Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Uživatelská podpora IS MU: Servisní středisko pro e-learning na MU

Servisní středisko je součást uživatelské podpory Informačního systému Masarykovy univerzity. Jedná se o celouniverzitní pracoviště, jehož cílem je pomoci pedagogům připravit nebo vylepšit studijní materiály s multimédii. Služby jsou při splnění podmínek pro vyučující MU zdarma. Stačí nastínit představu a domluvit se s technikem na podrobnostech. Dle individuálních potřeb zpracovává středisko drobná i rozsáhlejší díla. Obvyklou poptávku tvoří tvorba studijních webů, elektronických publikací včetně verzí pro mobilní zařízení, animací, multimediálních odpovědníků, natáčení videa či zpracování schémat.

Ukázky zpracovaných multimédií

Služby Servisního střediska

Preferovaný kontakt

Pracoviště

O podrobnostech spolupráce se typicky domluvíme při návštěvě u Vás na pracovišti, nicméně po předchozí domluvě nás můžete zastihnout na našem pracovišti.

Fakulta informatiky MU, Botanická 554/68a, budova B, 3. patro, místnosti B313 a B314


Koordinátorka s-techniků

Mgr. Jitka Daňková

Botanická 68a, 602 00 Brno, místnost B313

Tým Servisního střediska

Mgr. Jitka Daňková

Hlavní zaměření: koordinace činností servisního střediska.

Mgr. Marek Stehlík

Hlavní zaměření: tvorba pokročilých tutoriálů a odpovědníků, design a zpracování webů.

Mgr. Filip Daněk

Hlavní zaměření: zpracování videa, UX & UI, design, grafika, korektury.

Jiří Boček

Hlavní zaměření: pořízení videí, pokročilá práce s javascriptem, TeX.

Mgr. Markéta Pešová

Hlavní zaměření: design, kresba, grafika.

Mgr. Adam Muras

Hlavní zaměření: design a zpracování webů, tvorba 2D animací.

Tomáš Štambera

Hlavní zaměření: UX & UI, design a zpracování webů.

Mgr. Bc. Miriama Murasová

Hlavní zaměření: tvorba schémat, kresba, design webů.

Mgr. Jakub Peloušek

Hlavní zaměření: pořízení a zpracování videí a fotografií, design a zpracování webů.

Mgr. Patrícia Dudíková

Hlavní zaměření: tvorba schémat, kresba, design webů.


Uživatelská podpora Informačního systému MU

Podpora při využívání e-learningových agend IS MU a inovaci předmětů.

e-technici

Pomoc pracovníkům univerzity ve zvyšování úrovně využívání IS MU.

IS-technici

Asistence při přípravě nebo vylepšení studijních materiálů se zaměřením na multimédia.

Servisní středisko pro e-learning