Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Státní zřízení

Austrálie je jediným kontinentem, na němž vznikl jen jeden státní útvar. Australský svaz tvoří šest států, Severní Teritorium, Území hlavního města a šest zámořských teritorií. Tento federativní stát v rámci Commonwealthu má v čele britského panovníka, který je zastupován generálním guvernérem. Jednotlivé státy mají vlastní parlament (viz obr. č. 1), v čele Výkonnou radu a guvernéra.

Budova parlamentu v Queenslandu
Obr. č. 1: Budova parlamentu v Queenslandu, foto: Hofmann, E., 2006

Prvním hlavním městem bylo Melbourne, v roce 1927 však bylo sídlo vlády přesunuto do Canberry. Australský svaz byl vyhlášen v roce 1901. Formálně jde o konstituční monarchii, kde hlavou státu je Alžběta II., která je v zemi zastupována generálním guvernérem. Australský vládní systém se celkem neliší od britské parlamentní soustavy. Nejvyšším zákonodárným sborem je dvoukomorový parlament. Dolní komora – Sněmovna reprezentantů má 148 poslanců volených na tři roky s poměrným zastoupením podle počtu obyvatel jednotlivých států. Horní komora – Senát tvoří 76 senátorů volených na šest let se stejným zastoupením všech států. Federální parlament i vláda v čele s ministerským předsedou, vzešlá z obou komor parlamentu, mají sídlo v Canbeře (obr. č. 2). Generální guvernér je jmenován britským panovníkem, spolupracuje s ministry a patří mu výkonná moc.

Canberra, budova parlamentu
Obr. č. 2: Canberra, budova parlamentu, foto: Hofmann, E., 2010

Austrálie má třístupňový systém vlády a veřejné správy: federální parlament, šest parlamentních svazových států a kolem 900 místních úřadů státní správy. Severní teritorium (obr. č. 3) má od roku 1979 úplnou samosprávu a území hlavního města Canberry získalo plnou samosprávu v roce 1989. Šest zámořských teritorií nemá vlastní samosprávné orgány.

Vstup do Severního teritoria je zřetelně označený
Obr. č. 3: Vstup do Severního teritoria je zřetelně označený, foto: Hofmann, E., 2010

Vlajka

Současná vlajka je výsledkem konkurzu, který byl vyhlášen v roce 1901. V podstatě se jednalo o britskou modrou služební vlajku, s jižním křížem tvořeným pěti bílými hvězdami a pěti až devíti cípy ve vlající části vlajky. Pod Union Jackem pak byla velká šesticípá hvězda symbolizující šest australských států. V současné době se diskutuje o změně vlajky (obr. č. 4).

Australská vlajka
Obr. č. 4: Australská vlajka

Státní znak

Státní znak propůjčil britský král Jiří V. Austrálii v roce 1912. V děleném a polceném štítu jsou zjednodušeně emblémy jednotlivých států. Štít je lemován obrubou hranostajové kožešiny, která symbolizuje nedělitelnost státu.

Štítonoši jsou klokan a pštros emu. V klenotu znaku na zlatomodré točenici je zlatá sedmicípá hvězda. Znak je doplněn svazkem větví akácie s listy a plody, svázaným červenou stuhou. Na stříbrné stuze je název státu (obr. č. 5).

Státní znak na Adelaide Arcade
Obr. č. 5: Státní znak na Adelaide Arcade, foto: Hofmann, E., 2010

Čas

Vzhledem ke své velké rozloze je australský kontinent rozdělen na tři časová pásma:

  • Eastern Standard Time (SEČ + 9h) – Queensland, Nový Jižní Wales, Victoria a Tasmánie
  • Central Standard Time (SEČ + 8,5h) – Jižní Austrálie a Severní Teritorium
  • Western Standard Time (SEČ + 7h) – Západní Austrálie (obr. č. 6)

V létě, kdy se hodiny v Novém Jižním Walesu, Victorii a Tasmánii posunou o jednu hodinu dopředu, činí časový rozdíl vůči zemím ve střední Evropě (zimní čas) celých 10 hodin.

Časové pásma
Obr. č. 6: Časové pásma, Foltýnová, D., 2003

Státy a Teritoria

Státy a Teritoria
Obr. č. 7: Státy a Teritoria, Svobodová, H., 2011
Spolkový stát (vnitřní území) Rozloha v km2 % z celk. rozlohy Hlavní město
Nový Jižní Wales 801 370 10,43 Sydney
Victorie 227 602 2,96 Melbourne
Queensland 1 727 949 22,48 Brisbane
Jižní Austrálie 984 305 12,80 Adelaide
Západní Austrálie 2 527 438 32,88 Perth
Tasmánie 68 331 0,89 Hobart
Severní Teritorium 1 347 421 17,53 Darvin
Území hlavního města 2 432 0,03 Canberra
Australský svaz 7 686 848 100,00 Canberra
Tab. 11.1 Rozloha spolkových států Austrálie
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041