Přihlášení do IS MU

MED30 Jazykový seminář italský II

FF | Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D.

Studenti se v rámci předmětu učí italský jazyk od začátku. Pro ulehčení práce pro ně vyučující připravila interaktivní osnovu, se… Zobrazit úplnou prezentaci

PSA_050 Psychologie práce a řízení II

FF | PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., Mgr. Pavla Horáková

Rozcestníkem předmětu je interaktivní osnova, díky které jsou studenti v obraze a mají přehled, co se bude probírat a jaké… Zobrazit úplnou prezentaci

VIKBA14 Digitální kompetence

FF | RNDr. Michal Černý

Předmět se zabývá digitálními kompetencemi. V průběhu semestru se studenti seznamují s různými technologiemi. Průvodcem jim je interaktivní osnova, která… Zobrazit úplnou prezentaci

PSB_10 Prezentační dovednosti

FF | PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.

V předmětu najdeme poměrně rozsáhlou interaktivní osnovu, která obsahuje návody na tvorbu kvalitní prezentace a samotné prezentování. Najdeme zde různá… Zobrazit úplnou prezentaci

CJVSAV Španělština pro nácvik poslechu - audio a videonahrávky

FF | PhDr. Alena Simbartlová, Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D.

Jedná se o online e-learningový kurz bez kontaktní výuky, který studenti neukončují, jen si v něm procvičují poslech jazyka a… Zobrazit úplnou prezentaci

KPM01 Kurz projektového managementu

FF | Mgr. Kateřina Hošková

Jedná se o plně e-learningový předmět. Obsah kurzu je rozdělen do tematických modulů. Rozcestníkem kurzu je interaktivní osnova, ve které… Zobrazit úplnou prezentaci

MED29 Jazykový seminář italský I

FF | Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D.

Studenti se v rámci předmětu učí italský jazyk, od základů. V rámci organizace práce pro ně vyučující připravila interaktivní osnovu,… Zobrazit úplnou prezentaci

PSA_032 Matematické a statistické metody pro psychology II

FF | Mgr. Helena Klimusová, Ph.D., PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.

Předmět si klade za cíl naučit studenty pracovat s programem pro statistické získávání dat a jejich interpretaci. Studenti mají každý… Zobrazit úplnou prezentaci

PSA_004 Matematické a statistické metody pro psychology I

FF | Mgr. Helena Klimusová, Ph.D., PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.

Rozcestníkem k informacím a aktivitám v předmětu je interaktivní osnova. Pro studenty je závazná a díky ní vždy ví, co… Zobrazit úplnou prezentaci

Načíst další předměty