MB101 Matematika I

Fakulta informatiky
podzim 2007
Rozsah
2/2. 2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (přednášející)
Mgr. Martin Panák, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Mgr. Jana Dražanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Gregorovič, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kamila Hasilová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavla Krajíčková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jiří Pecl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Václav Pink, Ph.D. (cvičící)
Mgr. František Plaček (cvičící)
doc. Mgr. Josef Šilhan, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jitka Vacková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milan Werl, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 8:00–9:50 D1, Po 8:00–9:50 D2, Po 12:00–13:50 D1, St 8:00–9:50 D2, St 8:00–9:50 D3, St 8:00–9:50 D1
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MB101/01: St 10:00–11:50 B007, J. Dražanová
MB101/02: St 12:00–13:50 B007, J. Dražanová
MB101/03: Čt 8:00–9:50 B007, P. Krajíčková
MB101/04: Čt 10:00–11:50 B007, P. Krajíčková
MB101/05: Pá 9:00–10:50 B007, J. Gregorovič
MB101/06: Pá 11:00–12:50 B007, J. Gregorovič
MB101/07: Pá 7:00–8:50 B003, J. Hrdina
MB101/08: Út 14:00–15:50 B003, M. Werl
MB101/09: Út 8:00–9:50 B007, K. Hasilová
MB101/10: Út 10:00–11:50 B007, V. Pink
MB101/11: Út 14:00–15:50 B011, F. Plaček
MB101/12: Út 16:00–17:50 B011, F. Plaček
MB101/13: St 12:00–13:50 B003, V. Pink
MB101/14: St 14:00–15:50 B003, K. Hasilová
MB101/15: Út 12:00–13:50 B003, M. Werl
MB101/16: Pá 7:00–8:50 B007, J. Gregorovič
MB101/17: Po 18:00–19:50 B204, J. Šilhan
Předpoklady
! MB005 Základy matematiky &&! NOW ( MB005 Základy matematiky )
Středoškolská matematika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs je první částí čtyřsemestrového bloku Matematika I - IV. V celém bloku jsou prezentovány základy algebry, lineární algebry, analýzy, numerických metod, kombinatoriky, teorie grafů a teorie pravděpodobnosti a statistiky. V kurzu Matematika I jde konkrétně o základní matematické pojmy a přístupy, lineární algebru a elementární geometrii.
Osnova
 • Skaláry, skalární funkce, kombinatorické příklady a identity, konečná pravděpodobnost, geometrická pravděpodobnost, diferenční rovnice.
 • Motivační geometrické úlohy v prostoru a v rovině, systémy lineárních rovnic, eliminace proměnných.
 • Relace a obrazení, injektivní a surjektivní zobrazení, mohutnost množin, ekvivalence a rozklady.
 • Vektor, vektorový prostor, lineární nezávislost, báze, lineární zobrazení, matice, kalkulus s maticemi a determinanty.
 • Algebraické aplikace: systémy lineárních rovnic, lineární diferencní rovnice, Markovovy řetězce
 • Geometrické aplikace: přímka, rovina, rovnice kontra parametrické vyjádření, poloha přímky a roviny, příčka mimoběžek, projektivní rozšírení prostoru, úhel, délka, objem.
Literatura
 • FUCHS, Eduard. Logika a teorie množin (Úvod do oboru). 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1978, 175 s. info
 • FUCHS, Eduard. Kombinatorika a teorie grafů. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986, 138 s. info
 • ROSICKÝ, Jiří. Algebra. I. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1982, 140 . info
 • HORÁK, Pavel. Algebra a teoretická aritmetika. 2. vyd. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, 1991, 196 s. ISBN 8021003200. info
 • HORÁK, Pavel. Algebra a teoretická aritmetika. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 145 s. ISBN 8021008164. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:MB101!
Metody hodnocení
Dvouhodinová přednáška a dvouhodinové přednášení ukázkových řešení úloh, spolu s cvičením. Zakončení písemnou zkouškou. Výsledky ze cvičení se částečně přenášejí do hodnocení zkoušky.
Navazující předměty
Informace učitele
Podmínkou pro přístup ke zkoušce je zápočet ze cvičení. Požadavkem k úspěšnému vykonání zkoušky je teoretické i praktické zvládnutí látky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.