MB101 Lineární modely

Fakulta informatiky
podzim 2012
Rozsah
2/2. 2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Panák, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (přednášející)
Natalia Bezvitnaya, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zdeňka Geršlová (cvičící)
Mgr. Jitka Hořanská (cvičící)
Mgr. Bc. Tomáš Janík (cvičící)
doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Mgr. Miroslav Korbelář, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Meitner (cvičící)
Mgr. Aleš Návrat, Dr. rer. nat. (cvičící)
Dr. Alexandru Emil Stanculescu, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslav Šeděnka, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Josef Šilhan, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Štekovičová (cvičící)
Mgr. Iva Veselá, Ph.D. (cvičící)
doc. Lukáš Vokřínek, PhD. (cvičící)
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:50 D1, Po 16:00–17:50 D3, Po 16:00–17:50 D2
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MB101/T01A: Út 18. 9. až Pá 21. 12. Út 8:00–9:55 Učebna S4 (35a), J. Hořanská
MB101/T01AA: Čt 20. 9. až Pá 21. 12. Čt 8:00–9:55 Učebna S4 (35a), J. Hořanská
MB101/T01AAA: Pá 21. 9. až Pá 21. 12. Pá 8:00–9:55 Učebna S4 (35a), J. Hořanská
MB101/T02: Út 18. 9. až Pá 21. 12. Út 9:00–10:55 Učebna S11 (58), I. Veselá
MB101/01: Út 16:00–17:50 G123, Z. Geršlová
MB101/02: Út 18:00–19:50 G123, Z. Geršlová
MB101/03: Čt 12:00–13:50 G125, J. Šilhan
MB101/04: Čt 14:00–15:50 G125, J. Šilhan
MB101/05: Út 10:00–11:50 G125, O. Klíma
MB101/06: Út 14:00–15:50 G124, A. Stanculescu
MB101/07: Út 14:00–15:50 C511, N. Bezvitnaya
MB101/08: Pá 12:00–13:50 G124, J. Meitner
MB101/09: St 8:00–9:50 G124, J. Šeděnka
MB101/10: St 10:00–11:50 G124, J. Šeděnka
MB101/11: Pá 8:00–9:50 G124, T. Janík
MB101/12: Pá 10:00–11:50 G124, T. Janík
MB101/13: St 18:00–19:50 G123, K. Štekovičová
MB101/14: St 16:00–17:50 G123, K. Štekovičová
MB101/15: Út 9:00–10:50 G124, A. Návrat
MB101/16: Pá 14:00–15:50 G124, J. Meitner
MB101/17: Pá 16:00–17:50 G124, M. Korbelář
MB101/18: Pá 18:00–19:50 G124, L. Vokřínek
Předpoklady
! MB005 Základy matematiky && ! NOW ( MB201 Lineární modely B ) && ! MB201 Lineární modely B
Středoškolská matematika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs je první částí čtyřsemestrového bloku základních přednášek matematiky. V celém bloku jsou prezentovány základy algebry a teorie čísel, lineární algebry, analýzy, numerických metod, kombinatoriky a teorie pravděpodobnosti a statistiky. Na konci celého bloku bude student zvládat základní matematické pojmy a úlohy a osvojí si diskrétní i spojitou intuici pro matematickou formulaci úloh. V prvním semestru kurzu jsou hlavním cílem základní matematické pojmy a přístupy, lineární algebra, elementární geometrie, včetně přímých aplikací.
Osnova
  • 1. Rozcvička (4 týdny) – počítání se skaláry a elementární kombinatorika; konečná pravděpodobnost; geometrie v rovině; relace a zobrazení, ekvivalence a uspořádání. 2. Vektory a matice (3 týdny) – počítání s vektory (n-tice skalárů) a maticemi (eliminice proměnných v systémech lineárních rovnic); determinanty a výpočet inverzní matice; generátory podprostorů a báze; skalární součin, velikost a kolmost vektorů; elementární vlastnosti lineárních zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory. 3. Lineární modely (3 týdny) – systémy lineárních rovnic a nerovnic; problém lineárního programování; lineární diferenční rovnice; iterované procesy (populační modely a diskrétní Markovovy řetězce). 4. Analytická geometrie (2 týdny) – afinní objekty a zobrazení (přímka, rovina, konvexnost, poměr); odchylky, obsah, objem, viditelnost; elementární přehled kvadrik.
Literatura
  • MOTL, Luboš a Miloš ZAHRADNÍK. Pěstujeme lineární algebru. 3. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002, 348 s. ISBN 8024604213. info
  • FUCHS, Eduard. Logika a teorie množin (Úvod do oboru). 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1978, 175 s. info
  • RILEY, K.F., M.P. HOBSON a S.J. BENCE. Mathematical Methods for Physics and Engineering. second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2004, 1232 s. ISBN 0 521 89067 5. info
  • HORÁK, Pavel. Algebra a teoretická aritmetika. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 145 s. ISBN 8021008164. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:MB101!
Výukové metody
Přednáška kombinující teorii a ilustrativní řešené příklady na přednáškách. Seminární skupiny zaměřené na zvládnutí početních úloh.
Metody hodnocení
Dvouhodinová přednáška a dvouhodinové cvičení. Zakončení písemnou zkouškou. Výsledky ze cvičení, zadaných domácích prací a průběžných písemek se částečně přenášejí do hodnocení zkoušky.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.