Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. VYBÍRAL, Zbyněk. DIALOG INSPIROVANÝ DIALOGIČNOSTÍ PODLE IVANY MARKOVÉ. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi, 2009, roč. 53, č. 3, s. 314-321. ISSN 0009-062X.
  Název česky: DIALOG INSPIROVANÝ DIALOGIČNOSTÍ PODLE IVANY MARKOVÉ
  Název anglicky: Dialogue inspired with dialogicality according to Ivana Markova
  RIV/00216224:14230/09:00036073 Článek v odborném periodiku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Vybíral, Zbyněk (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: dialogicality; language; discourse; dissociation; identity

  Změnil: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., učo 56065. Změněno: 15. 7. 2009 14:41.
 2. 2008

 3. VEČERKA, Radoslav. Jazyk a šach. Rozrazil, Brno: Větrné mlýny, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 16. ISSN 1801-4755.
  Název anglicky: Language and chess
  Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: language; chess; etymology

  Změnil: prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc., učo 2246. Změněno: 13. 2. 2009 11:11.
 4. BAZALOVÁ, B. a L. BUDÍNOVÁ. Poruchy autistického spektra (PAS). In Klenková, J., Vítková, M. (eds.) a Klenková, J., Vítková, M. (eds.). Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 19 - 29, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  Název anglicky: Autism Spectrum Disorders (ASD)
  RIV/00216224:14410/08:00027447 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  BAZALOVÁ, B. (203 Česká republika, garant) -- Budínová, L. (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Autism Spectrum Disorder; language;diagnostics; epidemiology; etiology; classification; triad; therapy
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D., učo 11544. Změněno: 31. 5. 2009 19:09.
 5. BAZALOVÁ, Barbora. Proces osvojování jazyka u dětí s poruchami autistického spektra. In zdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 19 - 29, 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  Název anglicky: The Process of Language Acquisition in Children with Autism Spectrum Disorder.
  RIV/00216224:14410/08:00027446 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Bazalová, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: special educational needs; Framework Educational Programme for Basic Education; inclusive education; integrative education; Autism Spectrum Disorder; language
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D., učo 11544. Změněno: 15. 2. 2016 23:04.
 6. ŠÍP, Radim. Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 207 s. 281. publikace. ISBN 978-80-7315-171-3.
  Název česky: Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností
  Název anglicky: Richard Rorty: Pragmatism between Language and Experience
  RIV/00216224:14510/08:00029192 Odborná kniha. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Šíp, Radim (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Richard Rorty; pragmatism; analytical philosophy; post-European thinking; experience; language; theory of thruth; contingency; self; society; utopia;
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D., učo 8686. Změněno: 10. 2. 2011 17:51.
 7. VYBÍRAL, Zbyněk. Rodinný terapeut jako zastánce tradiční rodiny. Psychoterapie, Brno: FSS MU, 2008, roč. 2, 3-4, s. 213-220. ISSN 1802-3983.
  Název česky: Rodinný terapeut jako zastánce tradiční rodiny
  Název anglicky: Family therapist as an advocate of traditional family
  RIV/00216224:14230/08:00026839 Článek v odborném periodiku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Vybíral, Zbyněk (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: family; family therapy; integration; language; jin; jang
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., učo 56065. Změněno: 27. 11. 2008 15:22.
 8. STEHLÍK, Petr. Sobre la existencia de los interfijos en espańol. Studia Romanistica, Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008, roč. 8, č. 1, s. 77-82. ISSN 1803-6406.
  Název česky: Problém existence interfixů ve španělštině
  Název anglicky: The Problem of Existence of Interfixes in Spanish
  RIV/00216224:14210/08:00033788 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. španělština. Česká republika.
  Stehlík, Petr (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Spanish;Word Formation;Interfixes
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D., učo 17983. Změněno: 19. 3. 2012 10:15.
 9. GRÁC, Marek. Trdlo, an Open Source Tool For Building Transducing Dictionary. 2008.
  Project's web page
  Název česky: Trdlo, open-source nástroj na budování slovníků
  Název anglicky: Trdlo, an Open Source Tool For Building Transducing Dictionary
  RIV/00216224:14330/08:00024480 Software. Počítačový hardware a software. angličtina. Česká republika.
  Grác, Marek (703 Slovensko, garant)
  Klíčová slova anglicky: dictionary; language; corpora; transducing rules
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Mgr. Marek Grác, Ph.D., učo 50728. Změněno: 15. 6. 2009 14:46.
 10. 2007

 11. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Blending Still Alive! Brno: PdF MU Department of English, 2007. 1 s. The Messenger. ISSN 1214-6676.
  Název česky: Křížení ještě žije!
  Název anglicky: Blending Still Alive!

  Klíčová slova anglicky: language; blends; change

  Změnila: PhDr. Helena Havlíčková, učo 2428. Změněno: 1. 6. 2009 12:50.
 12. STEHLÍK, Petr. El lenguaje publicitario: ?fuente de innovación o de corrupción de la lengua? In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Philologica 92, Romanica Olomucensia XVIII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 273-279, 376 s. ISBN 978-80-244-1820-9.
  Název česky: Jazyk reklamy: zdroj inovace nebo korupce jazyka?
  Název anglicky: Advertising Language: A source of Innovation or Corruption of Language?
  RIV/00216224:14210/07:00033787 Stať ve sborníku. Jazykověda. španělština. Česká republika.
  Stehlík, Petr (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Adverising; Language; Corruption; Innovation
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D., učo 17983. Změněno: 18. 3. 2012 10:03.
 13. CHLEBUS, Pavel, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. fMRI evaluation of hemispheric language dominance using various methods of laterality index calculation. Experimental Brain Research, USA: Springer-Verlag 2002, 2007, roč. 179, č. 3, s. 365-374. ISSN 0014-4819.
  Název česky: Hodnocení řečové dominance pomocí fMRI s využitím různých metod výpočtu
  Název anglicky: fMRI evaluation of hemispheric language dominance using various methods of laterality index calculation.
  RIV/00216224:14110/07:00023352 Článek v odborném periodiku. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. angličtina. Spojené státy americké.
  Chlebus, Pavel (203 Česká republika) -- Mikl, Michal (203 Česká republika) -- Brázdil, Milan (203 Česká republika, garant) -- Pažourková, Marta (203 Česká republika) -- Krupa, Petr (203 Česká republika) -- Rektor, Ivan (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Language; Laterality index; Temporal lobe epilepsy; fMRI; Wada test
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Michal Mikl, Ph.D., učo 133966. Změněno: 18. 6. 2009 08:56.
 14. 2006

 15. RACLAVSKÝ, Jiří. Cmorej a Tichý o jazyce a jeho logické analýze. Slovo a slovesnost, Praha: AV ČR, 2006, roč. 67, č. 1, s. 27-35. ISSN 0037-7031.
  Název česky: Cmorej a Tichý o jazyce a jeho logické analýze
  Název anglicky: Cmorej and Tichý on Language and its Logical Analysis
  RIV/00216224:14210/06:00015555 Článek v odborném periodiku. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Raclavský, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: language; logical analysis of natural language; analytic; synthetic; Cmorej;Tichý
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Změněno: 10. 4. 2011 15:41.
 16. ŠEBELOVÁ, Zuzana. La beidana n. 51/7: lingua e cultura occitana nelle valli valdesi. In Etudes Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 167 - 168, 2 s. ISSN 0231-7532.
  Název česky: La beidana č. 51/7: okcitánský jazyk a kultura ve valdenských údolích.
  Název anglicky: La beidana n. 51/7: occitan language and culture in the waldensian valleys
  RIV/00216224:14210/06:00017786 Stať ve sborníku. Jazykověda. italština. Česká republika.
  Šebelová, Zuzana (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: occitan language; waldensian valleys

  Změnila: Mgr. Zuzana Šebelová, Ph.D., učo 1204. Změněno: 11. 4. 2010 21:42.
 17. STEHLÍK, Petr. La productividad de los elementos prefijales cultos en los anuncios de cosmética. Études Romanes de Brno, Brno: Masarykova univerzita, 2006, L 27, č. 1, s. 29-35. ISSN 0231-7532.
  Název česky: Produktivita prefixálních elementů v reklamách na kosmetiku
  Název anglicky: Productivity of the Prefixal Elements in the Cosmetic Advertising
  RIV/00216224:14210/06:00017701 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. španělština. Česká republika.
  Stehlík, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Spanish; Advertising Language; Cosmetics; Prefixation; Neological Productivity
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D., učo 17983. Změněno: 11. 4. 2010 09:37.
 18. 2005

 19. KODRLOVÁ, Ida, Allison B. KAUFMAN, James C. KAUFMAN, Ivo ČERMÁK a Curt BURGESS. Analýza deníků Sylvie Plathové s využitím modelu HAL. In Miovský, M.; Čermák, I.; Chrz, V. (Eds): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV. 2005. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 305-313, 8 s. ISBN 80-244-1159-8.
  URL
  Název anglicky: Analysis of Journals of Sylvia Plath with the Help HAL
  RIV/00216224:14560/05:00019306 Stať ve sborníku. Psychologie. čeština. Česká republika.
  Kodrlová, Ida (203 Česká republika, garant) -- Kaufman, Allison B. (840 Spojené státy americké) -- Kaufman, James C. (840 Spojené státy americké) -- Čermák, Ivo (203 Česká republika) -- Burgess, Curt (840 Spojené státy americké)
  Klíčová slova anglicky: Sylvia Plath; Hyperspace Analog to Language (HAL); semantic analysis; semantic model; language; word co-occurrence

  Změnila: Mgr. Ida Kodrlová, Ph.D., učo 11946. Změněno: 10. 2. 2006 15:45.
 20. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Comenius vs. Cimrman. Brno: PdF MU Department of English, 2005. 1 s. The Messenger. ISSN 1214-6676.
  Název česky: Komenský vs. Cimrman
  Název anglicky: Comenius vs. Cimrman

  Klíčová slova anglicky: language; method; quotations; teaching

  Změnila: PhDr. Helena Havlíčková, učo 2428. Změněno: 1. 6. 2009 12:55.
 21. CHLEBUS, Pavel, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA, Ivan REKOR a Ivan REKTOR. fMRI evaluation of hemispheric language dominancy - new methods of laterality index calculation. 2005. ISSN 1388-2457.
  Název česky: Ohodnocení řečové dominance pomocí fMRI - nové metody výpočtu lateralizačního indexu
  Název anglicky: fMRI evaluation of hemispheric language dominancy - new metohds of laterality index calculation
  RIV/00216224:14110/05:00014718 Konferenční abstrakt. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. angličtina. Česká republika.
  Chlebus, Pavel (203 Česká republika) -- Mikl, Michal (203 Česká republika) -- Brázdil, Milan (203 Česká republika, garant) -- Pažourková, Marta (203 Česká republika) -- Krupa, Petr (203 Česká republika) -- Rekor, Ivan (203 Česká republika) -- Rektor, Ivan (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: fMRI; language; laterality index
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Ing. Michal Mikl, Ph.D., učo 133966. Změněno: 25. 3. 2010 09:28.
 22. STEHLÍK, Petr. Lengua y sociedad de consumo. La influencia de los valores socio-culturales en el léxico de los anuncios publicitarios. Études Romanes de Brno, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, L 26, č. 1, s. 107-116. ISSN 0231-7532.
  Název česky: Jazyk a konzumní společnost. Vliv sociálně-kulturních hodnot na slovník reklamních textů
  Název anglicky: The Language and the Consumer Society. The Influence of the Social-Cultural Values on the Vocabulary of the Advertising Texts
  RIV/00216224:14210/05:00031389 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. španělština. Česká republika.
  Stehlík, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Advertising Language; Social; Cultural; Values; Vocabulary
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D., učo 17983. Změněno: 11. 4. 2010 09:40.
 23. BLAŽEK, Václav. Praha jazyková. Lingvistická archeologie pražské kotliny. In Pravěká Praha. Praha: Libri, 2005. s. 946-973, 28 s. ISBN 80-7277-236-8.
  Název česky: Praha jazyková. Lingvistická archeologie pražské kotliny
  Název anglicky: Prague from the point of view of language. Linguistic archaelogy of the Prague hollow
  RIV/00216224:14210/05:00012878 Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Blažek, Václav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Prague; language; linguistic; archaelogy

  Změnil: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., učo 905. Změněno: 15. 4. 2010 07:57.
 24. BRÁZDIL, Milan, Pavel CHLEBUS, Michal MIKL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Reorganization of language-related neuronal networks in patients with left temporal lobe epilepsy - an fMRI study. European Journal of Neurology, 2005, roč. 12, č. 12, s. 268-275. ISSN 1351-5101.
  Název česky: Reorganizace řečových neuronálních okruhů u pacientů s levostrannou epilepsií temporálního laloku - fMRI studie.
  RIV/00216224:14110/05:00014778 Článek v odborném periodiku. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. angličtina. Spojené království.
  Brázdil, Milan (203 Česká republika, garant) -- Chlebus, Pavel (203 Česká republika) -- Mikl, Michal (203 Česká republika) -- Pažourková, Marta (203 Česká republika) -- Krupa, Petr (203 Česká republika) -- Rektor, Ivan (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Functional magnetic resonance imaging; language; plasticity; temporal lobe epilepsy
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., učo 2042. Změněno: 26. 6. 2009 15:14.
 25. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Rétorika. Praha: Grada Publishing, 2005. 210 s. I. ISBN 80-247-0868-X.
  Název česky: Rétorika.
  Název anglicky: The rhetoric.
  Psychologie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: language; pronunciation; intonation; ralaxation

  Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 26. 5. 2009 13:21.
 26. KOSEK, Pavel. Ruční knížka Kašpara Motěšického. In Verba et historia. první. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. s. 181-190, 9 s. ISBN 80-86496-20-1.
  Název anglicky: "Ruční knížka" of Kašpar Motěšický
  Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: language; baroque Czech; exile
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D., učo 4755. Změněno: 26. 6. 2008 22:12.
 27. 2004

 28. STEHLÍK, Petr. Algunas consideraciones sobre el análisis pragmático de los textos publicitarios. Études Romanes de Brno, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, L 25, č. 1, s. 69-77. ISSN 0231-7532.
  Název česky: Některé aspekty pragmatické analýzy reklamních textů
  Název anglicky: Some Considerations on the Pragmatic Analysis of Advertising Texts
  RIV/00216224:14210/04:00030759 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. španělština. Česká republika.
  Stehlík, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Pragmatics; Analysis; Advertising Language
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D., učo 17983. Změněno: 11. 4. 2010 09:44.
 29. CHLEBUS, Pavel, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. fMRI evaluation of hemispheric language dominance using various methods in laterality index calculation. In Human Brain Mapping. 2004. ISSN 1053-8119.
  Název česky: Určení řečové dominantní hemisféry pomocí fMRI a využitím různých metod pro stanovení lateralizačního indexu
  Název anglicky: fMRI evaluation of hemispheric language dominance using various methods in laterality index calculation
  RIV/00216224:14110/04:00010848 Konferenční abstrakt. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. čeština. Česká republika.
  Chlebus, Pavel (203 Česká republika) -- Mikl, Michal (203 Česká republika, garant) -- Brázdil, Milan (203 Česká republika) -- Pažourková, Marta (203 Česká republika) -- Krupa, Petr (203 Česká republika) -- Rektor, Ivan (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: fMRI; language; laterality index
  Druh účasti: aktivní účast
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: Ing. Michal Mikl, Ph.D., učo 133966. Změněno: 25. 3. 2010 09:31.
 30. KOSEK, Pavel. Jazyk kancionálu "Harfa nová" Jana Liberdy. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2004, A 52, č. 1, s. 95-108. ISSN 0231-7567.
  Název anglicky: Language of the hymn book "Harfa nová" by Jan Liberda
  Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: language; baroque Czech; exile
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D., učo 4755. Změněno: 26. 6. 2008 22:13.
 31. CHLEBUS, Pavel, Milan BRÁZDIL, Michal MIKL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Lokalizace korových řečových center a hodnocení jejich lateralizace pomocí funkční MRI. Neurologie pro praxi, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 172-175. ISSN 1213-1814.
  Název česky: Lokalizace korových řečových center a hodnocení jejich lateralizace pomocí funkční MRI
  Název anglicky: Localization of cortical language centres and assessment of its lateralization using functional MRI
  RIV/00216224:14110/04:00010847 Článek v odborném periodiku. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. čeština. Česká republika.
  Chlebus, Pavel (203 Česká republika) -- Brázdil, Milan (203 Česká republika) -- Mikl, Michal (203 Česká republika, garant) -- Pažourková, Marta (203 Česká republika) -- Krupa, Petr (203 Česká republika) -- Rektor, Ivan (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: fMRI; VFT; speech; language; lateralization index
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Michal Mikl, Ph.D., učo 133966. Změněno: 4. 1. 2007 11:01.
 32. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Oborová didaktika na katedře francouzského jazyka a literatury. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně ( CD-ROM ), 2004. 7 s. ISBN 80-210-3474-2.
  Název anglicky: Language teaching methodology at the Department of French Language and Literature

  Klíčová slova anglicky: language; teaching; methodology

  Změnila: PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D., učo 1065. Změněno: 29. 12. 2010 10:00.
 33. CHLEBUS, Pavel, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. Určení řečové dominantní hemisféry pomocí fMRI - nové metody výpočtu lateralizačního indexu. In 19. český a slovenský neurologický sjezd a 26. český a slovenský epileptologický sjezd - ABSTRAKTA. Brno: SOLEN, s.r.o., 2004. s. 72-72, 1 s.
  Název česky: Určení řečové dominantní hemisféry pomocí fMRI - nové metody výpočtu lateralizačního indexu
  Název anglicky: Detemine language dominant hemisphere using fMRI - new methods of lateralization index calculation
  RIV/00216224:14110/04:00010859 Stať ve sborníku. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. čeština. Česká republika.
  Chlebus, Pavel (203 Česká republika) -- Mikl, Michal (203 Česká republika, garant) -- Brázdil, Milan (203 Česká republika) -- Pažourková, Marta (203 Česká republika) -- Krupa, Petr (203 Česká republika) -- Rektor, Ivan (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: fMRI; lateralization index; language
  Druh sborníku: předkonferenční sborník

  Změnil: Ing. Michal Mikl, Ph.D., učo 133966. Změněno: 4. 1. 2007 11:04.
 34. 2003

 35. BRÁZDIL, Milan, Jozef ZÁKOPČAN, Robert KUBA, Zuzana FANFRDLOVÁ a Ivan REKTOR. Atypical hemispheric language dominance in left temporal lobe epilepsy as a result of the reorganization of language functions. Epilepsy and Behavior, Amsterdam: Elsevier Science Publishers, 2003, roč. 4, č. 4, s. 414-419. ISSN 1525-5050.
  RIV/00216224:14110/03:00009132 Článek v odborném periodiku. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. angličtina. Nizozemsko.
  Brázdil, Milan (203 Česká republika, garant) -- Zákopčan, Jozef (203 Česká republika) -- Kuba, Robert (203 Česká republika) -- Fanfrdlová, Zuzana (203 Česká republika) -- Rektor, Ivan (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Temporal lobe epilepsy; Language; Plasticity; Wada test; Early brain injury

  Změnil: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., učo 2042. Změněno: 19. 11. 2003 10:40.
 36. BLAŽEK, Václav. Beja language. In Encyclopaedia Aethiopica. Wiesbaden: Harrassowitz, 2003. s. 519-521. ISBN 3-447-04746-1.
  Název anglicky: Beja language
  RIV/00216224:14210/03:00008419 Stať ve sborníku. Jazykověda. angličtina. Německo.
  Blažek, Václav (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Beja; language

  Změnil: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., učo 905. Změněno: 23. 6. 2008 14:50.
 37. KRČMOVÁ, Marie. Úskalí popisu zvukové roviny jazyka. In Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Veda, 2003. s. 53-59, 7 s. ISBN 80-224-0732-1.
  Název anglicky: Critical points in describing the sound structure of a language
  RIV/00216224:14210/03:00012031 Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Slovensko.
  Krčmová, Marie (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: sound structure; language; describing

  Změnila: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc., učo 2113. Změněno: 19. 6. 2008 13:35.
 38. 2002

 39. BRÁZDIL, Milan, Josef ZÁKOPČAN, Robert KUBA, Zuzana FANFRDLOVÁ a Ivan REKTOR. Atypical language dominance in left temporal lobe epilepsy as a result of reorganisation of language functions. In Epilepsia. Madrid: Blackwell Publishing, 2002. s. 49-49, 1 s.
  RIV/00216224:14110/02:00007736 Stať ve sborníku. Neurologie, neurochirurgie, neurovědy. angličtina. Španělsko.
  Brázdil, Milan (203 Česká republika) -- Zákopčan, Josef (203 Česká republika) -- Kuba, Robert (203 Česká republika) -- Fanfrdlová, Zuzana (203 Česká republika) -- Rektor, Ivan (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Temporal lobe epilepsy; language; reorganisation; plasticity

  Změnil: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., učo 2042. Změněno: 5. 5. 2003 10:20.
 40. STEHLÍK, Petr. La nueva Ortografía (1999) a la luz de la enseńanza del espańol lengua extranjera. Études Romanes de Brno, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, L 23, č. 1, s. 47-54. ISSN 0231-7532.
  Název česky: Nová Pravidla španělského pravopisu (1999) s ohledem na výuku španělštiny jako cizího jazyka
  Název anglicky: The New Orthography (1999) from the Point of View of the Teaching of Spanish as a Foreign Language
  RIV/00216224:14210/02:00030673 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. španělština. Česká republika.
  Stehlík, Petr (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Teaching; Spanish; Foreign; Language; Orthography; Accentuation
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Stehlík, Ph.D., učo 17983. Změněno: 11. 4. 2010 09:55.
 41. OSOLSOBĚ, Ivo. Ostenze, hra a jazyk. první. Brno: Host, 2002. 398 s. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-076-7.
  Název anglicky: Ostension, Play and Language
  RIV: Odborná kniha. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Osolsobě, Ivo (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Ostension; Play; Language; Sign; Communication; Theatre

  Změnil: prof. PhDr. Ivo Osolsobě, učo 27279. Změněno: 16. 6. 2007 22:16.
 42. 2001

 43. VYBÍRAL, Zbyněk. Kritické přivítání diskurzivní psychologie. Československá psychologie, Praha, 2001, XLV, č. 6, s. 526-536. ISSN 0009-062X.
  Název anglicky: Critical welcome giving to the discoursive psychology

  Klíčová slova anglicky: discourse; trans-disciplinary; language

  Změnil: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D., učo 56065. Změněno: 5. 3. 2002 10:39.
 44. MADECKI, Roman. Nazwy żeńskie we współczesnej czeszczyźnie i polszczyźnie. Slavia occidentalis, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk, 2001, roč. 58, s. 43-51. ISSN 0081-0002.
  Název anglicky: Feminine Names in Modern Czech and Polish Languages
  Jazykověda. polština. Polsko.
  Klíčová slova anglicky: language; fiminine; names; czech; polish
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Roman Madecki, Ph.D., učo 2468. Změněno: 1. 12. 2007 00:19.
 45. 2000

 46. ŠVANDOVÁ, Blažena. Dvojí povaha jazyka. Organon F, Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2000, VII., č. 2, s. 121-134. ISSN 1335-0668.
  Název anglicky: Dual Nature of Language

  Klíčová slova anglicky: language; meaning

  Změnila: RNDr. Blažena Švandová, Ph.D., učo 1421. Změněno: 27. 2. 2001 17:14.
 47. KRČMOVÁ, Marie. Jazyk spojující. In Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Bratislava: Veda, 2000. s. 23-30, 8 s. ISBN 80-224-0641-4.
  Název anglicky: Language as a Connection
  RIV/00216224:14210/00:00005975 Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Slovensko.
  Krčmová, Marie (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: czech; slowak; language; spontaneus speech

  Změnila: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc., učo 2113. Změněno: 19. 6. 2008 12:35.
 48. DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé. In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1. vyd. Paris: J. Vrin, 2000. s. 921-924.
  Název česky: Karteziánské vnímání nahlížené prismatem filosofie J. Locka: Klíč slov k duši
  Název anglicky: The Cartesian Understanding in the Philosophy of J. Locke: The Key of Words to the Soul
  RIV: Stať ve sborníku. Filosofie a náboženství. francouzština. Francie.
  Dokulil, Miloš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Descartes; Locke; soul; perception; language; dubito; tabula rasa; metaphysical dualism; God; Morality; cogito; self; Spirituality; Trinity; understanding; intuition; knowledge; thinking
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano

  Změnil: prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc., učo 1013. Změněno: 22. 2. 2008 12:23.
 49. 1999

 50. DOROVSKÝ, Ivan. Makedonská literatura, kultura, dějiny a jazyk v českých zemích a na Slovensku (1945-1995). In Makedonsko-češka naučna konferencija. Skopje: Filozofická fakula, 1999. s. 29-41. ISBN 9989-724-08-3.
  Název anglicky: The Macedonian Literature, Culture, Language, History and Language in the Czech Lands and in Slovakia
  RIV: Stať ve sborníku. Morfologické obory a cytologie. čeština. Makedonie, bývalá jugoslávská republika.
  Klíčová slova anglicky: Macedonian Literature; Culture; Language; Histor; Language; Czech Lands; Slovakia

  Změnila: Marie Hofmanová, učo 645. Změněno: 30. 3. 2000 10:59.
 51. HOSKOVEC, Tomáš. Prusové - pruština - Prusko. Stěhování jména, zánik jazyka, zmizení lidí i země. In Komunita a komunikace (edidit Petr Zima). Praha: Institut základů vzdělanosti University Karlovy, 1999. s. 103-130, 28 s. ISBN 80-902439-9-1.
  Název anglicky: The Prussians - the Prussian Language - Prussia. A Shift of the Name, a Decline of the Language, a Disappearance of the People and the Territory.
  RIV: Stať ve sborníku. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Hoskovec, Tomáš (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: Prussians; Prussian; Prussia; people; language

  Změnil: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc., učo 947. Změněno: 20. 6. 2007 14:03.
 52. RAICHOVÁ, Irena. Romové a náboženství. In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové - O Roma: tradice a současnost - Angoder the akának. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum/Svan; Muzeum romské kultury, 1999. s. 64 -68, 5 s. Za poznáním do muzea - sv. 9. ISBN 80-902476-1-X.
  Název anglicky: Roma religion
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Archeologie, antropologie, etnologie. čeština. Česká republika.
  Raichová, Irena (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Roma; tradition; history; ethnography; the past; presence; language; religion; holocaust; music; art; Czech Republic; Slovakia; Austria; Hungaria; Bulgaria; Poland

  Změnila: Irena Kašparová, M.A., Ph.D., učo 45029. Změněno: 5. 9. 2012 17:28.
 53. 1996

 54. KRČMOVÁ, Marie. Běžná mluva východní Moravy. In Jazyk a jeho užívání. 1. vyd. Praha: UK, 1996. s. 119-128. ISBN 80-85899-19-1.
  Název anglicky: Normal Speech in Eastern Moravia
  RIV: Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Language; use; Eastern Moravian

  Změnila: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc., učo 2113. Změněno: 31. 5. 1999 11:33.
  Přír. čísla: 2579605879, 2579607773, 3201R00031
 55. HROCH, Jaroslav. Problém rozumění a analytická filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta., 1996. 88 s. ISBN 80-210-1359-1.
  Název anglicky: The Problem of Understanding and Analytical Philosophy
  RIV: Odborná kniha. Filosofie a náboženství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: understanding; hermeneutics; language games; language; P. Winch; C. Taylor; P. de Man; H. Bloom; R. Rorty; I. Hacking; W.V.O. Quine

  Změnil: prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc., učo 989. Změněno: 19. 1. 2001 19:09.
 56. 1995

 57. SZALÓ, Csaba. O změně osvětlení a zabarvení všech věcí: sociální konstrukce zkušeností. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1995, roč. 31, č. 3, s. 345-356. ISSN 0038-0288.
  URL
  Název anglicky: Toward a transfiguration of the world: the social construction of experience
  RIV/00216224:14230/95:00000140 Článek v odborném periodiku. Sociologie, demografie. čeština. Česká republika.
  Szaló, Csaba (203 Česká republika, garant)
  Klíčová slova anglicky: experience; discourse; gender; language
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D., učo 5918. Změněno: 16. 6. 2009 21:41.
 58. 1986

 59. BLAŽEK, Václav. Některá pojmenování vozu v indoevropských jazycích a jejich difúze v jazycích Euroasie. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1986. s. 27-32. A 34. ISBN 0231-7567.
  Název anglicky: Some names of the chariot in the Indoeuropean languages and their diffusion in the languagues of the Euroasia.
  Jazykověda. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: chariot; indoeuropean; language; Euroasia

  Změnil: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., učo 905. Změněno: 29. 1. 2003 16:27.
Zobrazeno: 25. 2. 2020 11:32