Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
  Název česky: Lékařská fyzika a biofyzika
  Název anglicky: Medical Physics and Biophysics
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Medical Physics; Biophysics; Medical specialisations; Non-medical specialisations
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 17. 9. 2020 15:19.
 2. 2019

 3. JŮZA, Tomáš, Veronika REMENÁROVÁ a Daniel VLK. Porovnání teplotních změn obličeje po celotělové fyzické zátěži mezi profesionálními sportovci a nesportovci – první výsledky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.
  URL
  Název česky: Porovnání teplotních změn obličeje po celotělové fyzické zátěži mezi profesionálními sportovci a nesportovci – první výsledky
  čeština. Česká republika.
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: MUDr. Tomáš Jůza, učo 394007. Změněno: 6. 6. 2019 17:14.
 4. 2018

 5. JŮZA, Tomáš a Daniel VLK. Immediate Effect of Physical Exercise on Blood Flow Velocity in Radial Artery in Young Adults. Lékař a technika. ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2018, roč. 48, č. 4, s. 118-122. ISSN 0301-5491.
  URL
  Název anglicky: Immediate Effect of Physical Exercise on Blood Flow Velocity in Radial Artery in Young Adults
  angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: blood flow velocity, radial artery, doppler ultrasound, local physical exercise

  Změnil: MUDr. Tomáš Jůza, učo 394007. Změněno: 6. 6. 2019 14:23.
 6. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
  Název česky: Lékařská fyzika a biofyzika
  Název anglicky: Medical Phasics and Biophysics
  RIV/00216224:14110/18:00103937 Učebnice. čeština. Česká republika.
  Mornstein, Vojtěch (203 Česká republika, garant, domácí) -- Bernard, Vladan (203 Česká republika, domácí) -- Dostál, Marek (203 Česká republika, domácí) -- Hrazdira, Ivo (203 Česká republika) -- Staffa, Erik (203 Česká republika, domácí) -- Šrámek, Jaromír (203 Česká republika) -- Vlk, Daniel (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Medical Physics; Biophysics; Medical specialisations; Non-medical specialisations
  Recenzováno: ano

  Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 12. 3. 2019 10:59.
 7. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Marek DOSTÁL, Ivo HRAZDIRA, Erik STAFFA, Jaromír ŠRÁMEK a Daniel VLK. Lékařská fyzika a biofyzika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 339 s. ISBN 978-80-210-8984-6.
  Název česky: Lékařská fyzika a biofyzika
  Název anglicky: Medical Physics and Biophysics
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Medical Physics; Biophysics; Medical specialisations; Non-medical specialisations
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 17. 9. 2020 15:21.
 8. MORNSTEIN, Vojtěch, Vladan BERNARD, Aleš BOUREK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Daniel VLK. Přítomnost a budoucnost Biofyzikálního ústavu LF MU. In 41. Dni lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. 2018. ISBN 978-80-8187-045-3.
  ZBORNÍK ABSTRAKTOV, Martin, Hotel Victoria, s. 53
  Název anglicky: Department of Biophysics, Medical Faculty, Masaryk University, today and tomorrow

  Klíčová slova anglicky: Medical Biophysics
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., učo 2001. Změněno: 11. 5. 2020 14:54.
 9. 2017

 10. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN, Aleš BOUREK a Robert STAFFA. Infrared thermography as option for evaluating the treatment effect of percutaneous transluminal angioplasty by patients with peripheral arterial disease. Vascular. London: Sage Publications Inc, 2017, roč. 25, č. 1, s. 42-49. ISSN 1708-5381. doi:10.1177/1708538116640444.
  Název anglicky: Infrared thermography as option for evaluating the treatment effect of percutaneous transluminal angioplasty by patients with peripheral arterial disease
  RIV/00216224:14110/17:00095834 Článek v odborném periodiku. Biofyzika. angličtina. Velká Británie.
  Staffa, Erik (203 Česká republika, garant, domácí) -- Bernard, Vladan (203 Česká republika, domácí) -- Kubíček, Luboš (203 Česká republika, domácí) -- Vlachovský, Robert (203 Česká republika, domácí) -- Vlk, Daniel (203 Česká republika, domácí) -- Mornstein, Vojtěch (203 Česká republika, domácí) -- Bourek, Aleš (203 Česká republika, domácí) -- Staffa, Robert (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Infrared thermography; percutaneous transluminal angioplasty; peripheral arterial disease; ankle-brachial index
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Musí být uveden odkaz na plný text výsledku nebo domovskou stránku výsledku.
  Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 21. 3. 2018 13:18.
 11. 2016

 12. JŮZA, Tomáš a Daniel VLK. BEZPROSTŘEDNÍ VLIV KONZUMACE ENERGETICKÝCH NÁPOJŮ NA HEMODYNAMICKÉ PARAMETRY V ARTERIA RADIALIS MĚŘENÉ POMOCÍ DOPPLEROVSKÉHO ULTRAZVUKU U MLADÝCH DOSPĚLÝCH: PRVNÍ VÝSLEDKY. In 60. studentská vědecká konference. 2016. ISBN 978-80-210-8257-1.
  Název česky: BEZPROSTŘEDNÍ VLIV KONZUMACE ENERGETICKÝCH NÁPOJŮ NA HEMODYNAMICKÉ PARAMETRY V ARTERIA RADIALIS MĚŘENÉ POMOCÍ DOPPLEROVSKÉHO ULTRAZVUKU U MLADÝCH DOSPĚLÝCH: PRVNÍ VÝSLEDKY
  Biofyzika. čeština. Česká republika.
  Změnil: MUDr. Tomáš Jůza, učo 394007. Změněno: 1. 11. 2016 16:15.
 13. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Daniel VLK a Vojtěch MORNSTEIN. Infračervená termografie – diagnostický nástroj pro sledování prokrvení dolních končetin. In XXXIX. Dni lekárskej biofyziky, Piešťany. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.
  Název anglicky: Infrared Thermography as a tool for monitoring blood circulation of lower limbs

  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Erik Staffa, Ph.D., učo 175512. Změněno: 5. 10. 2016 11:30.
 14. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN a Robert STAFFA. Using Noncontact Infrared Thermography for Long-term Monitoring of Foot Temperatures in a Patient with Diabetes Mellitus. Ostomy Wound Management. Malvern: HMP Communications, 2016, roč. 62, č. 4, s. 54-61. ISSN 0889-5899.
  URL
  Název anglicky: Using Noncontact Infrared Thermography for Long-term Monitoring of Foot Temperatures in a Patient with Diabetes Mellitus
  RIV/00216224:14110/16:00089618 Článek v odborném periodiku. Biofyzika. angličtina. Spojené státy.
  Staffa, Erik (203 Česká republika, garant, domácí) -- Bernard, Vladan (203 Česká republika, domácí) -- Kubíček, Luboš (203 Česká republika, domácí) -- Vlachovský, Robert (203 Česká republika, domácí) -- Vlk, Daniel (203 Česká republika, domácí) -- Mornstein, Vojtěch (203 Česká republika, domácí) -- Staffa, Robert (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: case study; diabetic foot; thermography; angioplasty; pressure ulcer
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Musí být uveden odkaz na plný text výsledku nebo domovskou stránku výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.

  Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 15. 3. 2017 23:08.
 15. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Jana LANGEROVÁ, Daniel VLK, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. 2016. ISSN 2336-520X.

  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D., učo 60122. Změněno: 25. 1. 2016 13:54.
 16. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Jana LANGEROVÁ, Daniel VLK, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. In XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastní na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2016.
  URL
  Název česky: Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním
  Název anglicky: The aplication of infrared thermography in patients with vascular disease
  Biofyzika. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: infrared thermography; peripheral artery disease
  Druh účasti: vyžádaná přednáška
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Erik Staffa, Ph.D., učo 175512. Změněno: 14. 11. 2016 10:15.
 17. JŮZA, Tomáš a Daniel VLK. Změny toku krve v arteria radialis mladých dospělých po zátěži. In XXXIX. Dni Lekarskej Biofyziky. 2016. ISBN 978-80-223-4105-9.
  Název česky: Změny toku krve v arteria radialis mladých dospělých po zátěži
  Biofyzika. čeština.
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: MUDr. Tomáš Jůza, učo 394007. Změněno: 1. 11. 2016 15:46.
 18. 2015

 19. JŮZA, Tomáš a Daniel VLK. BEZPROSTŘEDNÍ VLIV ZÁTĚŽE NA RYCHLOST PROUDĚNÍ KRVE V ARTERIA RADIALIS MLADÝCH DOSPĚLÝCH. In 59. studentská vědecká konference. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
  Název česky: BEZPROSTŘEDNÍ VLIV ZÁTĚŽE NA RYCHLOST PROUDĚNÍ KRVE V ARTERIA RADIALIS MLADÝCH DOSPĚLÝCH
  Biofyzika. čeština. Česká republika.
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: MUDr. Tomáš Jůza, učo 394007. Změněno: 1. 11. 2016 15:59.
 20. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ a Jana LANGEROVÁ. Termokamera jako doplňková metoda při cévně-chirurgickém vyšetření pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin. In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. 2015. ISBN 978-80-7259-068-1.
  Název anglicky: Infrared thermography as option tool by vascular physical examination by the patients with peripheral arterial diseases
  RIV/00216224:14110/15:00083040 Konferenční abstrakt. Ostatní obory vnitřního lékařství. čeština. Česká republika.
  Staffa, Erik (203 Česká republika, garant, domácí) -- Bernard, Vladan (203 Česká republika, domácí) -- Vlk, Daniel (203 Česká republika, domácí) -- Mornstein, Vojtěch (203 Česká republika, domácí) -- Kubíček, Luboš (203 Česká republika, domácí) -- Žižlavský, Václav (203 Česká republika) -- Langerová, Jana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Infrared thermography; peripheral arterial disease

  Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 19. 11. 2015 10:25.
 21. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Robert VLACHOVSKÝ, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN a Robert STAFFA. Thermal imaging to assess changes of foot skin temperature in patients treated with percutaneous transluminal angioplasty. In 13th Congress of the European Association of Thermology. 2015. ISSN 1560-604X.
  Název anglicky: Thermal imaging to assess changes of foot skin temperature in patients treated with percutaneous transluminal angioplasty
  RIV/00216224:14110/15:00083854 Konferenční abstrakt. Biofyzika. angličtina. Rakousko.
  Staffa, Erik (203 Česká republika, garant, domácí) -- Bernard, Vladan (203 Česká republika, domácí) -- Kubíček, Luboš (203 Česká republika, domácí) -- Žižlavský, Václav (203 Česká republika, domácí) -- Vlachovský, Robert (203 Česká republika, domácí) -- Vlk, Daniel (203 Česká republika, domácí) -- Mornstein, Vojtěch (203 Česká republika, domácí) -- Staffa, Robert (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: infrared thermohraphy; transluminal percutaneous angioplasty; ankle-brachial index
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 2. 2. 2016 10:52.
 22. 2014

 23. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Daniel VLK, Luboš KUBÍČEK a Robert VLACHOVSKÝ. Využití termografických metod u syndromu diabetické nohy. 2014. ISBN 978-80-8152-143-0.
  Název anglicky: Use of thermography in the evaluation of the diabetic foot

  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Erik Staffa, Ph.D., učo 175512. Změněno: 20. 4. 2016 15:11.
 24. 2013

 25. STAFFA, Erik, Daniel VLK a Robert VLACHOVSKÝ. Hodnocení revaskularizace dolních končetin pomocí termografických měření a metodika. Lékař a technika. Praha: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, 2013, roč. 43, č. 2, s. 35-37. ISSN 0301-5491.
  Název česky: Hodnocení revaskularizace dolních končetin pomocí termografických měření a metodika
  Název anglicky: Evaluation of the lower limbs revascularization by thermographic systems and methodology
  RIV/00216224:14110/13:00074787 Článek v odborném periodiku. Lékařská zařízení, přístroje a vybavení. čeština. Česká republika.
  Staffa, Erik (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vlk, Daniel (203 Česká republika, domácí) -- Vlachovský, Robert (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: thermography; revascularization; temperature

  Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 12. 8. 2014 09:02.
 26. STAFFA, Erik, Daniel VLK a Robert VLACHOVSKÝ. Lze predikovat výskyt syndromu diabetické nohy pomocí termografických metod? In XXXVI. Dny lékařské biofyziky. 2013. ISBN 978-80-87727-04-1.
  Název anglicky: It is possible to predict the occurrence of diabetic foot by using thermographic methods.
  Biofyzika. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: diabetic foot; thermography; temperature
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 31. 10. 2013 08:19.
 27. 2012

 28. STAFFA, Erik, Daniel VLK a Robert VLACHOVSKÝ. Hodnocení revaskularizace dolních končetin za pomocí termografických měření - modelová studie. In Sborník abstrakt, XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
  Název česky: Hodnocení revaskularizace dolních končetin za pomocí termografických měření - modelová studie
  Název anglicky: Rating of revascularization of the lower limbs by the infrared thermographic systems - case study
  RIV/00216224:14110/12:00060505 Konferenční abstrakt. Biofyzika. čeština. Česká republika.
  Staffa, Erik (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vlk, Daniel (203 Česká republika, domácí) -- Vlachovský, Robert (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: thermography; peripheral arterial disease;
  Druh účasti: aktivní účast
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Erik Staffa, Ph.D., učo 175512. Změněno: 9. 7. 2015 12:37.
 29. VLK, Daniel, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Vojtěch MORNSTEIN a Jaroslav ŠTĚRBA. Optimed - Optimalizovaná výuka všeobecného lékařství - horizontální a vertikální propojení a efektivita pro praxi: příspěvek biofyzikálního ústavu k řešení projektu. In XXXV. Dny lékařské biofyziky. 2012. ISBN 978-80-244-3125-3.
  Název česky: Optimed - Optimalizovaná výuka všeobecného lékařství - horizontální a vertikální propojení a efektivita pro praxi: příspěvek biofyzikálního ústavu k řešení projektu
  Název anglicky: Optimed - Optimized Teaching in General Medicine: Contribution of the Department of Biophysics to the Project
  Biofyzika. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: optimed; biophysics; didactic methods
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D., učo 4805. Změněno: 17. 10. 2012 21:51.
 30. 2011

 31. STAFFA, Erik a Daniel VLK. Magnetické pole vyzařované ultrazvukovými diagnostickými přístroji. In Sborník abstrakt XXXIV. dnů lékařské biofyziky. 2011. 2011. ISBN 978-80-254-9898-9.
  Biofyzika. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: magnetic field; ultrasound; ultrasonography
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Erik Staffa, Ph.D., učo 175512. Změněno: 15. 2. 2013 09:29.
 32. VLK, Daniel, Libor VOJTEK a Pavel HYRŠL. Účinek ultrazvukového pole na bioluminiscenční bakterie. In XXXIV. Dny Lékařské biofyziky. 2011. ISBN 978-80-254-9898-9.
  Název česky: Účinek ultrazvukového pole na bioluminiscenční bakterie
  Název anglicky: Effect of ultrasound field on bioluminescent bacteria
  RIV/00216224:14310/11:00052517 Konferenční abstrakt. Biofyzika. čeština. Česká republika.
  Vlk, Daniel (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vojtek, Libor (203 Česká republika, domácí) -- Hyršl, Pavel (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: ultrasound; ultrasound field; bioluminescence; bioluminescent bacteria; Photorhabdus luminescens; Escherichia coli
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., učo 9982. Změněno: 11. 8. 2011 15:09.
 33. 2010

 34. VLK, Daniel, Vojtěch MORNSTEIN, Lenka FORÝTKOVÁ, Carmel J. CARUANA a Ivo PROVAZNÍK. First experience of teaching General Biophysics to Biomedical Technologists. In Teaching and learning physics today: Challenges? Benefits? International conference, Reims, France. 2010.

  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Daniel Vlk, CSc., učo 98282. Změněno: 19. 1. 2011 12:07.
 35. VLK, Daniel a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika, komunikační nástroj - terminologický základ pro všechny zdravotnické odbornosti. 2010. ISBN 978-80-7399-962-9.

  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Daniel Vlk, CSc., učo 98282. Změněno: 19. 1. 2011 11:32.
 36. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a Carmel J. CARUANA. Medical biophysics curricula for first year students of medicine and dentistry at Masaryk University, Brno, Czech republic. In Teaching and learning physics today: Challenges? Benefits? International conference, Reims, France. 2010.

  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Daniel Vlk, CSc., učo 98282. Změněno: 19. 1. 2011 11:57.
 37. VLK, Daniel, Vojtěch MORNSTEIN a Carmel J. CARUANA. Medical Physics and Biomedical Engineering at the Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno. Medical Physics in the Baltic States. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 86-89. ISSN 1822-5721.
  Biofyzika. angličtina. Litva.
  Klíčová slova anglicky: Biomedical Physics; Biophysics; Biomedical engineering; Practical tasks; Education; Czech Republic

  Změnil: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., učo 2001. Změněno: 28. 4. 2011 12:33.
 38. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK a Carmel J. CARUANA. Teaching of medical physics to medical, dental, healthcare and biomedical engineering students in the Czech Republic. Medical Physics in the Baltic States. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 153-156. ISSN 1822-5721.
  Název česky: Výuka lékařské fyziky studentů všeobecného a zubního lékařství, zdravotnických profesí a biomedicínského inženýrství v České republice
  Biofyzika. angličtina. Litva.
  Klíčová slova anglicky: Biomedical Physics; Medical physics; Biophysics; Biomedical engineering; Education; Czech Republic

  Změnil: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., učo 2001. Změněno: 28. 4. 2011 12:30.
 39. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK a Carmel J. CARUANA. What topics shoul we include in the physics component of the entrance examination for medical schools? In Teaching and learning physics today: Challenges? Benefits? International conference, Reims, France. 2010.

  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Mgr. Daniel Vlk, CSc., učo 98282. Změněno: 19. 1. 2011 12:00.
 40. MORNSTEIN, Vojtěch a Daniel VLK. XXXIII. Dny lékařské biofyziky. První. Brno: Tribun EU, 2010. 76 s. ISBN 978-80-7399-962-9.

  Druh sborníku: předkonferenční sborník

  Změnil: Mgr. Daniel Vlk, CSc., učo 98282. Změněno: 19. 1. 2011 11:45.
 41. 2009

 42. VLK, Daniel, Vojtěch MORNSTEIN a Carmel J. CARUANA. A medical biophysics conceptual base for medical/healthcare/technology students at the Department of biophysics, Faculty of Medicine, Masaryk Uni., Brno. In IFMBE Proceedings, Vol. 25/XII., World Congress on medical physics and biomedical engineering. Berlin: Springer, 2009. s. 54-56. ISBN 978-3-642-03897-6.
  Název česky: Společný základ lékařské biofyziky pro studenty medicíny, zdravotnických profesí a biomedicínské techniky na Biofyzikálním ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univ., Brno
  RIV/00216224:14110/09:00037849 Stať ve sborníku. Ostatní lékařské obory. angličtina. Německo.
  Vlk, Daniel (203 Česká republika, garant) -- Mornstein, Vojtěch (203 Česká republika) -- Caruana, Carmel J. (470 Malta)
  Klíčová slova anglicky: Biomedical physics; curriculum development; healthcare professions; biomedical device; practical lessons
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., učo 2001. Změněno: 4. 1. 2010 14:44.
 43. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK a Carmel J. CARUANA. Lékařská biofyzika pro lékařské i nelékařské obory na LF MU a její širší význam. In XXXII. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY. 2009. ISBN 978-80-7097-750-7.
  Název anglicky: Medical Biophysics for medical and healthcare study programs in Faculty of Mecine, Masaryk University, and its common importance
  Biofyzika. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: Medical Biophysics; medical education; healthcare professions
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., učo 2001. Změněno: 11. 1. 2010 20:44.
 44. 2008

 45. VLK, Daniel, Vojtěch MORNSTEIN a Carmel J. CARUANA. A medical biophysics laboratory practical curriculum for biomedical technology and bioinformatics students. In 6th ESBME 2008 - Proceedings. Chania: Nicolas Pallikarakis, 2008. 2 s.
  Název anglicky: A medical biophysics laboratory practical curriculum for biomedical technology and bioinformatics students
  Biofyzika. angličtina. Řecko.
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Daniel Vlk, CSc., učo 98282. Změněno: 22. 1. 2009 11:37.
 46. MORNSTEIN, Vojtěch, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Daniel VLK a Carmel J. CARUANA. Biofyzika ve zdravotnických bakalářských oborech. In XXXI. Dny lékařské biofyziky. 1. vydání. Olomouc: Jan Hálek, 2008. s. 105-110, 10 s. ISBN 978-80-244-1985-5.

  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Daniel Vlk, CSc., učo 98282. Změněno: 22. 1. 2009 11:32.
 47. MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo PROVAZNÍK, Daniel VLK a Carmel J. CARUANA. The Contribution of the medical faculty, Masaryk univ., Brno, to the education of biomedical technologists. In 6th ESBME 2008 - Proceedings. Chania: Nicolas Pallikarakis, 2008. 2 s.

  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Daniel Vlk, CSc., učo 98282. Změněno: 22. 1. 2009 11:29.
 48. MORNSTEIN, Vojtěch, Carmel J. CARUANA, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a Pavel GREC. Výuka lékařské biofyziky pro zdravotnické profese v budoucnosti. Co bychom měli učit? Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 22-29. ISSN 0301-5491.
  Název anglicky: Biomedical physics education for healthcare professionals of the future. What should we teach?
  RIV/00216224:14110/08:00034566 Článek v odborném periodiku. Biofyzika. čeština. Česká republika.
  Mornstein, Vojtěch (203 Česká republika, garant) -- Caruana, Carmel J. (470 Malta) -- Vlk, Daniel (203 Česká republika) -- Škorpíková, Jiřina (203 Česká republika) -- Forýtková, Lenka (203 Česká republika) -- Grec, Pavel (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: SWOT;biophysics;biomedical physics;biomedical engineering;medical device;education;curricula;core competence

  Změnil: MUDr. Pavel Grec, CSc., učo 2421. Změněno: 14. 1. 2009 08:31.
 49. VLK, Daniel a Vojtěch MORNSTEIN. Výuka praktických cvičení z biofyziky pro studenty technicky zaměřených nelékařských zdravotnických bakalářských oborů. In XXXI. Dny lékařské biofyziky. 1. vydání. Olomouc: Jan Hálek, 2008. s. 151-154. ISBN 978-80-244-1985-5.

  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Daniel Vlk, CSc., učo 98282. Změněno: 22. 1. 2009 11:05.
 50. 2007

 51. MORNSTEIN, Vojtěch, Carmel J. CARUANA, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ a Lenka FORÝTKOVÁ. Biomedical physic education for healthcare professionals of the future,. In Sborník abstrakt. 2007. vyd. Praha: Universita Karlova v Praze, 2007. s. 40-41. ISBN 978-80-239-9421-6.
  Název česky: Biomedicínské vzdělání profesionálů ve zdravotnické péči
  Název anglicky: Biomedical physic education for healthcare professionals of the future
  Biofyzika. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Healthcare;biomedical physics;
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., učo 2001. Změněno: 28. 4. 2011 16:15.
 52. 2006

 53. VLK, Daniel, Aleš BOUREK, Lenka FORÝTKOVÁ a Kristina ZGODAVOVÁ. Improhealth - e-learningový kurz zdravotnického manažmentu. Bratislava Medical Journal. Bratislava, Slovakia: School of Medicine, Comenius University, 2006, roč. 2006, 107/4, s. 178-9, 2 s. ISSN 0006-9248.
  Název česky: mprohealth - e-learningový kurz zdravotnického manažmentu
  Název anglicky: Improhealth - e-learning for health care management
  RIV/00216224:14110/06:00031826 Článek v odborném periodiku. Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví. angličtina. Slovensko.
  Vlk, Daniel (203 Česká republika) -- Bourek, Aleš (203 Česká republika, garant) -- Forýtková, Lenka (203 Česká republika) -- Zgodavová, Kristina (703 Slovensko)
  Klíčová slova anglicky: Improhealth- e-learning
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: MUDr. Aleš Bourek, Ph.D., učo 1062. Změněno: 2. 4. 2010 14:03.
 54. BOUREK, Aleš, Věra CHALOUPKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ a Daniel VLK. Informace o Centru pro kvalitu ve zdravotnictví Státního zdravotního ústavu. In Sborník Mezinárodní konference ICEQ 2006 - Efektivita, kvalita a spokojenost klientů ve zdravotnictví a sociální péči, Praha. Pardubice: Stapro s.r.o., Pardubice, 2006. s. 21-24. ISBN 80-903167-6-X.
  Název česky: Informace o Centru pro kvalitu ve zdravotnictví Státního zdravotního ústavu
  Název anglicky: Information on the Center for Quality in Health Care National Health Institute
  Ostatní lékařské obory. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Centru pro kvalitu ve zdravotnictví Státního zdravotního ústavu
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: MUDr. Lenka Forýtková, CSc., učo 443. Změněno: 14. 1. 2010 18:02.
 55. MORNSTEIN, Vojtěch, Daniel VLK a Lenka FORÝTKOVÁ. Project support of practical training in biophysics. Bratislava Medical Journal. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press,s.r.o., 2006, roč. 8/2006, č. 107, s. 336-338. ISSN 0006-9248.
  URL
  RIV/00216224:14110/06:00031852 Článek v odborném periodiku. Biofyzika. angličtina. Slovensko.
  Mornstein, Vojtěch (203 Česká republika, garant) -- Vlk, Daniel (203 Česká republika) -- Forýtková, Lenka (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Biophysics; Medical Physics; Education; Practical Training; Resources
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., učo 2001. Změněno: 31. 3. 2010 11:52.
 56. BOUREK, Aleš, Lenka FORÝTKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Daniel VLK. Zdroje zdravotnických znalostí, nástroje na jejich správu (možnosti, omezení, rizika). In II.Celofakultní konference o studiu na Lékařské fakultě MU Brno,2006. Brno: Lékařská fakulta MU, Brno, 2006.
  Název česky: Zdroje zdravotnických znalostí, nástroje na jejich správu (možnosti, omezení, rizika)

  Změnila: MUDr. Lenka Forýtková, CSc., učo 443. Změněno: 17. 1. 2007 15:18.
 57. 2005

 58. BOUREK, Aleš, Lenka FORÝTKOVÁ a Daniel VLK. HTA - Elegantní a vědecký přístup ke zvládání nejistoty v medicíně. In Sborník XXVIII.Dny lékařské biofyziky,Valtice 2005. Brno: Masarykova Universita, 2005. s. 11. ISBN 80-983-2005.
  Název česky: HTA - Elegantní a vědecký přístup ke zvládání nejistoty v medicíně

  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnila: MUDr. Lenka Forýtková, CSc., učo 443. Změněno: 17. 1. 2007 15:18.
 59. 2004

 60. BOUREK, Aleš, Miloš SUCHÝ, Lenka FORÝTKOVÁ a Daniel VLK. Data-Information-Knowledge use for Healthcare Assessment: Tools, Process, Information Technology - (Placing it all Together). In HTAi 2004 HTA in "Real-Time" The 1st Annual Meeting in Krakow, Poland. Brno, Česká republika: House of Masaryk University, Technical University Campus, Kraví Hora, Brno, 2004. s. 1-12. ISBN 80-210-3395-9.
  Název česky: Data-informace-znalosti užívané pro hodnocení zdravotní péče: nástroje, procesy, informační technologie

  Změnil: MUDr. Aleš Bourek, Ph.D., učo 1062. Změněno: 27. 1. 2005 09:55.
 61. BOUREK, Aleš, Lenka FORÝTKOVÁ a Daniel VLK. HTA - elegantní a vědecký přístup ke zvládání nejistoty v medicíně. Brno: ApS Brno, IČO 543535, 2004.
  Název anglicky: HTA - Elegant and Scientific Approach for Managing Uncertainty in Medicine

  Změnil: MUDr. Aleš Bourek, Ph.D., učo 1062. Změněno: 27. 1. 2005 10:03.
 62. 2003

 63. BOUREK, Aleš, Lenka FORÝTKOVÁ a Daniel VLK. Centrum pro kvalitu ve zdravotnictví SZÚ Praha a záměry resortního ministerstva v oblasti kvality ve zdravotnictví. In Sborník. 2003. vyd. Olomouc, 2003.
  Změnila: MUDr. Lenka Forýtková, CSc., učo 443. Změněno: 17. 1. 2007 15:18.
 64. 1999

 65. PALEČEK, Emil, Marie BRÁZDOVÁ, Hana ČERNOCKÁ, Daniel VLK, Václav BRÁZDA a Bořivoj VOJTĚŠEK. Effect of transition metals on binding of p53 protein to supercoiled DNA and to consensus sequence in DNA fragments. Oncogene. Basingstoke: Macmillan Press, 1999, roč. 24, č. 18, s. 3617-3625. ISSN 0950-9232.
  Genetika a molekulární biologie. angličtina. Velká Británie.
  Klíčová slova anglicky: p53; DNA-p53 interaction; scDNA; divalent cation; gel electrophoresis
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Daniel Vlk, CSc., učo 98282. Změněno: 22. 1. 2009 13:07.
 66. 1997

 67. PALEČEK, Emil, Daniel VLK, Veronika STAŇKOVÁ, Václav BRÁZDA, Bořivoj VOJTĚŠEK, Ted R. HUPP, Achim SCHAPER a Thomas M. JOVIN. Tumor suppresor protein p53 binds preferentially to supercoiled DNA. Oncogene. Basingstoke: Macmillan Press, 1997, roč. 18, č. 15, s. 2201-2009, 9 s. ISSN 0950-9232.

  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Daniel Vlk, CSc., učo 98282. Změněno: 22. 1. 2009 13:10.
 68. 1995

 69. PALEČEK, Emil, Daniel VLK, Marie VOJTÍŠKOVÁ a Pavla BOUBLÍKOVÁ. Complex of osmium tetroxide with 1,10-phenantroline binds covalently to double-stranded DNA. Journal of Biomolecular Structure & Dynamics. Adenine Press, 1995, roč. 3, č. 13, s. 537-546. ISSN 0739-1102.

  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Daniel Vlk, CSc., učo 98282. Změněno: 29. 10. 2012 14:48.
Zobrazeno: 25. 2. 2021 09:37