Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. ŠTĚPÁNEK, Václav a Libor JAN. CD Pocta P. Františku Sušilovi : Záznam koncertu uskutečneného 1. května 2018 v brněnském Besedním doně u příležitosti 150. výročí úmrtí významného sběratele lidových písní. 1.vydání. Brno: Slovácký krúžek v Brně a Historický ústav FF MU, 2018. 2 CD.
 2. JAN, Libor. Člen kontrolní rady GA ČR. : Grantová agentura ČR, 2018.
 3. JAN, Libor. člen redakční rady. : Časopis Matice moravské, 2018. ISSN 0323-052X.
 4. ŠTĚPÁNEK, Václav a Libor JAN. O Sušilově sběratelství lidových písní. In Libor Jan - Václav Štěpánek (Eds.): Pocta P. Františku Sušilovi. Programový sborník. 1.vydání. Brno: Slovácký krúžek v Brně, Moravské zemské muzeum, Historický ústav FF MU, 2018. s. 12-19, 8 s.
 5. ŠTĚPÁNEK, Václav a Libor JAN. Pocta P. Františkovi Sušilovi. Booklet k CD. 1.vydání. Brno: Slovácký krúžek v Brně a Historický ústav FF MU, 2018. 24 s.
 6. ŠTĚPÁNEK, Václav a Libor JAN. Pocta P. Františkovi Sušilovi. Progamový sborník. 1.vydání. Brno: Slovácký krúžek v Brně, Moravské zemské muzeum, Historický ústav FF MU, 2018. 36 s.
 7. JAN, Libor. 1278 Rytířská smrt pomazaného krále. In Libor Jan. Osmičky. Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 22-41, 20 s. ISBN 978-80-7422-640-3.
 8. JAN, Libor. 1378 Smrt císaře a krále Karla IV. In Libor Jan. Osmičky. Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018. s. 64-83, 20 s. ISBN 978-80-7422-640-3.
 9. 2017

 10. JAN, Libor. Člen kontrolní rady GA ČR. : Grantová agentura ČR, 2017.
 11. JAN, Libor. člen redakční rady. : Časopis Matice moravské, 2017. ISSN 0323-052X.
 12. JAN, Libor. Statuta Konráda Oty a problémy jejich historické a právněhistorické interpretace. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 2017, roč. 136, č. 1, s. 3-34. ISSN 0323-052X.
 13. ŠTĚPÁNEK, Václav a Libor JAN. Tuřany. In Fasora, Lukáš; Štěpánek, Václav. Dějiny Brna. 6, Předměstské obce. Vydání první. Brno: Statutární město Brno; Archiv města Brna, 2017. s. 883-909, 27 s. ISBN 978-80-86736-54-9.
 14. JAN, Libor. Wer war Meister Heinrich der Valch? Ein fiktiver Notar in einer realen Königskanzlei. In Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 73. München: Böhlau Verlag pro Monumenta Germaniae Historica, 2017. s. 203-214, 12 s. ISBN 978-3-412-50973-6.
 15. 2016

 16. JAN, Libor. Člen kontrolní rady GA ČR. : Grantová agentura ČR, 2016.
 17. JAN, Libor. Člen redakční rady. : Časopis Matice moravské, 2016.
 18. JAN, Libor. Dzieje polityczne i ustrój mnarchii na ziemiach czeskich i w Polsce we wczesnym średniowieczu. In A. Cetnarowicz, S. Pijaj. Polacy i ich sąsiedzi w Europie Środkowej. Związki polityczne i ich odbicie w historiografii. Warszawa: Wydawnictwo DIG 2016, 2016. s. 95-101, 7 s. ISBN 978-83-7181-974-2.
 19. JAN, Libor. Fiktivní notář v reálné kanceláři aneb Kdo byl mistr Jindřich Vlach? In Doležalová, Eva; Sommer, Petr. Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu. Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. s. 530-537, 8 s. ISBN 978-80-7422-355-6.
 20. JAN, Libor. Jak je tomu s dvěma Veligrady ve Zdíkově listině? K jedné moravské topografické záhadě (a potažmo i tzv. velehradské tradici). In Hana Jordánková. Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové. Brno: Brno, Statutární město Brno, Archiv města Brna, UJEP v Ústí nad Labem, Zemský archiv v Opavě, 2016. s. 45-59, 15 s.
 21. JAN, Libor. Proporce a disproporce – problém nejen svazku o středověku Brna. In Červená, Radana; Dvořák, Tomáš; Vyskočil, Aleš. Jak psát dějiny velkých měst? Vydání první. Brno: Archiv města Brna, 2016. s. 85-89, 5 s. ISBN 978-80-86736-53-2.
 22. JAN, Libor. Případ zatrachtilé Přemyslovy otky aneb Jak se z bodce k pohánění volů stal nástroj k odškrabávání hlíny z pluhu. In Dějiny a současnost. 2016. s. 32-35, 4 s. ISSN 0418-5129.
 23. JAN, Libor. Robin Hood mezi skutečností a literární fikcí. Nejnovější názory na historicitu slavného zbojníka. In Dějiny a současnost 8/2015. 2016. s. 40-43, 4 s. ISSN 0418-5129.
 24. JAN, Libor. Směle z jihu: plán Karla IV. na spojení Benátek a severu Evropy. In Dějiny a současnost. 2016. s. 38-40, 3 s. ISSN 0418-5129.
 25. JAN, Libor. Velký palác byzantských císařů v Konstantinopoli. Rozhovor s Janem Kostěncem o největším a nejvýznamnějším palácovém komplexu pozdní antiky a raného středověku. In Dějiny a současnost. 2016. s. 16-20, 5 s. ISSN 0418-5129.
 26. JAN, Libor. „Z nejzazšího severu, ty i mnoho lidu s tebou, všichni jezdci na koních“. K možnostem geografických představ přemyslovského dvora ve druhé polovině 13. století. In Modráková, Renáta; Klimek, Tomáš. Cesta k rozmanitosti aneb Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku. Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Uhlíře. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky, 2016. s. 139-146, 8 s. ISBN 978-80-7050-670-7.
 27. JAN, Libor. Zrod rytířství ve středověku. In Dějiny a současnost. 2016. s. 10-12, 3 s. ISSN 0418-5129.
 28. JAN, Libor. Zu den Anfängen des Kreditunternehmens der jüdischen Kommunitäten in Böhmen und Mähren. In Helmut Teufel, Pavel Kocman u. Milan Řepa. : „Avigdor, Bendech, Gitl“. Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter. Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing – 1942 Theresienstadt). Brünn – Prag – Essen, 2016. s. 47-54, 8 s. ISBN 978-80-904912-2-9.
 29. 2015

 30. JAN, Libor. Člen kontrolní rady GA ČR. : Grantová agentura ČR, 2015.
 31. JAN, Libor. Člen redakční rady ČMM. : Časopis Matice moravské, 2015.
 32. JAN, Libor. Moravan nobility in the 13th century: permeable layer or closed state? Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, Opava: Slezská univerzita, 2015, roč. 8, č. 1, s. 11-25. ISSN 1803-411X.
 33. MITÁČEK, Jiří, Tomáš BALETKA, Luděk GALUŠKA, Libor JAN, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ, Miroslav PLAČEK, Rudolf PROCHÁZKA a Martin WIHODA. Středověká Morava. Brno: Moravské zemské muzeum, 2015. 191 s. ISBN 978-80-7028-438-4.
 34. JAN, Libor. Václav II. Král na stříbrném trůnu 1283-1305. Vydání první. Praha: Argo, 2015. 740 s. Ecce homo ; svazek 21. ISBN 978-80-257-1544-4.
 35. 2014

 36. JAN, Libor. Ausgewählte Karrieren der böhmischen Johanniter im 14. Jahrhundert. Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2014, roč. 19, č. 1, s. 41-51. ISSN 0867-2008.
 37. JAN, Libor. Königsforste in der Wirtschaft der přemyslidischen Domäne. In Fajt, Jiří; Hörsch, Markus; Razím, Vladislav. Křivoklát – Pürglitz. Jagd, Wald, Herrescherrepräsentation. Ostfildern: Jan Thorbecke Verlag, 2014. s. 217-224, 8 s. Studia Jagellonica Lipsiensia ; Bd. 17. ISBN 978-3-7995-8417-3.
 38. MALÍŘ, Jiří, Bronislav CHOCHOLÁČ, Lukáš FASORA, Libor JAN, Pavel PUMPR, Marcela DRAHOŠOVÁ a Věra SLOVÁKOVÁ. Občanská společnost na Moravě. Spolky, strany, elity. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2014. 484 s. ISBN 978-80-87709-06-1.
 39. JAN, Libor. Pražští johanité a doprava dřeva po Vltavě ve druhé polovině 14. století. In Ivana Boháčová, Petr Sommer. Středověká Evropa v pohybu. K poctě Jana Klápště. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2014. s. 177-184, 8 s. ISBN 978-80-87365-76-2.
 40. 2013

 41. JAN, Libor. Buhurt a tjost. Rytířská kultura vstupuje do Čech a na Moravu. In Dějiny a současnost. 2013. s. 14-18, 5 s. 6. ISSN 0418-5129.
 42. JAN, Libor. Habsburkové v příběhu urputnosti. In Dějiny a současnost. 2013. s. 32-33, 2 s. 10. ISSN 0418-5129.
 43. BOROVSKÝ, Tomáš a Libor JAN. Hospodářství. In Jan, Libor. Dějiny Brna 2. Středověké Brno. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013. s. 459-507, 49 s. ISBN 978-80-86736-36-5.
 44. ELBEL, Petr a Libor JAN. Kostely. In Jan, Libor. Dějiny Brna 2. Středověké Brno. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013. s. 663-718, 56 s. ISBN 978-80-86736-36-5.
 45. JAN, Libor. Počátky lichtenštejnské kontinuity v oblasti práva a majetkové držby na jižní Moravě. In Knoz, Tomáš; Geiger, Peter. Lichteštejnové: kontinuity - diskontinuity (Časopis Matice moravské 132, 2013 - Supplementum 4). Brno: Matice moravská, 2013. s. 37-44, 8 s. ISBN 978-80-87709-00-9.
 46. JAN, Libor. Příběh intelektu, vůle a víry v Boha. Před 1150 roky přišli Konstantin a Metoděj mezi Slovany. In Dějiny a současnost. 2013. s. 10-14, 5 s. 5. ISSN 0418-5129.
 47. JAN, Libor. Role českých zemí v budování panství řádu německých rytířů v Prusku. In L. Jan, P. Kostrhun, Z. Nerudová. Svět tajemných Baltů. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. s. 99-115, 17 s. ISBN 978-80-7028-414-8.
 48. 2012

 49. JAN, Libor. Morava v časech markraběte Jošta. K 600. výročí zvolení posledního Lucemburka z moravské větve římským králem a jeho úmrtí. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2012. 210 s. ISBN 978-80-86488-93-6.
 50. JAN, Libor. Rodové fundace moravských Lucemburků na pomezí zbožnosti a reprezentace. In Jan, Libor a kol.. Morava v časech markraběte Jošta. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2012. s. 123-146, 24 s. ISBN 978-80-86488-93-6.
 51. JAN, Libor. Z vysočinských hvozdů do čela země. Dramatické osudy rodu zubří hlavy ve středověku. In Dějiny a současnost. 2012. s. 28-31, 4 s. ISSN 0418-5129.
 52. JAN, Libor. Znovu k datu hnězdenské korunovace krále Václava II. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 2012, roč. 131, č. 1, s. 129-134. ISSN 0323-052X.
 53. 2011

 54. JAN, Libor. Die Entwicklung des böhmischen Priorats der Johanniter. In Borchardt, Karl; Jan, Libor. Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa : Mittelalter. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2011. s. 79-98, 20 s. Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 20. ISBN 978-80-86488-84-4.
 55. JAN, Libor. Die Templer in Böhmen und Mähren. In Borchardt, Karl; Jan, Libor. Die geistlichen Ritterorden in Mitteleuropa : Mittelalter. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2011. s. 171-182, 12 s. Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 20. ISBN 978-80-86488-84-4.
 56. JAN, Libor. O smysl příběhu bratří Konstantina a Metoděje. In Hanuš, Jiří a kolektiv. Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2011. s. 100-115, 16 s. Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 19. ISBN 978-80-86488-77-6.
 57. 2010

 58. JAN, Libor a Dalibor JANIŠ. Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. 1. vyd. Brno: Matice moravská a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010. 300 s. ISBN 978-80-86488-65-3.
 59. JAN, Libor. Budování monarchie českých Přemyslovců. Postřehy a úvahy. In Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 117-136, 20 s. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 14. ISBN 978-80-86488-69-1.
 60. JAN, Libor. Hereditates a soudy statut Konráda Oty. In Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010. s. 10-22, 13 s. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 13. ISBN 978-80-86488-65-3.
 61. JAN, Libor. Nové poznatky o mincovní reformě krále Václava II. Folia Numismatica, Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, roč. 21, č. 1, s. 103-116. ISSN 0862-1195.
 62. JAN, Libor a Jiří KACETL. Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. 1. vyd. Brno - Znojmo: Matice moravská, 2010. 264 s. ISBN 978-80-86488-67-7.
 63. JAN, Libor. Přemysl Otakar II. – rytíř a válečník. In Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. 1. vyd. Brno - Znojmo: Matice moravská pro projekt Pocta králi železnému a zlatému 2008 a Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010. s. 127–139, 13 s. ISBN 978-80-86488-67-7.
 64. JAN, Libor. Středověká ves. In Štěpánek, Václav - Jan, Libor a kol.: Starý Poddvorov. Dějiny obce. 1. vyd. Satrý Poddvorov: Starý Poddvorov, 2010. s. 70-82, 13 s. ISBN 978-80-254-8613-9.
 65. JAN, Libor. Zvěst o věrné službě a mýtu o zradě Miloty z Dědic. In Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. 1. vyd. Brno-Znojmo: Matice moravská, 2010. s. 93-103, 11 s. ISBN 978-80-86488-67-7.
 66. 2009

 67. FASORA, Lukáš. "Dělnická aristokracie" a "subproletariát" jako koncepční pojmy pro analýzu vzájemných vztahů měšťanstva a dělnictva v českých zemích v pozdním 19. století. In AMBROŽOVÁ, Hana, Tomáš DVOŘÁK, Bronislav CHOCHOLÁČ, Libor JAN a Pavel PUMPR. Historik na Moravě. profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské avedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009. s. 377-390, 14 s. ISBN 978-80-86488-57-8.
 68. JAN, Libor. Hereditas, výsluha, kastelánie. Několik poznámek k terminologii a metodologii současné historiografie přemyslovského období. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 2009, roč. 128, č. 2, s. 461-472. ISSN 0323-052X.
 69. AMBROŽOVÁ, Hana, Tomáš DVOŘÁK, Bronislav CHOCHOLÁČ, Libor JAN a Pavel PUMPR. Historik na Moravě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009. 908 s. ISBN 978-80-86488-57-8.
 70. FIALA, Petr. Historik na Moravě. Několik osobních a institucionálních postřehů k životnímu jubileu Jiřího Malíře. In AMBROŽOVÁ, Hana, Tomáš DVOŘÁK, Bronislav CHOCHOLÁČ, Libor JAN a Pavel PUMPR. Historik na Moravě. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 2009. s. 13-18, 4 s. ISBN 978-80-86488-57-8.
 71. JAN, Libor. Jan Sokol z Lamberka ve službách byzantského císaře aneb O žoldnéřské cti. In Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi, předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2009. s. 237-249. ISBN 978-80-86488-57-8.
 72. JAN, Libor. K nejnovější literatuře o sv. Prokopovi a sázavském klášteře. Český časopis historický, Praha: Historický ústav AV ČR, 2009, roč. 107/2009, č. 2, s. 371-384. ISSN 0862-6111.
 73. JAN, Libor. K otázce hradských kostelů, velkofar a arcikněží v přemyslovském panství (10.-12. stol.). In Kościól w monarchiích Przemyślidów i Piastów. 1. vyd. Poznań, 2009. s. 193-203.
 74. JAN, Libor. Přeskače 1279-2009. Z dějin rolnické vsi na Moravskokrumlovsku. 1. vyd. Přeskače, 2009. 120 s. ISBN 978-80-254-5806-8.
 75. 2008

 76. JAN, Libor. Die Anfänge der Pfarrorganisation in Böhmen und Mähren. In Pfarreien im Mittelalter. Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn im Vergleich. 1. vyd. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008. s. 183-199.
 77. JAN, Libor. Historie a právo ve výzkumu středověku. In IX. sjezd českých historiků, Pardubice 6.-8. září, sv. II. Historie v kontextu ostatních vědních disciplín. 1. vyd. Brno – Pardubice – Praha – Ústí n. L.: Sdružení historiků České republiky, 2008. s. 167-174. ISBN 978-80-904069-1-9.
 78. JAN, Libor. Nerealizovaný projekt Karla IV. vybudovat obchodní spojení mezi Benátkami a severem přes Čechy. In Rola komunikacji w średniowiecznych i wczesnonowożytnych dziejach Czech i Polski. 1. vyd. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2008. s. 41-47.
 79. JAN, Libor. Proměny královské moci na jihovýchodní Moravě v průběhu 13. století. In Východní Morava v 10. až 14. století. 1. vyd. Brno: MZM – AÚ AV ČR, 2008. s. 169-174. ISBN 978-80-7028-319-6.
 80. JAN, Libor. Tulešice 1239-2009. Z dějin vesnice na Moravskokrumlovsku. 1. vyd. Tulešice, 2008. 96 s. ISBN 978-80-254-2299-1.
 81. 2007

 82. JAN, Libor. Domácí šlechtická opozice a přemyslovští králové 13. věku. In Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. : Matice moravská, 2007. s. 85-100. ISBN 978-80-86488-48-6.
 83. JAN, Libor. Skrytý půvab "středoevropského modelu". Český časopis historický, Praha: Historický ústav AV ČR, 2007, roč. 105/2007, č. 4, s. 873-902. ISSN 0862-6111.
 84. 2006

 85. ŠTĚPÁNEK, Václav, Libor JAN a František ŠALÉ. Čejč. Dějiny slovácké obce. Čejč: František Šalé - ALBERT, 2006. 528 s. Moravská regionální historie. ISBN 80-7326-089-1.
 86. JAN, Libor. České a polské království za vlády Václava II. In Przemyślidzi i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii. 1. vyd. Poznaň: Univerzita Poznaň, 2006. s. 237-247, 11 s. ISBN 83-7177-434-6.
 87. JAN, Libor. Das Zeitalter der Gewalt und der freundschaftlichen Kontakte. Gemeinsame Wurzeln des tschechisch-österreichischen Raumes in Mitteleuropa. In Tschechen und Österreicher; Gemeinsame Geschichte; gemeinsame Zukunft. 1. vyd. Wien-Brno: Matice moravská - Janineum, 2006. s. 31-41, 11 s. ISBN 80-86488-31-4.
 88. JAN, Libor. Die Reisen der böhmishen Johanniter nach Palästina. In Wallfahrten und der europäischen Kultur/Pilgrimage in European Culture. 1. vyd. Frankfurt am Main: Europäuscher Verlag der Wissenschaften, 2006. s. 65-71.
 89. JAN, Libor. Lenní přísahy a přísahy věrnosti na dvoře posledních Přemyslovců. In Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 101-113, 13 s. ISBN 80-86488-37-3.
 90. JAN, Libor. Lenní přísahy a přísahy věrnosti na dvoře posledních Přemyslovců. In Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 101-112. ISBN 80-86488-37-3.
 91. FASORA, Lukáš. Podnikatel v kožedělném průmyslu. Carl Ferdinand Leopold Budischowsky. In JAN, Libor a Zdeněk DRAHOŠ. Osobnosti moravských dějin (1). Brno: Matice moravská, 2006. s. 371-382, 11 s. Osobnosti moravských dějin 1. ISBN 80-86488-38-1.
 92. JAN, Libor. Přemyslovská Morava. In Sága moravských Přemyslovců. Život na Moravě od XI. do počátku XIV. století. 1. vyd. Olomouc - Brno: Vlastivědné mzeum v Olomouci a Muzeum m. Brna, 2006. s. 7-32, 26 s. ISBN 80-85037-42-4.
 93. JAN, Libor. Přemyslovská Morava. In Sága moravských Přemyslovců. Život na Moravě od XI. do počátku XIV. století. 1. vyd. Olomouc - Brno: Vlastivědné muzeum v Olomouci – Muzeum města Brna, 2006. s. 7-32.
 94. JAN, Libor. Stará Morava mezi Východem a Západem. In Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2006. s. 251-264, 14 s. ISBN 80-7106-790-3.
 95. JAN, Libor. Stará Morava mezi Východem a Západem. In Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa. 1. vyd. Praha: NLN, 2006. s. 251-264. ISBN 80-7106-790-3.
 96. JAN, Libor. Václav II. a struktury panovnické moci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. 300 s. Knižnice Matice moravské 18. ISBN 80-86488-27-6.
 97. JAN, Libor. Zrod zemského soudu v Čechách. In Kultura prawna w Europie Środkowej. 1. vyd. Katowice: Instytut Górnoślaski, 2006. s. 227-239. ISBN 83-86053-62-3.
 98. 2005

 99. JAN, Libor. České země a řádový stát v Prusku na konci 13. a v první polovině 14. století. Památková péče na Moravě, 2005, roč. 9, 2005, s. 9-12. ISSN 1214-5327.
 100. JAN, Libor. Člen oborové rady č. 404. : Grantová agentura GA ČR, 2005.
 101. JAN, Libor. hesla a části hesel - Brtnice, Brno, Čejkovice, Deblín, Dolní Kounice, Horní Kounice, Hostěradice, Hrádek, Ivanovice na Hané, Jamolice, Křenovice, Moravský Krumlov, Mutěnice, Opava, Orlovice, Osová Bitýška, Přibice, Rajhrad, Slavkov. In Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Red. Dušan Foltýn. Praha: Libri, 2005. s. 154 a dále, 47 s. ISBN 80-7277-026-8.
 102. CHOCHOLÁČ, Bronislav, Libor JAN, Robert ANTONÍN, Petr ELBEL, Demeter MALAŤÁK, Tomáš MALÝ a Pavel PUMPR. Josef Válka: Husitství na Moravě - Náboženská snášenlivost - Jan Amos Komenský. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2005. 378 s. ISBN 80-86488-17-9.
 103. HLADKÝ, Ladislav, Bronislav CHOCHOLÁČ, Libor JAN a Václav ŠTĚPÁNEK. Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2005. 311 s. Česko-srbské sborníky 1. ISBN 80-86488-18-7.
 104. JAN, Libor. Počátky turnajů v českých zemích a jejich rozkvět v době Václava II. Listy filologické, Praha: AV ČR, 2005, roč. 128, č. 1, s. 1-19. ISSN 0024-4457.
 105. JAN, Libor. Proces se Závišem a proměny královské vlády v letech 1289-1290. Český časopis historický, 2005, roč. 103, č. 1, s. 1-40. ISSN 0862-6111.
 106. JAN, Libor. Působení a struktura templářského řádu v Čechách a na Moravě. In Mitáček, Jiří (ed.): Ad musealem laborem. PhDr. Slavomíru Brodesserovi k šedesátým pátým narozeninám. 1. vyd. Brno 2005: Moravské zemské muzeum, 2005. s. 23-29, 7 s. ISBN 80-7028-259-2.
 107. JAN, Libor. Strukturelle Veränderungen - zwischen Altmähren und dem frühpřemyslidischen Staat. In Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas (mit einem speziellem Blick auf die grossmährische problematik). Brno, 2005. s. 19-23, 5 s.
 108. JAN, Libor. Václav II. Dvorské rituály a zbožná nadání. 2005.
 109. 2004

 110. JAN, Libor. Causa Cruciburgensis magister monetae rediviva. Archeologické rozhledy, Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2004, roč. 56, s. 393-400. ISSN 0323-1267.
 111. JAN, Libor. Pohřební obřady za Karla IV. v kostele Panny Marie Na konci mostu. In Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Praha: Argo, 2004. s. 189-192. ISBN 80-7203-605-X.
 112. JAN, Libor. Ves a klášter ve středověku (1240-1526). In M. Řepa a kol.: Dějiny Králova Pole. Brno - Královo Pole: Úřad městské části, 2004. s. 26-69, 44 s. ISBN 80-239-3984-X.
 113. 2003

 114. JAN, Libor. Královské vilikace za vlády Václava II. In Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2003. s. 247-259, 13 s. ISBN 80-86488-13-6.
 115. JAN, Libor. Nezdařený pokus Václava II. o přenesení mělnické kapituly ke královské kapli Všech svatých. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university, Brno: Masarykova univerzita, 2003, C 52, č. 1, s. 65-74. ISSN 0231-7710.
 116. JAN, Libor. Úřad správy mince a písařství berně v době krále Václava II. In Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátele, kolegové a žáci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2003. s. 27-33, 6 s. ISBN 80-86488-12-8.
 117. 2002

 118. JAN, Libor. Čeští a moravští šlechtici jako podporovatelé a členové rytířských duchovních řádů. In In omnibus caritas. K poctě devadesátých narozenin Prof. ThDr. Jaroslava Kadlece. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. s. 289-303. ISBN 80-246-0344-6.
 119. JAN, Libor. Dvě knihy po osmi desetiletích. In Josef Šusta: Dvě knihy českých dějin 2. Počátky lucemburské. 2. vyd. Praha: Argo, 2002. s. 43-68. ISBN 80-7203-377-8.
 120. KOSTRHUN, Petr a Libor JAN. Mediaevalia archeologica 2. Brno a jeho region (Praha - Brno 2000). Archeologické rozhledy, Praha: Archeologický ústav AV ČR v Praze, 2002, roč. 54, č. 3, s. 771-774. ISSN 0323-1267.
 121. JAN, Libor. Několik postřehů k vývoji panovnické komory, soudů a správy země. In Pocta Janu Janákovi. Předsedovi Matice moravské, profesoru Masarykovy univerzity věnují k sedmdesátinám jeho přátelé a žáci. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. s. 75-83, 8 s. ISBN 80-86488-0.
 122. JAN, Libor. Počátky benediktinů na Moravě a rajhradský klášter. In Ve stopách sv. Benedikta. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. s. 19-27, 8 s. ISBN 80-86488-09-8.
 123. JAN, Libor. Počátky Strážnice a panství pánů z Kravař. Strážnice od začátku husitství do konce 15. století. In Jiří Pajer a kol.: Strážnice. Kapitoly z dějin města. 1. vyd. Strážnice: Město Strážnice, 2002. s. 45-74. ISBN 80-900300-7-5.
 124. JAN, Libor. Řeholník. In Martin Nodl - František Šmahel (edd.): Člověk českého středověku. 1. vyd. Praha: Argo, 2002. s. 166-191, 25 s. XXX. ISBN 80-7203-448-0.
 125. JAN, Libor. Řeholník. In Martin Nodl - František Šmahel (edd.): Člověk českého středověku. 1. vyd. Praha: Argo, 2002. s. 166-191, 25 s. ISBN 80-7203-448-0.
 126. JAN, Libor. Václav II. a Židé. In Pater familias. Sborník píspvk k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka. 1. vyd. Praha: Scriptorim, 2002. s. 233-247, 14 s. ISBN 80-86197-23-3.
 127. JAN, Libor a Petr OBŠUSTA. Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. 300 s. ISBN 80-86488-09-8.
 128. 2001

 129. JAN, Libor. Böhmische un mährische Adelige als Förderer und Mitglieder der geistlichen Ritterorden. In The Crusades and the Military Orders. Expanding the Frontiers of Medieval Latin Christianity. Budapest: CEU Budapest, 2001. s. 303-317, 15 s. 1/1. ISBN 963-9241-42-3.
 130. JAN, Libor. Die Johanniter in Böhmen: Bild des Lebens. Colloquia Torunensia Historica XI, Toruń: Wydawnictwo Uniwersitetu M. Kopernika, 2001, roč. 2001, s. 183-196. ISSN 0867-2008.
 131. JAN, Libor. Die wirtschaftliche Tätigkeit der Johanniter in Böhmen in der vorhussitische Epoche. Colloquia Torunensia Historica XII, Toruń: Wydawnictwo Uniwersitetu M. Kopernika, 2001, roč. 2003, č. 1, s. 55-69. ISSN 0867-2008.
 132. JAN, Libor. Institucionalizace zemského soudu a formování šlechtické zemské obce. In Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2001. s. 33-40, 7 s. ISBN 80-86488-0.
 133. 2000

 134. JAN, Libor. Čermákovice 1270-2000. Z dějin vesnice na Moravskokrumlovsku. 1. vyd. Čermákovice, 2000. 67 s. ISBN 80-238-5694-4.
 135. JAN, Libor. České církevní dějiny ve 2. polovině 20. století. (ed.). 1. vyd. Brno: CDK, 2000. ISBN 80-85959-74-7.
 136. JAN, Libor. In ordine Cruciferorum Christo militavit. K osudu Ješka, syna Záviše z Falkenštejna a královny Kunhuty. Český časopis historický, Praha: Historický ústav AV ČR, 2000, roč. 2000, č. 3, s. 453-475. ISSN 0862-6111.
 137. JAN, Libor. Jäger in mittelalterlichen Mähren. Historica : historical sciences in the Czech Republic , Series Nova, Prague: Institute of History, 2000, roč. 1998-1999, 5-6, s. 7-25. ISSN 1210-8499.
 138. JAN, Libor. K některým problémům středověkých církevních dějin na Moravě. In České církevní dějiny ve 2. polovině 20.století. 1. vyd. Brno: CDK, 2000. s. 39-48. ISBN 80-85959-74-7.
 139. JAN, Libor. Od první písemné zmínky do třicetileté války. In Kobeřice u Brna. Obec a lidé v proměnách času. 1. vyd. Kobeřice u Brna: Obec Kobeřice u Brna, 2000. s. 24-37.
 140. JAN, Libor. Templáři v Čejkovicích. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, C 47. Brno: MU, 2000. s. 47-69. ISBN 80-210-2599-9.
 141. JAN, Libor. Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Matice moravská, 2000. 299 s. ISBN 80-210-2480-1.
 142. 1999

 143. JAN, Libor. Die Rolle des Brünner Kollegiatstiftes zur Zeit der Luxemburger. In ŠMAHEL, F. a (ed.). Geist, Gesselschaft, Kirche im 13.-16. Jahrhundert. 1. vyd. Praha, 1999. s. 223-228. Colloquia medievalia Pragensia 1.
 144. JAN, Libor. O inteligenci středověkých mnichů a božské vědě současnosti. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 1999, roč. 118, č. 2, s. 445-452. ISSN 0323-052X.
 145. JAN, Libor. Úřad lovčího na Moravě ve 13. a na začátku 14. století. Vyškovský sborník, Slavkov u Brna: SOkA Vyškov, 1999, roč. 1999, s. 19-35.
 146. JAN, Libor. Vznik moravských provincií. In Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. 1. vydání. Brno: Matice moravská, 1999. s. 227-241. ISBN 80-902304-6-6.
 147. 1998

 148. JAN, Libor. Cestou k závěru tisíciletí. Politický a společenský vývoj v letech 1945-1989. In Čejkovice 1248-1998. 1. vyd. Čejkovice: Obecní úřad Čejkovice, 1998. s. 243-276. ISBN 80-238-2766-9.
 149. JAN, Libor. Die Würdenträger der geistlichen Ritterorden an dem Hof der letzten Přemysliden. In Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert: Österreich (einschlißlich Steiermark, Kärnten und Krain) im Großreichprojekt König Ottokars II. Přemysl, König von Böhmen. 1. vyd. Praha: Rakouský kulturní institut v Praze, Filozofická fakulta UK, 1998. s. 285-299. ISBN 80-85899-42-6.
 150. JAN, Libor. Horní Kounice 1248-1998. Z dějin městečka. 1. vyd. Horní Kounice: Obecní úřad, 1998. 89 s. ISBN 80-238-2625-5.
 151. JAN, Libor a V. JESENSKÝ. Hospitaller and Templar comanderies in Bohemia and Moravia: their structure and architectural forms. In The Military Orders. Aldershot: Ashgate, 1998. s. 235-249. Volume 2. Welfare and warfare. ISBN 0-86078-679X.
 152. JAN, Libor. King Wenceslav and the Dissolution of the Bohemian Bailiwick of the Teutonic Knights. In Medicants, Military Orders and Regionalism in Medieval Europe. 1. vyd. Aldershot: Ashgate, 1998. s. 38-52. ISBN 1-84014-623-0.
 153. JAN, Libor. Mortuus est persecutor noster Saladinus. K způsobu komunikace mezi českými zeměmi a Palestinou ve 12. a 13. století. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1998, roč. 1997, C 44, s. 17-34. ISSN 0231-7710.
 154. JAN, Libor. S templářským křížem. In Čejkovice 1278-1998. 1. vyd. Čejkovice: Obecní úřad Čejkovice, 1998. s. 33-60. ISBN 80-238-2766-9.
 155. JAN, Libor. V držení šlechty. In Čejkovice 1248-1998. 1. vyd. Čejkovice: Obecní úřad Čejkovice, 1998. s. 61-120. ISBN 80-238-2766-9.
 156. VYKOUPIL, Libor, Libor JAN a Jan ZIEGLER. Ve stínu císařského rodu. In Čejkovice 1248-1998. 1. vyd. Čejkovice: Obecní úřad Čejkovice, 1998. s. 161-204. ISBN 80-238-2766-9.
 157. JAN, Libor. Zkáza českomoravské bailie řádu německých rytířů. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 1998, roč. 117, č. 2, s. 383-391. ISSN 0323-052X.
 158. 1997

 159. JAN, Libor. Hermann z Hohenlohe, rádce a vyslanec českého krále Václava II. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1997, roč. 1996, C43, s. 17-35. ISSN 0231-7710.
 160. JAN, Libor a V. JESENSKÝ. K funkci a stavební podobě johanitských komend na Moravě. Průzkumy památek, Praha: Památkový ústav středních Čech, 1997, roč. 1996, č. 1, s. 75-86. ISSN 1212-1487.
 161. JAN, Libor. Moravský podkomoří v době Václava II. Český časopis historický, Praha: Historický ústav AV ČR, 1997, roč. 95, č. 3, s. 315-348. ISSN 0862-6111.
 162. JAN, Libor. Několik poznámek k nejstarší církevní organizaci na Znojemsku. In Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání. Znojmo: Znojemská rotunda ve světle vědeckého poznání, 1997. s. 63-75. ISBN 80-902383-1-9.
 163. JAN, Libor. Několik poznámek k nejstarší církevní organizaci na Znojemsku. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 1997, roč. 116, č. 1, s. 39-51. ISSN 0323-052X.
 164. 1996

 165. JAN, Libor. Starobrněnští johanité a ves Přibice. Forum Brunense, Brno: Muzeum města Brna, 1996, roč. 1995/96, s. 21-32. ISSN 8090-1969.
 166. JAN, Libor. 700. let brněnské kapituly. 1. vyd. Brno: Brněnské biskupství, 1996. ISBN 80-902-2531-4.
 167. 1995

 168. JAN, Libor. člen redakční rady. : Časopis Matice moravské, 1995 - 2023. ISSN 0323-052X.
 169. JAN, Libor. člen redakční rady. : Časopis Matice moravské, 1995 - 2023. ISSN 0323-052X.
 170. JAN, Libor. Neznámá listina na deblínské panství. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 1995, roč. 114, č. 1, s. 3-25. ISSN 0323-052X.
 171. 1994

 172. JAN, Libor. Premonstrátky nebo augustiniáky? (Opět k počátkům kláštera v Doubravníce). Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 1994, roč. 113, č. 1, s. 15-24. ISSN 0323-052X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 3. 2019 11:37