Deníček: Co je nového v IS MU?

RSS Provozovatelé, vývojáři a další pracovníci okolo IS MU se budou snažit sem psát o nových věcech, změnách, opravách apod. v systému. Budou psát o věcech, které se nějak dotýkají uživatelů. I když se budou snažit psát tak, aby uživatelé obsahu sdělení rozuměli, nebude možné pochopit vše. Zvláště pak vyjádření o aplikacích, ke kterým všichni uživatelé nemají přístup. Nepředpokládáme, že všichni budou tento blog číst. Je jen pro zájemce. Neočekávejte prosíme dlouhé příspěvky obsahující úvahy, buďte připraveni na krátká oznámení.
Vlastníci blogu: FI:E-technici, FI:IS-technici, FI:servistech, FI:Vývojový tým IS MU, Ing. Jitka Brandejsová, 2893, doc. Ing. Michal Brandejs, 2116
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:E-technici, FI:IS-technici, FI:servistech, FI:Vývojový tým IS MU, Ing. Jitka Brandejsová, 2893, doc. Ing. Michal Brandejs, 2116
Právo číst: kdokoliv v Internetu
Právo komentovat: kdokoliv přihlášený v ISu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 86 »
18. 6.
2021

Nová podoba převodu témat z Rozpisů studentů

Informačně přínosné | 1 | 1
Mgr. Dana Kozlová (CVT FI MU), učo 135399
referent

Aplikace pro převádění témat závěrečných prací z Rozpisů studentů byla přepnuta
do nového vzhledu.
Kromě designu bylo vylepšeno chování aplikace v neobvyklých situacích, nově není
nutné přepínat mezi módem založení a aktualizace závěrečných prací, všechny
operace lze vykonat v jednom kroku.

Studijní → Převod témat z Rozpisu studentů do Závěrečných prací

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
31. 5.
2021

Nový způsob vytváření archivních PDF souborů v archivu závěrečných prací

Zajímavé | 3 | 3
Ing. Jitka Brandejsová (CVT FI MU), učo 2893
uživatel

Studenti při odevzdávání závěrečných prací psaných a odevzdávaných v Microsoft
Wordu občas reklamovali, že IS odevzdaný Word převedl do druhého formátu PDF
chybně. Terčem stížností byly chybně převedené grafy nebo obecně grafika.

Pro převod z Wordu do PDF dosud IS používal možnost Microsoft Wordu ukládat PDF
kompatibilní s archivačním formátem PDF/A. Ukázalo se, že použití této služby
bylo bylo příčinou "poškození" některých prvků na stránce (grafy, loga, ...).
Formát PDF/A totiž nepodporuje "průhledné" objekty, a Word při exportu k těmto
objektům doplňuje barvu pozadí, která pak buďto neodpovídá záměru (celý graf
nebo logo na černém pozadí), nebo překryje další prvky na stránce. Uložením do
běžného nearchivačního formátu PDF k této změně nedochází.

Ovšem IS potřebuje uchovávat závěrečné práce v takovém tvaru, jaký bude čitelný
i za řadu let. Použitý formát PDF/A byl pro toto dlouhodobé uchovávání na rozdíl
od klasického PDF způsobilý. Abychom předešli dalšímu "ničení" studentské
grafiky v závěrečných pracích, ukončili jsme využívání možnosti ukládání v PDF/A
přímo z Microsoft Wordu a používáme klasický formát PDF. Tento formát následně
transformujeme vlastními nástroji do série obrázků stránek uložených podle
pravidel PDF/A. Technologií OCR přidáváme do PDF/A druhou vrstvu s rozpoznaným
textem.

Nově uživatel ve Správci souborů ISu v archivu závěrečných prací vedle ikony
Wordu uvidí ikonu klasického PDF a dále ikonu formátu PDF/A. Soubory PDF/A
nejsou optimalizovány na rychlý přenos a rychlé prohlížení, protože jsou velké.
Zůstanou však čitelné, i když se technologie ukládání do souborů PDF někdy
změní.

Ujišťujeme však studenty, že do jimi odevzdaného formátu práce (první ikona) IS
nijak nezasahuje. IS vytváří automaticky až druhý a další formáty.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
21. 5.
2021

Průzkumy: nový vzhled dotazníků

Zajímavé | 4 | 4
Mgr. Dana Kozlová (CVT FI MU), učo 135399
uživatel

Zveřejnili jsme novou podobu odpovědního formuláře v agendě Průzkumy.
Dotazníky dostaly odlehčený kabátek, lze je nyní vyplňovat pohodlně i na
mobilních zařízeních. Vyplňované odpovědi se průběžně automaticky ukládají, aby
o ně respondent nepřišel např. při výpadku nebo nechtěném zavření prohlížeče.

Novinkou pro vyhlašovatele průzkumů je také možnost nastavení stránkování
formuláře (po otázkách nebo sekcích) a výběr barvy dotazníku.

IS → Průzkumy

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
24. 3.
2021

Bankovní identita a propojení s IS MU

Informačně přínosné | 3 | 3
RNDr. Miroslav Křipač, Ph.D. (CVT FI MU), učo 3388

Masarykova univerzita jako veřejná vysoká škola je orgánem
veřejné moci. Může proto využít služeb Národní identifikační
agentury, která provozuje systém eidentita.cz. Ten umožní ověření
identity uživatele elektronicky pomocí různých prostředků. Součástí
Eidentity tak jsou různí poskytovatelé identit počínaje elektronickým
občanským průkazem s čipem, přes identitu formou SMS kódu systému
Czechpoint, identitu MojeID, zahraniční identity včetně slovenských
občanských průkazů a další. Na přelomu roku 2021 se díky
novele Zákona o bankách do tohoto systému připojily také
některé banky, které umožní identitu běžného elekronického
bankovnictví propojit se systémy státu. Uživatelé, kteří
přistupují k elektronickému bankovnictví svojí banky tak
mohou snadno a bezpečně využít služeb státu. To umožnilo
přístup k Bankovní identitě také Masarykově univerzitě.
Koncem února však došlo ke změně ve výkladu Zákona o bankách,
na základě které není možné, aby Masarykova univerzita
jako veřejná vysoká škola, která sice je orgánem veřejné
moci, ale není orgánem státní správy, mohla přistupovat
k Bankovní identitě pomocí systému eidentita.cz. Ve stejném
postavení jsou nejen všechny vysoké školy, ale také
třeba zdravotní pojišťovny a další subjekty. V praxi
to znamená, že se k Bankovní identitě může MU připojit
pouze jako soukromý subjekt, tedy placenou službou, nikoliv
jako služba státu, která má přístup zdarma. Cena za takovouto
službu je pro MU přibližně 2 mil. Kč vč. DPH ročně podle toho,
kolik uživatelů by se do systému ročně připojilo případně
kolik operací by v systému bylo provedeno.

Oslovili jsme proto v březnu 2021 provozovatele Bankovní
identity s žádostí, zda tento výklad je vůči orgánům veřejné moci
správný a bylo nám potvrzeno, že jediná možnost je připojit
se jako soukromý subjekt za plnou cenu. V případě některých
služeb IS MU, které by bylo možné poskytnout pomocí Bankovní
identity však nemáme možnost, jak navýšit poplatek za užití
této služby, který by mohl pokrýt tyto náklady navíc. U jiných
služeb by bylo zřejmě možné poplatek Bankovní identitě
účtovat přímo uživatelům (před přihlášením do Bankovní identity
by proběhla on-line platba prostřednictvím Obchodního centra MU),
ale o této možnosti MU neuvažuje.

V případě, že se podmínky Bankovní identity změní, jsme připraveni
implementovat tuto službu buďto pomocí systému eidentita.cz (tato
možnost v IS MU již je, jen je ze strany Bankovní identity zablokovaná),
případně napojením na Bankovní identitu přímo, což je technicky složitější
a pro uživatele komplikovanější řešení. Do budoucna je to však možná
varianta v případě, že to cenové podmínky ze strany Bankovní
identity umožní.

Podrobnější článek na toto téma s názvem "Kam všude se s bankovní identitou
(přes NIA) nedostanete?" vyšel nedávno také na serveru Lupa:
https://www.lupa.cz/clanky/kam-vsude-se-s-bankovni-identitou-pres-nia-nedostanete/

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 86 »