Jícen a kardie

Refluxní choroba jícnu

Jícnová ulcerace

Jícnové ulcerace mohou být podmíněny celou řadou příčin. Mezi nejfrekventovanější patří – Barretův jícen, karcinom jícnu, esofagitidy způsobené viry (CMV, HSV, HIV), plísněmi (CANDIDA ALBIGANS), působením leptadel a dráždivých látek, zářením, léky indukované jícnové ulcerace a další.MUDr. Ivo Novotný, CSc., MUC. Jiří Lenz |
Interní gastroenterologická klinika – Lékařská fakulta MU |
Vstoupit na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále