Terapie symptomů doprovázejících onkologickou léčbu

Filip Šiška

Obsah kapitoly


Rozcestník lekce

Podle WHO jsou nádorová onemocnění odpovědná ročně za téměř 1/6 všech úmrtí a jejich prevalence ve světe roste. Vyšší prevalence je způsobena mimo jiné rozvojem strategií, které pomáhají zvládat infekční a kardiovaskulární onemocnění, zachytit nádorové onemocnění v časnějších stádiích (screeningové programy, dispenzarizace jedinců s rizikem rozvoje malignity) a také delším přežíváním pacientů, kteří podstoupí léčbu. Chemoterapie využívající látky se schopností zastavit růst nádorových buněk patří mezi základní modality léčby. Jejím primárním cílem jsou rychle se dělící buňky nádoru, ale zároveň má vliv i na ostatní buňky lidského organismu, z čeho plynou i nežádoucí účinky, které musí lékař minimalizovat, aby zabezpečil nejvyšší možný komfort pacienta, případně uchránil pacienta před život ohrožujícími komplikacemi léčby. Je důležité, aby lékař nežádoucí účinky nejenom předpokládal, časně rozpoznal, ale i věděl jak efektivně zasáhnout.

Předpokládané znalosti:

  • Mechanismus účinku léčiv užívaných v chemoterapii.
  • Neurofyziologie nevolnosti a zvracení (chemoreceptor trigger zone, emetogenní centrum, substance P, serotonin).
  • Základní farmakologie antiemetik, antibiotik – mechanismus účinku, nežádoucí účinky, kontraindikace, základní lékové interakce.
  • Úloha vápníku v organismu, regulační mechanismy vápníkového metabolismu, etiologie a projevy hyperkalcémie, farmakologické možnosti korekce hladin vápníku.

Zkuste si zodpovědět následující otázky nebo odpověď vyhledejte:

  1. Jaké typické nežádoucí účinky se pojí s onkologickou léčbou?
  2. Jaké skupiny antiemetik a jejich zástupce znáte?
  3. Jaké jsou rozdíly ve farmakokinetice granisteronu a palonosetronu?
  4. Jaké podmínky by měla splňovat empiricky nasazovaná antibiotická terapie?