ZLPF0521p Patologická fyziologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2010
Rozsah
2/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Rozvrh
Čt 13:20–15:00 N03901
Předpoklady
ZLFY0422p Fyziologie II - přednáška && ZLBC041p Biochemie II - přednáška && ZLAN0333p Anatomie III-předn. && ZLHE0322p Histol. a embryol.II.- předn. && ( ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s || ZLLT0222p Zákl. lék. terminologie -p ) && ZLET021p Etika v zub.lék.-předn. && ZC041 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem teoretické části předmětu (přednášek) je seznámit studenty s poznatky o etiologii, patogenezi a morfologických změnách při nemoci. Základní znalosti etiologie a dynamiky rozvoje patologických stavů a jejich morfologické koreláty budou získávány během přednášek a studiem odborné literatury.
Osnova
 • Patologická fyziologie jako integrující medicínský obor. Etiologie a patogeneze nemocí.
 • Zánět. Základní mechanizmy, jeho role v organizmu a hlavní typy buněk a mediátorů účastnících se zánětu.
 • Řízení buněčného cyklu, nádorová transformace buňky. Interakce nádoru s organizmem.
 • Regenerace, hojení ran.
 • Celková reakce organizmu na poškození - horečka, bolest a změny, jimiž se v organizmu projeví.
 • Státní svátek
 • Tlakové a objemové přetížení: systolická a diastolická dysfunkce srdce. Selhání srdce.
 • Ischemická choroba srdeční a infarkt myokardu.
 • Patofyziologie výměny plynů v plicích. Řízení ventilace.
 • Nemoci plic.
 • Ledvina jako regulační orgán. Nemoci glomerulů a tubulů.
 • Akutní a chronické selhání ledvin.
 • Všeobecný adaptační syndrom.
 • Téma vyhrazeno.
Literatura
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. s. 381-760. ISBN 9788024606743. info
 • NEČAS, Emanuel a spol. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 377 s. ISBN 80-246-0051-X. info
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 379 s. ISBN 9788024606750. info
 • KAŇKOVÁ, Kateřina. Vybrané kapitoly z patologické fyziologie: Poruchy metabolizmu a výživy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 59 s. ISBN 80-210-3670-2. info
 • PORTH, Carol Mattson. Essentials of Pathophysiology: concepts of altered health states. 2007. vyd. United States of America: Williams and Wilkins, 2007. 1147 s. 2nd edition. ISBN 0-7817-7087-4. info
 • Essentials of pathophysiology. Edited by Chris E. Kaufman - Patrick A. McKee. 1st ed. Boston: Little, Brown and Company, 1996. xvi, 799 s. ISBN 0-316-48405-9. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.