Jícen a kardie

Refluxní choroba jícnu

Dlouhý segment barretova jícnu

Barretův jícen byl původně definován jako úsek žaludeční sliznice jícnu delší než 3 cm. Nyní se však podle výše uložení speciálního intestinálního epitelu (SIM) rozdělil BJ na dvě podskupiny s krátkým (méně než 3 cm) a dlouhým BJ (více než 3 cm), který se jevil jako více maligní. Endoskopické studie našly u pacientů s refluxem krátký segment u 10 až 15 %, dlouhý u 3–5 % ppacientů. Avšak ne všichni pacienti s krátkým BJ (short segment Barrett esophagus – SSBE ) mají intestinální metaplazii, ta postihuje přibližně 25 % z nich.

 

 

 

 

MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUC. Jiří Lenz |
Interní gastroenterologická klinika – Lékařská fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále