Jícen a kardie

Refluxní choroba jícnu

Esofagitida

Záněty jícnu mohou být vyvolány celou řadou faktorů. Jedná se zejména o dlouhodobou intubaci, urémii, působení leptadel a dráždivých látek, záření a hostitelskou reakci na cizí tkáně.

Zvláštní skupinu tvoří záněty při bakteriemii a virové infekci, zejména virem herpes simplex a cytomegalovirem.

V rámci oportunních plísňových zánětů se uplatňuje candida albigans, mucormykózy a aspergillus.

Nejčastější příčinu zánětu tvoří však refluxní esofagitida.

 

 

MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUC. Jiří Lenz |
Interní gastroenterologická klinika – Lékařská fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále