Interpretace klinických studií, EBM a kritické myšlení

Lenka Součková

Obsah kapitoly


Rozcestník lekce

Diagnostika, léčba i prevence nemocí jsou v dnešní době založené na principu evidence-based medicine (EBM), česky překládáno jako medicína založená na důkazech. Nedílnou součástí EBM jsou klinické studie, které přinášejí informace o kvalitě, bezpečnosti a účinnosti nových léčivých látek. Jsou definovány jasnou klinickou otázkou a provedeny na určitých skupinách pacientů, pro které je léčivo určeno. Pro uvedení nových léčiv na trh, jsou klinické studie v současnosti v hierarchii výzkumu léčiv považovány za zlatý standard pro hodnocení účinnosti a bezpečnosti léčiv.

V tomto studijním materiálu se zaměříme na základy statistiky aplikované v klinických hodnoceních, v komplementární přednášce pak budeme řešit designy klinických hodnocení a interpretaci jejich výsledků a také to, jak se k jejich výstupům postavit v lékařské praxi.

Předpokládané znalosti:

  • Pojem klinické hodnocení léčiv.
  • Role etické komise a regulačních autorit.
  • Správná klinická praxe.
  • Dokumenty související s realizací klinické studie.
  • Základy statistiky.
  • Životní cyklus léčiv.

Zkuste si zodpovědět následující otázky nebo odpověď vyhledejte:

  1. Jaký je rozdíl mezi prospektivní a retrospektivní klinickou studií?
  2. Co je cílem u konfirmačních klinických studií?
  3. Jaký typ předpokladu použijeme, pokud chceme prokázat, že hodnocený lék není horší než kontrola.
  4. Jaké faktory musí být zohledněny při plánování počtu zařazených pacientů do klinické studie?