Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
  2. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-8258-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8258-2016.

  2014

  1. ZERZOVÁ, Jana a Simona ŠEBESTOVÁ. Příležitosti k rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v kontextu řečových dovedností: IVŠV videostudie anglického jazyka. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 3, s. 394-422. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-3-394.
  2. ŠEBESTOVÁ, Simona. Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: videostudie. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 158 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 25. ISBN 978-80-210-6825-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6825-2014.

  2013

  1. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, sv. 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
  2. JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5.
  3. NAJVAR, Petr, Tomáš JANÍK a Simona ŠEBESTOVÁ. The language of communication in English classrooms in the Czech Republic: Mixing languages. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2013, roč. 23, č. 6, s. 823-843. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-6-823.

  2011

  1. ŠEBESTOVÁ, Simona. Cena děkana PdF MU. PdF MU, 2011.
  2. NAJVAROVÁ, Veronika, Petr NAJVAR a Simona ŠEBESTOVÁ. Opportunities to Learn English at Primary and Lower-Secondary Schools in the Czech Republic. In ECER 2011 Urban Education. 2011.
  3. ŠEBESTOVÁ, Simona, Petr NAJVAR a Tomáš JANÍK. Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: samostatně anebo v integraci? Pedagogická orientace. 2011, roč. 21, č. 3, s. 322-348, 26 s. ISSN 1211-4669.
  4. ŠEBESTOVÁ, Simona. Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: videostudie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 158 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi; svazek 25. ISBN 978-80-210-5685-5.
  5. ŠEBESTOVÁ, Simona. Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: videostudie. Disertační práce. Brno, 2011, 157 s.
  6. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT a Simona ŠEBESTOVÁ. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník anotací příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Janík, T. - Knecht, P. - Šebestová, S. (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 156 s. ISBN 978-80-210-5553-7.
  7. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Tomáš JANÍK a Simona ŠEBESTOVÁ. Videostudie v pedagogickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, 203 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 24. ISBN 978-80-7315-222-2.

  2010

  1. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a Simona ŠEBESTOVÁ. Arten sprachlicher Äusserungen im Englishunterricht in der Tschechischen Republik: Ergebnisse einer Videostudie. In Mixed Methods in der Empirischen Bildungsforschung. 2010.
  2. JANÍK, Tomáš, Petr NAJVAR a Simona ŠEBESTOVÁ. Arten sprachlicher Äusserungen im Englishunterricht in der Tschechischen Republik: Ergebnisse einer Videostudie (79. Tagung der AEPF in Jena, 13.-15.9.2010). In 74. Tagung der AEPF in Jena Mixed Methods in der Empirischen Bildungsforschung (13.-15.9.2010). 2010.
  3. JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Marie DOSKOČILOVÁ, Gabriela DUCHÁČKOVÁ, Tomáš JANKO, Miroslav JIREČEK, Petr NOVÁK, Karolína PEŠKOVÁ, Jana PŘIKRYLOVÁ, Jana STEJSKALÍKOVÁ, Sonia ŠAMALÍKOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Jana ZERZOVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. 1. vyd. Brno: Paido, 2010, 222 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 20. ISBN 978-80-7315-209-3.
  4. ŠEBESTOVÁ, Simona. New Pathways in the Professional Development of Teachers. Trnava: Faculty of Education, Trnava University, 2010.
  5. ŠEBESTOVÁ, Simona. Příležitosti k učení jako aspekt kvality výuky (Konference NAME 2010). In Konference NAME 2010. 2010.
  6. ŠEBESTOVÁ, Simona, Marie DOSKOČILOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. Using Video to Analyse Teaching and Learning of English in Czech Lower-Secondary Schools. In “The Power of Video Studies” in Investigating Teaching and Learning. 2010.
  7. ŠEBESTOVÁ, Simona, Marie DOSKOČILOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Veronika NAJVAROVÁ a Petr NAJVAR. Using Video to Analyse Teaching and Learning of English in Czech Lower-Secondary Schools. In “The Power of Video Studies” in Investigating Teaching and Learning. 2010.

  2009

  1. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulum - výuka - školní klima - učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 72 s. 1/09. ISBN 978-80-210-4771-6.
  2. NAJVAROVÁ, Veronika a Simona ŠEBESTOVÁ. Kurikulum a výuka v proměnách školy. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 23 s. ISBN 978-80-210-4927-7.
  3. ŠEBESTOVÁ, Simona. Opportunities to Developing Language Skills: Video Study in Czech Lower-Secondary English Classes. In European Conference on Educational Research Vienna 2009: Theory and Evidence in European Educational Research. 2009.
  4. ŠEBESTOVÁ, Simona. Příležitosti k rozvíjení jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka. In JANÍK, Tomáš a Vlastimil ŠVEC. In Janík, T., Švec, V. K perspektivám školního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, s. 80-95, 15 s. Paido 1.
  5. ŠEBESTOVÁ, Simona. Příležitosti k rozvíjení jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka: kategoriální systém a první výsledky analýzy. In Kurikulum a výuka v proměnách školy. 2009.
  6. ŠEBESTOVÁ, Simona. Příležitosti k rozvíjení jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka: kategoriální systém a první výsledky analýzy. In Kurikulum a výuka v proměnách školy. 2009.
  7. ŠEBESTOVÁ, Simona. Příležitosti k rozvíjení jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka: kategoriální systém a první výsledky analýzy. In Konference ČAPV: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. 2009.
  8. ŠEBESTOVÁ, Simona. Příležitosti k rozvíjení jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka: kategoriální systém a první výsledky analýzy. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník abstraktů XVII. ročníku celostátní konference ČAPV. 2009.
  9. JANÍK, Tomáš, Tina SEIDEL, Peter BOWMAN, Geraldine BLOMBERG, Hilda BORKO, David CLARKE, Inger Marie DALEHEFTE, Erin Marie FURTAK, Constanze HERWEG, Dana HÜBELOVÁ, Jennifer Kay JACOBS, Marcela JANÍKOVÁ, Kirsti KLETTE, Eckhard KLIEME, Petr KNECHT, Mareike KOBARG, Karen KOELLNER, Milan KUBIATKO, Peter LABUDDE, Cameron MITCHELL, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Christine PAULI, Manfred PRENZEL, Kurt REUSSER, Rolf RIMMELE, Kathleen J. ROTH, Katharina SCHWINDT, Simona ŠEBESTOVÁ, Richard J. SHAVELSON, Kathleen STÜRMER, Elke SUMFLETH a Maik WALPUSKI. The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009, 282 s. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7.
  10. ŠEBESTOVÁ, Simona. Vytváření kategoriálního systému pro analýzu jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka na 2. stupni základních škol. In AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VI. Sborník příspěvků z VI. ročníku studentské vědecké konference. 2009. vyd. Olomouc: Votobia, 2009, s. 146-153, 589 s. ISBN 978-80-7220-315-4.
  11. ŠEBESTOVÁ, Simona. Zpráva z konference ECER. Bulletin CPV. Brno: CPV, 2009, č. 6, s. 96-97. ISSN 1802-128X.
  12. ŠEBESTOVÁ, Simona a Jana ZERZOVÁ. Zpráva z konference ECER 2009. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2009, roč. 19, č. 4, s. 106-108. ISSN 1211-4669.

  2008

  1. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ a Jana ZERZOVÁ. CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 73-91. ISSN 1802-4637.
  2. ŠEBESTOVÁ, Simona. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník anotací 16. konference ČAPV. 2008. ISBN 978-80-7041-287-9.
  3. ŠEBESTOVÁ, Simona. Příležitosti k rozvíjení základních jazykových dovedností ve výuce angličtiny: videostudie výuky anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. In Bulletin CPV 2008. Brno: MU, 2008, s. 36-43. ISBN 978-80-210-4753-2.
  4. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Videostudie zum Englischunterricht in der Tschechischen Republik. In Lehrer/-innenbildung in Europa. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2008, s. 126-129. ISBN 978-3-7000-0826-2.
  5. ŠEBESTOVÁ, Simona. Vytváření kategoriálního systému pro analýzu jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ (PdF Univerzity Hradec Králové). In 16.konference ČAPV. 2008.
  6. ŠEBESTOVÁ, Simona. Vytváření kategoriálního systému pro analýzu jazykových dovedností v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ (PdF Univerzity Palackého Olomouc). In 6. ročník studentské vědecké konference. 2008.
  7. JANKO, Tomáš a Simona ŠEBESTOVÁ. Zpráva o celofakultní mezioborové konferenci studentů doktorských studijních programů. In Bulletin CPV 2008. 2008. vyd. Brno: MU, 2008, s. 107. ISBN 978-80-210-4753-2.

  2007

  1. ŠEBESTOVÁ, Simona. Příležitosti k rozvíjení základních jazykových dovedností ve výuce angličtiny: videostudie výuky anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. Sborník příspěvků z V. ročníku studentské vědecké konference konané dne 13. prosince 2007. 1. díl. Olomouc: Votobia, 2007, s. 57 - 61. ISBN 978-80-7220-306-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 7. 2024 08:11