Lékové interakce

Lenka Součková

Obsah kapitoly


Rozcestník lekce

Lékové interakce jsou při dnešním přístupu k farmakoterapii všudypřítomné. To ovšem neznamená, že se vždy jedná o negativní jev. Naopak, lékových interakcí často využíváme při kombinační terapii ke snížení dávek jednotlivých léčiv, a tím i snížení potenciálních nežádoucích účinků. V rámci tohoto studijního materiálu se zaměříme na klasifikaci a dělení lékových interakcí, v komplementární přednášce pak budeme řešit management různých typů lékových interakcí a doporučení pro praxi.

Předpokládané znalosti:

  • Pojmy lékové interakce, farmaceutická inkompatibilita, mechanismy vzniku lékových interakcí, nežádoucí účinky léčiv, klasifikace lékových interakcí – dle závažnosti, rozdělení léčiv ve vztahu k cytochromu P450 a P-glykoproteinu, lékové interakce s potravinami, nápoji a doplňky stravy.

Zkuste si zodpovědět následující otázky či odpovědi vyhledejte:

  1. Jak mohou vypadat projevy lékových interakcí?
  2. Jaké léky patří mezi inhibitory, induktory, substráty cytochromu P450 a jeho forem?
  3. U jakých léků dochází k enterohepatální cirkulaci a jaký důsledek můžeme očekávat při narušení entrohepatální recirkulace léky?