov a výdavkov. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2000. s. 401-412. ISBN 80-225-1406-3.
 137. KOZÁKOVÁ, Simona. Vztah neziskového sektoru a obcí v SRN a Rakousku. Praha: Verlag Dashöfer, 2000. Územní samospráva v praxi.
 138. REKTOŘÍK, Jaroslav a Simona KOZÁKOVÁ. Závěry k členění neziskového sektoru a k legislativě. In Neziskové organizace v ČR, SR a Rakousku. 1.vydání. Brno: MU, 2000. s. 144-148. ISBN 80-210-2259-0.
 139. 1999

 140. KOZÁKOVÁ, Simona. Kolektivní nátlak nebo veřejný zájem? Editor: Ivan Malý. In Problémy definování a prosazování veřejného zájmu. 1. vydání. Brno: MU, 1999. s. 37-48. ISBN 80-210-2236-1.
 141. KOZÁKOVÁ, Simona. New Public Management - alternativa řízení veřejné správy. In Veřejná ekonomika a správa ´´99. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 1999. s. 90-95. ISBN 80-7078-760-0.
 142. KOZÁKOVÁ, Simona. Vztah neziskového sektoru, státu a obcí ve vybraných zemích EU. In Neziskový sektor v teorii a praxi rozvoje společnosti a regionu. 1.vydání. Ústí nad Labem: UJEP, 1999. s. 104-117. ISBN 80-7044-271-9.
 143. 1998

 144. KOZÁKOVÁ, Simona. Družstevnictví v německy mluvícíh zemích. In Družstevnictví v podmínkách tržní ekonomiky. 1. vydání. Ústí nad Labem: Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J.E.Purkyně, 1998. s. 149-156. ISBN 80-7044-230-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 6. 2021 11:20