Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., narozen 6. května 1977 v Brně
Pracoviště
 • Mezinárodní politologický ústav
 • Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
  Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
  Joštova 10
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí institutu
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: jmenován profesorem v oboru politologie, FSS MU
 • 2007: habilitace pro obor politologie, FSS MU
 • 2003: PhDr. & Ph.D. v oboru politologie, FSS MU
 • 2000-2003: interní postgraduální student na Katedře politologie FSS MU
 • 2000: Mgr. v oborech historie a politologie, FSS MU
 • 1995-2000: student historie a politologie na FF a FSS MU
Přehled zaměstnání
 • od července 2012: vedoucí Mezinárodního politologického ústavu FSS MU (leden - červen 2012: zástupce vedoucího)
 • od května 2015: profesor katedry mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU (prosinec 2007 - duben 2015: docent; září 2003 - listopad 2007: odborný asistent; září 2002 - srpen 2003: asistent)
 • leden 2005 - prosinec 2011: výzkumný pracovník Institutu pro srovnávací politologický výzkum FSS MU
 • září 2004 - prosinec 2007: zástupce ředitele Mezinárodního politologického ústavu MU (leden 2002 - srpen 2004: odborný pracovník)
Oblasti vědeckého zájmu
 • soudobé evropské politické dějiny
 • politické systémy evropských států
 • stranické systémy evropských států
 • dějiny mezinárodních vztahů
 • utváření moderní politiky v Evropě
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2017-2019: člen řešitelského týmu projektu GAČR "Političtí podnikatelé: Česká republika v komparativní perspektivě"
 • 2013-2017: člen řešitelského týmu projektu "All Rights Reserved? Barriers towards EUropean CITIZENship (bEUcitizen)" (Evropská unie / 7. rámcový program EU)
 • 2013-2016: řešitel grantového projektu GA ČR "Evropa 2020: Horizont proměny relevantních aktérů politického systému České republiky"
 • 2010-2012: spoluřešitel grantového projektu GA ČR "Stranické systémy zemí středovýchodní Evropy"
 • 2009: řešitel projektu FRVŠ "Podpora zavedení nového předmětu Politika a společnost v západní Evropě po roce 1945"
 • 2008-2010: spoluřešitel grantového projektu GA AV ČR "Politické systémy demokratických zemí a jejich proměny na zacátku 21. století"
 • 2004-2009: člen řešitelského týmu projektu MPSV ČR "Političtí aktéři v procesu evropeizace a internacionalizace politického prostoru ČR"
 • 2002-2004: spoluřešitel grantového projektu "Interdisciplinární pojetí demokracie" (Vzdělávací nadace Jana Husa)
 • 1997-1999: člen řešitelského týmu projektu mezioborový studentský program "Integrace ve střední Evropě" (Open Society Fund, Praha)
Akademické stáže
 • říjen 2018: Škola vládnutí, práva a společnosti, Tallinna Ülikool, Tallinn, Estonsko
 • duben 2016: Dipartimento di Scienze Politiche, La Sapienza, Řím
 • březen 2013: Department of Politics, History and International Relations, Loughborough University, Loughborough, UK
 • listopad 2009: European Research and Documentation Centre, University of Malta, Msida
 • květen 2008: Istituto per l Europa Centro-Orientale e Balcanica, Boloňská univerzita, Forli
 • duben 2007: Fakulta sociálních věd, Lublaňská univerzita
 • říjen 2006: International Visitor Leadership Program of the US Department of State "U.S. Foreign Policy Challenges (I)", Washington, Houston, New York
 • červenec 2003: Východní letní škola, Varšavská univerzita
 • listopad 2002: Institut politologie, Universita Wroclaw
 • listopad 2001: Institut politologie, Universita Wroclaw
 • únor 2001: Národní akademie věd Ukrajiny, Lviv
 • srpen 1998: Konrad-Adenauer-Stiftung, Bonn
Universitní aktivity
 • od 2014: člen Poradního panelu vědy a výzkumu MU
 • od října 2011: člen Vědecké rady Fakulty sociálních studií MU
 • od prosince 2010: předseda oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • od června 2010: člen oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • leden 2007 - prosinec 2011 šéfredaktor Politologického časopisu (březen 2006 - prosinec 2013 člen redakční rady)
 • leden 2005 - prosinec 2011: člen Rady Institutu pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
 • květen 2004 - srpen 2012: člen Akademického senátu Fakulty sociálních studií MU (březen 2008 - listopad 2011: předseda AS FSS MU)
 • leden 2004 - prosinec 2018: člen redakční rady Středoevropských politických studií
 • říjen 1996 - listopad 1999: člen Akademického senátu Filozofické fakulty MU (září 1998 - listopad 1999 předseda studentské komory AS FF MU)
Akademické a odborné aktivity mimo MU
 • od července 2017: člen mezinárodní redakční rady Montenegrin Journal for Social Sciences
 • od června 2017: člen výkonného výboru Inter University Center in Dubrovnik (IUC)
 • od prosince 2016: člen redakční rady Journal of Nationalism, Memory & Language Politics (dříve Annual of Language and Politics and Politics of Identity)
 • od září 2016: člen Political Parties, Party Systems & Elections Research Network (Council for European Studies at Columbia University)
 • od června 2016: člen oborové rady doktorského studijního programu Politologie Metropolitní univerzity Praha
 • od dubna 2014: člen The Academic Association for Contemporary European Studies (UACES)
 • od března 2014: člen mezinárodního redakčního kruhu časopisu Przegląd Geopolityczny (Geopolitical Review)
 • od ledna 2014: člen redakční rady časopisu Czech Journal of Contemporary History
 • od ledna 2012: člen redakčního kruhu časopisu Athenaeum (Polish Political Science Studies)
 • od března 2011: člen oborové rady doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
 • od 2009: člen The European Parties Elections and Referendums Network (EPERN)
 • od února 2009: člen oborové rady doktorského studijního programu Politologie Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
 • od září 2003: člen Výboru České společnosti pro politické vědy
 • od září 2003: člen redakční rady Politologické revue
 • od června 2003: člen East European Summer School Club
 • od 2000: člen České společnosti pro politické vědy
 • únor 2010 - leden 2016: člen redakční rady Securitas Imperii
 • prosinec 2008 - leden 2010: člen Vědecké rady Filosofické fakulty Univerzity Karlovy
Hlavní publikace
 • HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Strange Bedfellows : A Hyper-pragmatic Alliance between European Liberals and an Illiberal Czech Technocrat. East European Politics and Societies and Cultures. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2021, neuveden, neuveden, p. 1-22. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325420953487. URL info
 • HAVLÍK, Vratislav and Vít HLOUŠEK. Differential Illiberalism : Classifying Illiberal Trends in Central European Party Politics. In Astrid Lorenz, Lisa H. Anders (eds.). Illiberal Trends and Anti-EU Politics in East Central Europe. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2021. p. 111-136. Palgrave Studies in European Union Politics. ISBN 978-3-030-54673-1. doi:10.1007/978-3-030-54674-8_5. book - open access chapter - open access; info
 • BALÍK, Stanislav and Vít HLOUŠEK. Permanent Campaigning and Pitfalls of Proportional Representation with Fragile Parties. Elections and Party System in Czechia. In Astrid Lorenz and Hana Formánková. Czech Democracy in Crisis. 1st ed. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. p. 89-110. ISBN 978-3-030-40005-7. doi:10.1007/978-3-030-40006-4_5. URL info
 • HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK and Petra VODOVÁ. The Rise of Entrepreneurial Parties in European Politics. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. 215 pp. Palgrave Studies in European Political Sociology. ISBN 978-3-030-41915-8. doi:10.1007/978-3-030-41916-5. URL URL info
 • HLOUŠEK, Vít and Petr KANIOK. The European Parliamentary Election of 2019 in East-Central Europe: Second-Order Euroscepticism. Cham: Palgrave Macmillan, 2020. 297 pp. ISBN 978-3-030-40857-2. URL info
 • HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. The Role of the Leader in the Process of Institutionalisation of Entrepreneurial Parties : Czech ANO and the Public Affairs Party. In Robert Harmel and Lars G. Svåsand. Institutionalisation of Political Parties : Comparative Cases. 1st ed. London - New York: ECPR Press / Rowman & Littlefield International, 2019. p. 43-67. ISBN 978-1-78552-302-1. info
 • HLOUŠEK, Vít. Liberalism in the Czech lands : between nationalism and party marginality. In Marcin Moskalewicz and Wojciech Przybylski (eds.). Understanding Central Europe. 1st ed. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. p. 257-265. BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies, no. 115. ISBN 978-0-415-79159-5. info
 • HLOUŠEK, Vít. The Czech Republic : minority rights since the days of the Habsburg Empire. In Francis Cheneval, Mónica Ferrín. Citizenship in segmented societies : Lessons for the EU. 1st ed. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018. p. 93-117. Interdisciplinary Perspectives on EU Citizenship. ISBN 978-1-78811-268-0. doi:10.4337/9781788112697.00011. URL info
 • HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Leader as a focal point : New political entrepreneurs and candidate selection in the Czech Republic. In Xavier Coller, Guillermo Cordero, and Antonio M. Jaime-Castillo. The Selection of Politicians in Times of Crisis. 1st ed. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. p. 66-80. Routledge Research on Social and Political Elites. ISBN 978-1-138-89521-8. URL info
 • KANIOK, Petr and Vít HLOUŠEK. Brexit outside of UK politics : the case of Czech Eurosceptics. European Politics and Society. London: Routledge, 2018, vol. 19, No 5, p. 507-525. ISSN 2374-5118. doi:10.1080/23745118.2018.1463841. URL info
 • BALÍK, Stanislav, Vít HLOUŠEK, Lubomír KOPEČEK, Jan HOLZER, Pavel PŠEJA and Andrew Lawrence ROBERTS. Czech Politics : From West to East and Back Again. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2017. 278 pp. ISBN 978-3-8474-0585-6. web nakladatele info
 • HAVLÍK, Vlastimil, Vít HLOUŠEK and Petr KANIOK. Europeanised Defiance - Czech Euroscepticism since 2004. 1st ed. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2017. 199 pp. ISBN 978-3-8474-2092-7. web nakladatele info
 • DANČÁK, Břetislav, Vít HLOUŠEK, Vojtěch BELLING, Vít BORČANY, Petr FIALA, Adéla KADLECOVÁ, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Michal SKULÍNEK, Jana URBANOVSKÁ, Petra VEJVODOVÁ and Michal VÍT. Towards Partnership: The Third Decade of Czech-German Relations. 1st ed. Brno: Muni Press, 2016. 309 pp. Monographs Series of the International Institute of Political Science. ISBN 978-80-210-8541-1. info
 • HLOUŠEK, Vít. Two types of presidentialization in the party politics of Central Eastern Europe. Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica. Cambridge University Press, 2015, vol. 45, No 3, p. 277-299. ISSN 0048-8402. info
 • DOSTÁL, Vít and Vít HLOUŠEK. Narratives of European Politics in the Czech Republic: A Big Gap between Politicians and Experts. Romanian Journal of Political Science. Societatea Academică din România, 2015, vol. 15, No 2, p. 86-125. ISSN 1582-456X. info
 • HLOUŠEK, Vít and Petr KANIOK. Czech Republic. In Conti, Nicolo. Party Attitudes Towards the EU in the Member States: Parties for Europe, parties against Europe. 1st ed. Abingdon - New York: Routledge, 2014. p. 158-173. Routledge Advances in European Politics, vol. 100. ISBN 978-0-415-62231-8. info
 • CABADA, Ladislav, Vít HLOUŠEK and Petr JUREK. Party Systems in East Central Europe. 1st ed. Lanham: Lexington Books, 2014. 220 pp. ISBN 978-0-7391-8276-5. info
 • KANIOK, Petr and Vít HLOUŠEK. Shaping of Czech Debate on the Euro: Position of Václav Klaus in 1999–2002 Period. Romanian Journal of European Affairs. Institutul European din România, 2014, vol. 14, No 2, p. 42-62. ISSN 1582-8271. URL info
 • HAVLÍK, Vlastimil and Vít HLOUŠEK. Dr Jekyll and Mr Hyde: The Story of the Populist Public Affairs Party in the Czech Republic. Perspectives on European Politics and Society. Taylor & Francis, 2014, vol. 15, No 4, p. 552-570. ISSN 1570-5854. doi:10.1080/15705854.2014.945254. info
 • HLOUŠEK, Vít and Petr KANIOK. Strategic or Identity-Based Euroscepticism? The Euro Discourse of Vaclav Klaus. Romanian Journal of Political Science. Societatea Academică din România, 2014, vol. 14, No 1, p. 35-60. ISSN 1582-456X. URL info
 • HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Caretaker Governments in Czech Politics: What to Do about a Government Crisis. Europe-Asia Studies. Taylor & Francis, 2014, vol. 66, No 8, p. 1323-1349. ISSN 0966-8136. doi:10.1080/09668136.2014.941700. URL info
 • HLOUŠEK, Vít. Is the Czech Republic on its Way to Semi-Presidentialism? Baltic Journal of Law & Politics. Vilnius: De Gruyter on behalf of Faculty of Political Science and Diplomacy and the Faculty of Law of Vytautas Magnus University, 2014, vol. 7, No 2, p. 95-118. ISSN 2029-0454. doi:10.1515/bjlp-2015-0004. URL info
 • ŠIPULOVÁ, Katarína and Vít HLOUŠEK. Different Paths of Transitional Justice in the Czech Republic, Slovakia and Poland. World Political Science Review. Berkeley: Berkeley Electronic Press, 2013, vol. 9, No 1, p. 31-69. ISSN 1935-6226. info
 • HLOUŠEK, Vít. The Political Role of Presidents in the Countries of Central and Eastern Europe: Some Tentative Conclusions. In Vít Hloušek et al. Presidents above parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power. 1st ed. Brno: muni press, 2013. p. 271-291. Monographs, No. 56. ISBN 978-80-210-6687-8. info
 • HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Záchrana státu? Úřednické a polopolitické vlády v České republice a Československu (Stalvation of the state? Caretaker and semi-political cabinets in the Czech Republic and Czechoslovakia). 1st ed. Brno: Barrister and Principal, 2012. 118 pp. Politika, Evropská unie, sv. 378. ISBN 978-80-87474-59-4. URL info
 • HLOUŠEK, Vít, Lubomír KOPEČEK and Jakub ŠEDO. Politické systémy (Political Systems). Brno: Barrister & Principal, 2011. 292 pp. Politika, Evropská unie. ISBN 978-80-87474-23-5. URL info
 • HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Origin, Ideology and Transformation of Political Parties. East-Central and Western Europe Compared. 1st ed. Aldershot: Ashgate, 2010. 280 pp. Politics and International Relations. ISBN 978-0-7546-7840-3. URL info
 • DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. La République tchéque (The Czech Republic). Jean-Michel De Waele, Paul Magnette (eds.). In Les démocraties européenenes. 2nd ed. Paris: Armand Colin, 2010. p. 432-446. Collection "U" - Science politique. ISBN 978-2-200-24640-2. info
 • HLOUŠEK, Vít and Pavel PŠEJA. Europeanization of Political Parties and the Party System in the Czech Republic. Journal of Communist Studies and Transition Politics. Abingdon: Routledge. Taylor and Francis Group, 2009, vol. 25, No 4, p. 513-539. ISSN 1352-3279. info
 • HLOUŠEK, Vít. Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006 (Conflict versus Consensus. Cleavages, Party Systems, and Political Parties in Austria 1860-2006). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. 273 pp. Monografie, svazek č. 19. ISBN 978-80-210-4484-5. info
 • HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Cleavages in Contemporary Czech and Slovak Politics: Between Persistence and Change. East European Politics and Societies. Am. Council of Learned Societies, SAGE, 2008, vol. 22, No 3, p. 518-552. ISSN 0888-3254. info
 • DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. Central and Eastern Europe in the process of globalization and Europeanization: Comparing the Czech Republic and Poland. In FÁBIÁN, Katalin. Globalization: Perspectives from Central and Eastern Europe. 1st ed. Oxford - Amsterdam - San Diego: Elsevier JAI Press, 2007. p. 227-250. CSEFA, vol. 89. ISBN 978-0-7623-1457-7. info
 • DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. The Concept of Leadership in Central Europe: discussing the Austrian and Polish cases. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft. Wien: NOMOS Verlag, 2006, vol. 35, No 2, p. 127-139, 12 pp. ISSN 1615-5548. info

2020/04/24


Životopis: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (učo 22755), verze: čeština(1), změněno: 24. 4. 2020 21:08, V. Hloušek

Another Variant: English(1)