Předmluva

Soubor následujících textů podává stručný úvod do některých etických problémů současné medicíny. Texty jsou tedy pouze vybranými kapitolami z lékařské etiky a tematicky nepokrývají celou její šíři. Limitovanost výběru témat byla dána formátem a strukturou výuky lékařské etiky v rámci studijního programu Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Vybraných deset kapitol vzniklo ze zkušeností s výukou lékařské etiky formou seminářů pro menší skupiny studentů a studentek Všeobecného lékařství a pro tuto výuku jsou primárně určeny. Jsou tedy studijními materiály pro seminář lékařské etiky a podávají pouze základní přehled, aniž by poskytovaly vyčerpávající výklad jednotlivých témat. Nejsou ovšem manuálem, který by studenti a studentky na způsob základního penza transferovali do svojí krátkodobé paměti, aby z ní pak k obecné spokojenosti namemorované věty a souvětí reprodukovali. A už vůbec nejsou příručkou typu „eticky snadno a rychle“, po jejímž přečtení by výstupem z učení byl eticky jednající člověk. Texty poskytují určité minimum faktů a znalostí, jež jsou nezbytným předpokladem etické reflexe – probíhající ať už formou individuálního promýšlení etických dilemat, či formou skupinového semináře.

K hlubšímu porozumění jednotlivým problémům a jejich souvislostem pak má sloužit interaktivní výuka, která zároveň rozvíjí argumentační a komunikační dovednosti budoucích lékařů a lékařek. Předpokladem takové výuky je vzájemný dialog, pozorné naslouchání názorové pozici a argumentům druhého, stejně jako vzájemný respekt a fundamentální ochota připustit existenci i jiného přístupu a pohledu, než je ten vlastní.

Vybrané kapitoly z lékařské etiky jsou tedy fragmentárním počinem; zůstávají nástrojem, který primárně není určen k samostudiu, nýbrž slouží jako soubor elementárních poznatků, které by si student či studentka medicíny měli osvojit dříve, než budou probírat dané téma či jeho jednotlivý aspekt v seminární skupině. (číst dále)

Upozornění

Část citovaných zdrojů je přístupných jen ze sítě Masarykovy univerzity. Pro jejich studium z domova je třeba využít univerzitního VPN přístupu.

Ke stažení

Kapitoly z lékařské etikyStáhnout publikaci ve formátu PDF

Editoři

doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.

doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.

Ústav lékařské etiky – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Ústav lékařské etiky – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU


Další autoři kapitol

MUDr. Petra Vysočanová

MUDr. Petra Vysočanová

Ústav lékařské etiky – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Kateřina Kintrová

Mgr. Kateřina Kintrová

Ústav lékařské etiky – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.

MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.

Ústav lékařské etiky – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC

Ústav lékařské etiky – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

MUDr. Jana Halámková, Ph.D.

Ústav lékařské etiky – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Ústav lékařské etiky – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace (design, typografie a příprava webových stránek)

Stránky Servisního střediska na Elportále MU

Tiráž

Kapitoly z lékařské etiky

Multimediální elektronický výukový materiál

Kuře, Josef | Veselská, Renata

3., přepracované, elektronické vydání.
Na Elportále první vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2021

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2020–2021

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-5415-8

© 2021 Masarykova univerzita