Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. SEIDENGLANZ, Daniel, Robert OSMAN a Jiří MALÝ. Intentional Automobility: Mobility Choice Between Socialist and Postsocialist Chrononormativity. Annals of the American Association of Geographers. Taylor & Francis, 2024, roč. 114, č. 1, s. 255-275. ISSN 2469-4452. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/24694452.2023.2249083.
  2. OSMAN, Robert, Pavel DOBOŠ, Hana JAURYS, Veronika KOTÝNKOVÁ KROTKÁ, Ondřej ŠERÝ, Boris JANČA, Pavel OVEČKA, Pavel ZEMÁNEK a Lukáš TUČEK. Specializovaná veřejná databáze bariérových situací pro osoby se smyslovým znevýhodněním v MHD. 2024.
  3. PORKERTOVÁ, Hana, Robert OSMAN, Lucie POSPÍŠILOVÁ, Pavel DOBOŠ a Zuzana KOPECKÁ. „Wait, really, stop, stop!“: Go-Along interviews with visually disabled people and the pitfalls of ableist methodologies. Qualitative Research. SAGE Publications Ltd, 2024, 23 s. ISSN 1468-7941. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/14687941231224595.

  2023

  1. DOBOŠ, Pavel, Veronika KOTÝNKOVÁ KROTKÁ, Robert OSMAN a Hana PORKERTOVÁ. Movement of people with visual impairments: the influence of technologies. In Computing the Human conference. 2023.
  2. OSMAN, Robert, Petr KLUSÁČEK, Jiří MALÝ a Filip ALEXANDRESCU. Rhythmanalysis and reproduction of space in a brownfield regeneration process: the case of Ústí nad Orlicí, Czech Republic. Eurasian Geography and Economics. 2023, roč. 64, č. 6, s. 705-731. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/15387216.2022.2057348.
  3. OSMAN, Robert a Hana PORKERTOVÁ. The social stone: a story of transformation from ableist to accessible topology. Social and Cultural Geography. Routledge, 2023, roč. 24, č. 9, s. 1598-1615. ISSN 1464-9365. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/14649365.2022.2073606.

  2022

  1. OSMAN, Robert a Veronika KOTÝNKOVÁ. Časové znevýhodnění: když tělo neodpovídá normám času. In Konference urbánních studií. 2022.
  2. OSMAN, Robert, Petr KLUSÁČEK, Jiří MALÝ a Filip M. ALEXANDRESCU. Rhythmanalysis and reproduction of space in a brownfield regeneration process: the case of Ústí nad Orlicí, Czech Republic. Eurasian Geography and Economics. Taylor & Francis, 2022, 27 s. ISSN 1538-7216. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/15387216.2022.2057348.
  3. DOBOŠ, Pavel, Hana PORKERTOVÁ a Robert OSMAN. Towards non-ableist geographies of visual impairment: The methodological difficulties in the research of visually impaired people’s urban experience. In Multiple Nordic Geographies: 9th Nordic Geographers Meeting. 2022.

  2021

  1. ŠERÝ, Ondřej a Robert OSMAN. Akční plán pro postupné odstraňování bariér 2022–2023. 2021.
  2. DOBOŠ, Pavel, Robert OSMAN, Ondřej ŠERÝ, Daniel KAPLAN, Simona SURMAŘOVÁ a Stanislav ŠKOP. Brněnský archiv příkladů dobré praxe: proč ne Metodika? In Osman, Robert. Geografie bariér: příklady dobrých bezbariérových realizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 313-406. ISBN 978-80-210-9909-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9910-2021-9.
  3. OSMAN, Robert a Ondřej ŠERÝ. Budování strategie přístupnosti města. In Osman, Robert. Geografie bariér: příklady dobrých bezbariérových realizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 193-234. ISBN 978-80-210-9909-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9910-2021-6.
  4. OSMAN, Robert, Hana PORKERTOVÁ a Veronika KOTÝNKOVÁ. Geografie bariér. In Osman, Robert. Geografie bariér: příklady dobrých bezbariérových realizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 23-47. ISBN 978-80-210-9909-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9910-2021-1.
  5. OSMAN, Robert. Geografie bariér. Příklady dobrých bezbariérových realizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 477 s. ISBN 978-80-210-9909-8.
  6. OSMAN, Robert. Geografie bariér. Příklady dobrých bezbariérových realizací. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 477 s. ISBN 978-80-210-9910-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9910-2021.
  7. OSMAN, Robert. Geografie znevýhodnění. In Osman, Robert. Geografie bariér: příklady dobrých bezbariérových realizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 75-121. ISBN 978-80-210-9909-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9910-2021-3.
  8. MALÝ, Jiří, Filip ALEXANDRESCU, Robert OSMAN a Petr KLUSÁČEK. Rebuilding a community ‘centre’ under free-market pressure: The post-socialist experience with local brownfield management. Territory, Politics, Governance. Taylor & Francis, 2021. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/21622671.2021.1916580.
  9. KREJČÍ, Tomáš, Eva NOVÁKOVÁ, Jakub TROJAN, Milena ANTONOVIČOVÁ, Robert OSMAN a Ondřej ŠERÝ. Specializovaná mapa prioritních tras a prioritních bezbariérových realizací pro akční plán bezbariérovosti. 2021.
  10. TROJAN, Jakub, Tomáš KREJČÍ, Eva NOVÁKOVÁ, Milena ANTONOVIČOVÁ, Robert OSMAN a Ondřej ŠERÝ. Specializovaná mapa sociální náročnosti odstraňování fyzických bariér na vytipovaných trasách v prostoru mezi prioritními institucemi. 2021.

  2020

  1. OSMAN, Robert, Vladimír IRA a Jakub TROJAN. A tale of two cities: The comparative chrono-urbanism of Brno and Bratislava public transport systems. Online. Moravian Geographical Report. Brno: Institute of Geonics, ASCR, v.v.i., 2020, roč. 28, č. 4, s. 269-282. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/mgr-2020-0020.
  2. OSMAN, Robert, Ondřej ŠERÝ a Daniel KAPLAN. Strategický plán pro postupné odstraňování bariér 2021-2030. 2020.
  3. ALEXANDRESCU, Filip, Robert OSMAN, Petr KLUSÁČEK a Jiří MALÝ. Taming the genius loci? Contesting post-socialist creative industries in the case of Brno's former prison. Cities. Elsevier, 2020, roč. 98, 10 s. ISSN 0264-2751. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2019.102578.
  4. OSMAN, Robert, Ondřej ŠERÝ, Filip ALEXANDRESCU, Jiří MALÝ a Ondřej MULÍČEK. The establishment of inter-municipal cooperation: the case of a polycentric post-socialist region. Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography. Copenhagen: ROYAL DANISH GEOGRAPHICAL SOC, 2020, roč. 120, č. 1, s. 2-18. ISSN 0016-7223. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/00167223.2019.1693903.
  5. OSMAN, Robert a Hana PORKERTOVÁ. „Upoután vozíkový“: absence zdvořilé nevšímavosti jako bariéra při pohybu prostorem uživatelů a uživatelek elektrických vozíků. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 2020, roč. 56, č. 1, s. 85-107. ISSN 0038-0288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/csr.2020.004.

  2019

  1. OSMAN, Robert a Jana JÍCHOVÁ. „A přišel ti naproti?“: dohled rodičů jako neviditelná bariéra prostorového chování jejich dcer ve vzdálených univerzitních městech. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 16, č. 1, s. 103-122. ISSN 1214-813X.
  2. DUŽÍ, Barbora, Robert OSMAN, Jiří LEHEJČEK, Eva NOVÁKOVÁ, Pavel TARABA a Jakub TROJAN. Exploring citizen science in post-socialist space: Uncovering its hidden character in the Czech Republic. Moravian Geographical Reports. Brno: AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2019, roč. 27, č. 4, s. 241-253. ISSN 1210-8812. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/mgr-2019-0019.
  3. OSMAN, Robert a Lucie POSPÍŠILOVÁ. Geografie "okrajem" : každodenní časoprostorové zkušenosti. První vydání. Praha: Karolinum, 2019, 421 s. ISBN 978-80-246-4255-0.
  4. OSMAN, Robert. Jet pěšky / Geografie „vozíčkářů a vozíčkářek“. In Robert Osman, Lucie Pospíšilová. Geografie „okrajem“: Každodenní časoprostorové zkušenosti. Praha: Karolinum, 2019, s. 29-67. ISBN 978-80-246-4255-0.
  5. POSPÍŠILOVÁ, Lucie a Robert OSMAN. Po paměti / Geografie „nevidomých“. In Robert Osman, Lucie Pospíšilová. Geografie „okrajem“: Každodenní časoprostorové zkušenosti. Praha: Karolinum, 2019, s. 213-249. ISBN 978-80-246-4255-0.
  6. OSMAN, Robert a Jana JÍCHOVÁ. Pohyb pod dohledem / Geografie „prvaček“. In Robert Osman, Lucie Pospíšilová. Geografie „okrajem“: Každodenní časoprostorové zkušenosti. Praha: Karolinum, 2019, s. 111-145. ISBN 978-80-246-4255-0.
  7. OSMAN, Robert, Ondřej MULÍČEK a Daniel SEIDENGLANZ. Regional heteroglossia: the metropolitan region as a dialogical landscape. European Planning Studies. Abingdon: Taylor & Francis, 2019, roč. 27, č. 11, s. 2079-2098. ISSN 0965-4313. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09654313.2019.1623866.
  8. OSMAN, Robert. Rhythmanalysis of brownfield regeneration process in post-socialist transformation: The case of the Czech Republic. In Nordic Geographers Meeting, Trondheim, 16th-19th June 2019. 2019.
  9. TROJAN, Jakub, Eva NOVÁKOVÁ, Tomáš KREJČÍ a Robert OSMAN. Specializovaná mapa dostupných dat o bezbariérovosti na území města Brna. 2019.
  10. KREJČÍ, Tomáš, Jakub TROJAN, Eva NOVÁKOVÁ a Robert OSMAN. Specializovaná mapa fyzických bariér v prostoru mezi prioritními institucemi vytvořené na základě dat z terénního šetření. 2019.
  11. NOVÁKOVÁ, Eva, Robert OSMAN, Jakub TROJAN, Tomáš KREJČÍ a Ondřej ŠERÝ. Specializovaná mapa prioritních institucí, které by dle členů Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno měly být bezbariérově přístupné. 2019.
  12. DOBOŠ, Pavel a Robert OSMAN. Tvoření bezbariérového města: diferenciace proti stejnosti a haptická trasovitost proti vizuální abstrakci. In Města budoucnosti: 7. brněnská konference urbánních studií. 2019.
  13. OSMAN, Robert a Lucie POSPÍŠILOVÁ. Úvod / Zkraje „okraje“. In Robert Osman, Lucie Pospíšilová. Geografie „okrajem“: Každodenní časoprostorové zkušenosti. Praha: Karolinum, 2019, s. 9-28. ISBN 978-80-246-4255-0.
  14. OSMAN, Robert a Ondřej ŠERÝ. V rytmu svého okolí / Geografie „lidí po ztrátě zaměstnání“. In Osman, Robert; Pospíšilová, Lucie (eds.). Geografie „okrajem“: každodenní časoprostorové zkušenosti. První vydání. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019, s. 275-297. ISBN 978-80-246-4255-0.
  15. OSMAN, Robert a Pavel DOBOŠ. Vizuální nevědomí: vizuální organizace nevizuálního města. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 16, č. 1, s. 33-55. ISSN 1214-813X.

  2018

  1. ŠERÝ, Ondřej, Robert OSMAN, Jakub TROJAN a Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ. Geografický přístup ke strategicky budované bezbariérovosti na příkladu města Brna. In Geografie na v zostupe? 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti / 24. zjazd Českej geografickej společnosti, 5. – 7. 9. 2018, Bratislava. Zborník abstraktov. 2018. ISBN 978-80-223-4576-7.
  2. KLUSÁČEK, Petr, Filip ALEXANDRESCU, Robert OSMAN, Jiří MALÝ, Josef KUNC, Petr DVOŘÁK, Bohumil FRANTÁL, Marek HAVLÍČEK, Tomáš KREJČÍ, Stanislav MARTINÁT, Hana SKOKANOVÁ a Jakub TROJAN. Good governance as a strategic choice in brownfield regeneration: Regional dynamics from the Czech Republic. Land Use Policy. Amsterdam: Elsevier, 2018, roč. 73, s. 29-39. ISSN 0264-8377. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.01.007.
  3. MULÍČEK, Ondřej a Robert OSMAN. Rhythm of urban retail landscapes: Shopping hours and the urban chronotopes. Moravian Geographical Reports. Brno: AV ČR, Institute of Geonics, Czech Academy of Sciences, 2018, roč. 26, č. 1, s. 2-13. ISSN 1210-8812. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/mgr-2018-0001.
  4. NOVÁKOVÁ, Eva, Jakub TROJAN, Tomáš KREJČÍ, Robert OSMAN, Ondřej ŠERÝ a Eva ROSSI. Specializovaná mapa všech institucí zabývajících se problematikou odstraňování bariér na území města Brna. 2018.
  5. DOBOŠ, Pavel a Robert OSMAN. Vizuální nevědomí a praktikování vidění nezrakovým vjemem. In Geografie na v zostupe? 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti / 24. zjazd Českej geografickej společnosti. 2018.
  6. SEIDENGLANZ, Daniel a Robert OSMAN. Why not use public transport: arguments against beyond the car. In AAG 2018 - New Orleans. 2018.

  2017

  1. OSMAN, Robert, Ondřej ŠERÝ, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ a Jiří DUJKA. ...a proč byste si změnili trvalé bydliště vy? In Noc vědců, poster. 2017.
  2. ALEXANDRESCU, Filip, Petr KLUSÁČEK, Stephan BARTKE, Robert OSMAN, Bohumil FRANTÁL, Stanislav MARTINÁT, Josef KUNC, Lisa PIZZOL, Alex ZABEO, Elisa GIUBILATO, Andrea CRITTO a Alena BLEICHER. Actor networks and the construction of applicable knowledge: the case of the Timbre Brownfield Prioritization Tool. Clean Technologies and Environmental Policy. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2017, roč. 19, č. 5, s. 1323-1334. ISSN 1618-9558. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10098-016-1331-8.
  3. OSMAN, Robert a Ondřej ŠERÝ. Institut trvalého bydliště: domov jako rozhodnutí někde zůstat. In Konference České sociologické společnosti 2017. 2017.
  4. OSMAN, Robert a Jiří DUJKA. Pohádka o neposlušném obrubníku. In Noc vědců, poster. 2017.
  5. OSMAN, Robert, Ondřej ŠERÝ, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ a Jiří DUJKA. Proč měnit trvalé bydliště... In Noc vědců, poster. 2017.
  6. OSMAN, Robert a Ondřej ŠERÝ. Proměna teritoriality ve zkušenosti osob po ztrátě zaměstnání. In Klímová, V., Žítek, V. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 566-573. ISBN 978-80-210-8586-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-73.
  7. OSMAN, Robert, Jiří MALÝ a Petr KLUSÁČEK. Přístupy ke studiu recyklace urbánního prostoru v České republice: Vývoj a perspektiva. In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 536-543. ISBN 978-80-210-8587-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-69.
  8. OSMAN, Robert a Ondřej MULÍČEK. Urban chronopolis: Ensemble of rhythmized dislocated places. Geoforum. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE, 2017, roč. 85, October, s. 46-57. ISSN 0016-7185. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.07.013.

  2016

  1. OSMAN, Robert a Jiří DUJKA. Alternativní (nemapové) způsoby zobrazení prostoru. In Noc vědců, poster. 2016.
  2. OSMAN, Robert a Jiří DUJKA. Dopravní technologie mění naše vnímání prostoru. In Noc vědců, poster. 2016.
  3. OSMAN, Robert a Lucie POSPÍŠILOVÁ. Jak hovořit o prostoru bez vizuálních metafor? In 18. pracovní konference Biografu, 17.-19. 6. 2016, Hrad Pirkštejn, Rataje nad Sázavou. 2016.
  4. OSMAN, Robert. Sémantická mapa: příklad Ústí nad Orlicí. Geografie - Sborník České geografické společnosti. 2016, roč. 121, č. 3, s. 463–492. ISSN 1212-0014.
  5. MARTINÁT, Stanislav, Petr DVOŘÁK, Bohumil FRANTÁL, Petr KLUSÁČEK, Josef KUNC, Josef NAVRÁTIL, Robert OSMAN, Kamila TUREČKOVÁ a Matthew REED. Sustainable urban development in a city affected by heavy industry and mining? Case study of brownfields in Karvina, Czech Republic. Journal of Cleaner Production. Netherlands: Elsevier, 2016, roč. 118, 118 (2016), s. 78-87. ISSN 0959-6526. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.029.
  6. HONSNEJMANOVÁ, Irena, Ondřej ŠERÝ a Robert OSMAN. Teplé Brno. In Workshop doktorandek a doktorandů 2016: Prostorová spravedlnost. 2016.
  7. PIZZOL, Lisa, Alex ZABEO, Petr KLUSÁČEK, Elisa GIUBILATO, Andrea CRITTO, Bohumil FRANTÁL, Stanislav MARTINÁT, Josef KUNC, Robert OSMAN a Stephan BARTKE. Timbre Brownfield Prioritization Tool to support effective brownfield regeneration. Journal of Environmental Management. Amsterdam: Elsevier, 2016, roč. 166, s. 178-192. ISSN 0301-4797. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2015.09.030.
  8. MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Time-space Rhythms of the City – The Industrial and Post-industrial Brno. Environment and Planning A. SAGE, 2016, roč. 48, č. 1, s. 115-131. ISSN 0308-518X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0308518X15594809.
  9. OSMAN, Robert, Daniel SEIDENGLANZ a Ondřej MULÍČEK. Urban Place as a Heterochronotopia: A Case Study of a Brno Locality. Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2016, roč. 52, č. 6, s. 927-962. ISSN 0038-0288. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/00380288.2016.52.6.291.
  10. OSMAN, Robert, Ondřej ŠERÝ a Tomáš ČERNÁK. Významy "hranice" pro meziobecní spolupráci v polycentrickém sídelním systému. In Klímová, V., Žítek, V. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 595-604. ISBN 978-80-210-8273-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-76.
  11. OSMAN, Robert a Lucie POSPÍŠILOVÁ. Zkušenost bez zraku: příležitost pro reflexi prostorového normativu. Gender, rovné příležitosti, výzkum. 2016, roč. 17, č. 1, s. 63-76. ISSN 1213-0028. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13060/12130028.2016.17.1.256.
  12. ŠERÝ, Ondřej a Robert OSMAN. Změna časoprostorového chování osob po ztrátě zaměstnání. In Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. Výroční konference České geografické společnosti, České Budějovice, 5. – 7. září 2016. 2016.
  13. OSMAN, Robert a Jiří DUJKA. 7 čili Sedm dní na vozíku. In Noc vědců, poster. 2016.

  2015

  1. OSMAN, Robert, Bohumil FRANTÁL, Petr KLUSÁČEK, Josef KUNC a Stanislav MARTINÁT. Factors affecting brownfield regeneration in post-socialist space: The case of the Czech Republic. Land Use Policy. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Limited, 2015, roč. 48, s. 309-316. ISSN 0264-8377. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.06.003.
  2. MULÍČEK, Ondřej a Robert OSMAN. Geografie městských rytmů. In Koncepty času a rytmu v sociálněvědním výzkumu, 12. 2. 2015, Brno. 2015.
  3. MULÍČEK, Ondřej a Robert OSMAN. Chronopolis: temporal concept of translocal place. In 6th International Urban Geographies of Post - Communist States Conference: 25 years of urban change, Praha. 2015.
  4. OSMAN, Robert. Mapa času a narativ prostoru: vyjadřovací prostředky časoprostoru. In Čas(y) měst: 100 let urbánních studií, V. brněnská konference urbánních studií, 12.–14. listopadu 2015, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno. 2015.
  5. MULÍČEK, Ondřej a Robert OSMAN. Network Time-spaces: Technologies and Urban Chronopolis. In Association of American Geographers, 21. - 25. 4. 2015, Chicago, USA. 2015.
  6. POSPÍŠILOVÁ, Lucie a Robert OSMAN. Neviděné, neviditelné a nepředstavované město: když se prostor vtěluje časem. In Čas(y) měst: 100 let urbánních studií, V. brněnská konference urbánních studií, 12.–14. listopadu 2015, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno. 2015. 2015.
  7. OSMAN, Robert a Lucie POSPÍŠILOVÁ. Nevidomé tělo: příležitost pro reflexi prostorového normativu. In Workshop - Tělo a tělesnost ve feministické teorii a výzkumu, 11. 5.2015, Praha. 2015.
  8. MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Rytmizační role centra metropolitního regionu. In Čas(y) měst: 100 let urbánních studií, V. brněnská konference urbánních studií, 12.–14. listopadu 2015, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno. 2015. 2015.
  9. OSMAN, Robert a Ondřej MULÍČEK. Urban polyrhythmicity: Whose place is it? In International Society for Ethnology and Folklore, SIEF2015, Zagreb, 21.-25. 6. 2015. 2015.
  10. OSMAN, Robert a Ondřej MULÍČEK. Urban polyrhythmicity: Whose place is it? In Société Internationale d´Ethnologie et de Folklore (SIEF) 12th Congress, Zagreb, Croatia. 2015.
  11. MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Urban rhythms: A chronotopic approach to urban timespace. Time & Society. SAGE, 2015, roč. 24, č. 3, s. 304-325. ISSN 0961-463X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0961463X14535905.

  2014

  1. OSMAN, Robert. Časová kompenzace prostorového znevýhodnění. In 23. sjezd České geografické společnosti, 16. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti, „Geografie v srdci Evropy“. 2014.
  2. OSMAN, Robert, Bohumil FRANTÁL, Josef KUNC, Petr KLUSÁČEK a Stanislav MARTINÁT. Faktory revitalizace brownfieldů v České republice. In Klímová, V., Žítek, V. XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 605-612. ISBN 978-80-210-6840-7.
  3. OSMAN, Robert. Mentální bariéry současné české geografie vůči transdisciplinaritě. In Workshop doktorandek a doktorandů 2014: Prostor ve své transdisciplinaritě. 2014.
  4. OSMAN, Robert. Perla 01: „jak se dělá“ revitalizace brownfieldu. In XIX. česko-slovenský geografický akademický seminár – Piešťany 2014. 2014.
  5. OSMAN, Robert. Prostorová zkušenost těla na elektrickém invalidním vozíku. In Workshopu doktorandek a doktorandů 2014: Prostor ve své transdisciplinaritě. 2014.
  6. MATOUŠEK, Roman a Robert OSMAN. Prostor(y) geografie. Praha: Karolinum, 2014, 309 s. ISBN 978-80-246-2733-5.
  7. OSMAN, Robert. Sociální prostor. In Matoušek, Roman; Osman, Robert (eds.). Prostor(y) geografie. Praha: Karolinum, 2014, s. 33-58. ISBN 978-80-246-2733-5.
  8. OSMAN, Robert a Roman MATOUŠEK. Úvod obratem. In Matoušek, Roman; Osman, Robert (eds.). Prostor(y) geografie. Praha: Karolinum, 2014, s. 9-18. ISBN 978-80-246-2733-5.

  2013

  1. OSMAN, Robert a Ondřej ŠERÝ. Český Springfield: velká firma na malém městě. In Robert Osman. Geografický výzkum: participace a angažovanost. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 120-139. ISBN 978-80-210-6415-7.
  2. OSMAN, Robert. Geografický výzkum: participace a angažovanost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 219 s. ISBN 978-80-210-6415-7.
  3. SZCZYRBA, Zdeněk, Václav TOUŠEK, Karel KIRCHNER, Petr DANĚK, Pavel PTÁČEK, Jan DIVÍŠEK, Bohumil FRANTÁL, Robert OSMAN, Petr VODA, Ondřej ŠERÝ a Ondřej HERZÁN. Geografický výzkum: participace a angažovanost. 2013.
  4. OSMAN, Robert. Geografický výzkum: společnost a příroda v období krize. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 1-263. ISBN 978-80-210-6230-6.
  5. MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. AV ČR, Sociologický ústav, 2013, roč. 49, č. 5, s. 781-810. ISSN 0038-0288.
  6. FRANTÁL, Bohumil, Josef KUNC, Eva NOVÁKOVÁ, Petr KLUSÁČEK, Stanislav MARTINÁT a Robert OSMAN. LOCATION MATTERS! EXPLORING BROWNFIELDS REGENERATION IN A SPATIAL CONTEXT (A CASE STUDY OF THE SOUTH MORAVIAN REGION, CZECH REPUBLIC). Moravian Geographical Reports. Brno: ÚGN, 2013, roč. 21, č. 2, s. 5-19. ISSN 1210-8812.
  7. OSMAN, Robert. Motivace pomoci: o jedné významové diferenci. 2013.
  8. MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Musím domů, počkám doma, půjdu z domu: role domova v časoprostorové organizaci města. In Město a domov - IV. brněnská konference urbánních studií, FSS MU, Brno. 2013.
  9. MULÍČEK, Ondřej a Robert OSMAN. Průzkum maloobchodní sítě na území města Brna 2013. Brno: Statutární město Brno, Odbor územního plánování a rozvoje, 2013, 32 s.
  10. KLUSÁČEK, Petr, Tomáš KREJČÍ, Stanislav MARTINÁT, Josef KUNC, Robert OSMAN a Bohumil FRANTÁL. Regeneration of agricultural brownfields in the Czech Republic: Case study of the South Moravian Region. ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, roč. 61, 2/2013, s. 547-561. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201361020549.
  11. FRANTÁL, Bohumil a Robert OSMAN. Renewable energy developments on brownfields: some evidence on diverging policies, practices and public attitudes from the USA, Germany and Czech Republic. In AAG Annual Meeting, Los Angeles, California. 2013.
  12. KUNC, Josef, Stanislav MARTINÁT, Petr TONEV, Petr KLUSÁČEK, Bohumil FRANTÁL a Robert OSMAN. TIMBRE webový nástroj pro prioritizaci brownfields. 2013.
  13. MULÍČEK, Ondřej a Robert OSMAN. Time-space Regionalization of the City: Retail Pacemakers and Rhythms. In RGS-IBG Annual International Conference 2013. 2013.

  2012

  1. OSMAN, Robert. Čas kyborgů: „my ten čas vzácnej nemáme“. In Geografický výzkum: společnost a příroda v období krize. 2012.
  2. SZCZYRBA, Zdeněk, Václav TOUŠEK, Martin CULEK, Karel KIRCHNER, Petr DANĚK, Pavel PTÁČEK, Bohumil FRANTÁL, Robert OSMAN, Petr VODA, Ondřej ŠERÝ, Ondřej HERZÁN a Jan DIVÍŠEK. Geografický výzkum : společnost a příroda v období krize. 2012.
  3. OSMAN, Robert a Petr DANĚK. Geografický výzkum v České republice. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2012, s. 1-217. ISBN 978-80-263-0246-9.
  4. OSMAN, Robert. Prostorová orientace a specifika prostorových rozhodnutí osob s pohybovým omezením. In Jana Temelová, Lucie Pospíšilová, Martin Ouředníček (eds). Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 77-98. ISBN 978-80-7380-378-0.
  5. FRANTÁL, Bohumil, Jaroslav MARYÁŠ, Jakub JAŇURA, Pavel KLAPKA, Josef KUNC, Eva NOVÁKOVÁ, Robert OSMAN, Tadeusz SIWEK, Zdeněk SZCZYRBA, Petr TONEV a Václav TOUŠEK. Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 140 s. ISBN 978-80-210-5756-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-5756-2012.
  6. VACKOVÁ, Barbora, Robert OSMAN a Lucie GALČANOVÁ. Studium jazyka a literárně vědné postupy v sociálně-vědním výzkumu. In Místo - prostor- krajina v literatuře a kultuře. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012, s. 237-252. ISBN 978-80-244-3023-2.
  7. OSMAN, Robert a Jakub TROJAN. Vozíčkáři: možnosti studia prostoru bez využití mapy. In Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. 2012.

  2011

  1. OSMAN, Robert, Ondřej ŠERÝ a Ondřej KONEČNÝ. Divadlo Fórum v metodologickém kurzu. In Workshop doktorandů: Geografický výzkum v České republice 2011. 2011.
  2. MULÍČEK, Ondřej a Robert OSMAN. From Socialist Industrial Rhythms To The Timescapes Of Contemporary (Postsocialist) City. In RGS-IBG Annual International Conference, London 2011. 2011.
  3. SZCZYRBA, Zdeněk, Václav TOUŠEK, Martin CULEK, Karel KIRCHNER, Petr DANĚK, Pavel PTÁČEK, Bohumil FRANTÁL, Robert OSMAN, Petr VODA, Ondřej ŠERÝ, Ondřej HERZÁN a Jan DIVÍŠEK. Geografický výzkum v České republice 2011. 2011.
  4. OSMAN, Robert, Jan TRÁVNÍČEK, Jakub TROJAN a Ondřej KONEČNÝ. K čemu doktorandi? Pokračování diskuze XXII. Sjezdu české geografické společnosti v Ostravě. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2011, roč. 30, č. 2, s. 18-24. ISSN 1213-1075.
  5. MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Městská chronopolis. In Třetí město. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2011, s. 13-42. ISBN 978-80-7465-015-4.
  6. OSMAN, Robert. Obrubník. In Třetí město, Brno 2011. 2011.
  7. VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Robert OSMAN. Prostor "před nádražím"v Brně - perspektiva chodce. Urbanismus a územní rozvoj. Brno: Ústav územního rozvoje, 2011, VIX, č. 5, s. 17-25. ISSN 1212-0855.
  8. OSMAN, Robert. Prostorová orientace a specifika prostorových rozhodnutí osob s pohybovým omezením. In Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. 2011.
  9. MULÍČEK, Ondřej a Robert OSMAN. Urban chronogeography – looking for postindustrial chronotope. In Association of American Geographers Annual Meeting, Seattle 2011. 2011.

  2010

  1. MULÍČEK, Ondřej, Robert OSMAN a Daniel SEIDENGLANZ. Časoprostorové rytmy města - industriální a postindustriální Brno. In Slavomíra Ferenčuhová, Lucie Galčanová, Barbora Vacková. Československé město včera a dnes: každodennost, reprezentace, výzkum. Červený Kostelec, Brno: Pavel Mervart/Masarykova univerzita, 2010, s. 195-220. ISBN 978-80-210-5308-3.
  2. VACKOVÁ, Barbora, Robert OSMAN a Lucie GALČANOVÁ. Prožitek místa: Studium jazyka a literárně vědné postupy v sociálně-vědním výzkumu. In Mezinárodní tematologická konference: MÍSTO – PROSTOR – KRAJINA. 2010.
  3. MULÍČEK, Ondřej a Robert OSMAN. Spatial routines in polycentric region. In Workshop ‘Urban Systems 2.0’. 2010.
  4. OSMAN, Robert. Specifika časoprostorového chování imobilních osob. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 478-482. ISBN 978-80-7368-903-2.

  2009

  1. MULÍČEK, Ondřej a Robert OSMAN. Commuting flows in the post-socialist city region - actors and places. In Third International Workshop on Post-communist Urban Geographies: Actors Shaping Urban Change, Tartu, Estonia. 2009.
  2. DANĚK, Petr, Václav TOUŠEK a Robert OSMAN. Průzkum postojů obyvatel k výstavbě rychlostní komunikace R52. Centrum pro regionální rozvoj, 2009.

  2008

  1. KONEČNÝ, Ondřej a Robert OSMAN. Hospodaření průmyslových podniků se sídlem v kraji Vysočina v roce 2006 (Analýza a syntéza finančních ukazatelů). 2008.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 7. 2024 14:03