SOC104 Proseminář k úvodu do sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS. (cvičící)
Mgr. Alica Synek Rétiová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Roman Vido, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOC104/01: Po 16. 9. 10:00–11:40 U34, Po 23. 9. 10:00–11:40 U34, Po 30. 9. 10:00–11:40 U34, Po 7. 10. 10:00–11:40 U34, Po 14. 10. 10:00–11:40 U34, Po 21. 10. 10:00–11:40 U34, Po 4. 11. 10:00–11:40 PC25, Po 11. 11. 10:00–11:40 U34, Po 18. 11. 10:00–11:40 U34, Po 25. 11. 10:00–11:40 U34, Po 2. 12. 10:00–11:40 U34, Po 9. 12. 10:00–11:40 U34
SOC104/02: Po 16. 9. 14:00–15:40 U34, Po 23. 9. 14:00–15:40 U34, Po 30. 9. 14:00–15:40 U34, Po 7. 10. 14:00–15:40 U34, Po 14. 10. 14:00–15:40 U34, Po 21. 10. 14:00–15:40 U34, Po 4. 11. 14:00–15:40 PC25, Po 11. 11. 14:00–15:40 U34, Po 18. 11. 14:00–15:40 U34, Po 25. 11. 14:00–15:40 U34, Po 2. 12. 14:00–15:40 U34, Po 9. 12. 14:00–15:40 U34
SOC104/03: Pá 20. 9. 14:00–15:40 U34, Pá 27. 9. 14:00–15:40 U34, Pá 4. 10. 14:00–15:40 U34, Pá 11. 10. 14:00–15:40 U34, Pá 18. 10. 14:00–15:40 U35, Pá 25. 10. 14:00–15:40 U34, Pá 1. 11. 14:00–15:40 U34, Pá 15. 11. 14:00–15:40 U34, Pá 22. 11. 14:00–15:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Pá 29. 11. 14:00–15:40 U34, Pá 6. 12. 14:00–15:40 U34, Pá 13. 12. 14:00–15:40 U34
SOC104/04: Čt 19. 9. 12:00–13:40 U34, Čt 26. 9. 12:00–13:40 U34, Čt 3. 10. 12:00–13:40 U34, Čt 10. 10. 12:00–13:40 U34, Čt 17. 10. 12:00–13:40 U34, Čt 24. 10. 12:00–13:40 U34, Čt 31. 10. 12:00–13:40 U34, Čt 7. 11. 12:00–13:40 PC26, Čt 14. 11. 12:00–13:40 U34, Čt 21. 11. 12:00–13:40 U34, Čt 28. 11. 12:00–13:40 U34, Čt 5. 12. 12:00–13:40 U34, Čt 12. 12. 12:00–13:40 U34
Předpoklady
! NOW ( SOCb1004 Proseminář k obecné sociologic ) && ! SOCb1004 Proseminář k obecné sociologic
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studující schopní:
porozumět hlavním tématům, teoriím a diskusím na poli sociologie;
aplikovat základní pojmy sociologického myšlení;
praktikovat kritické argumenty v akademické diskusi;
psát písemné přípravy z četby a vypracovat recenzi.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by měli být studující schopen: - orientovat se v základních sociologických konceptech a teoriích - propojit teoretické znalosti s empirickými příklady - zpracovat krátké písemné přípravy ze zadané četby - zpracovat samostatnou písemnou práci dle akademických standardů
Osnova
 • Uvedení do kurzu
 • Sociologie jako forma vědění I: Mills
 • Sociologie jako forma vědění II: Berger
 • Člověk a společnost I: Simmel
 • Člověk a společnost II: Goffman
 • Člověk a společnost III: Bauman
 • Struktury moci I: Marx, Engels
 • Struktury moci II: Weber
 • Struktury moci III: Merton
 • Sociální změna I: Durkheim
 • Sociální změna II: Elias
 • Závěr kurzu
Literatura
 • MILLS, Charles Wright. Sociologická imaginace. Edited by Todd Gitlin, Translated by Václav Dušek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 310 s. ISBN 80-86429-04-0. info
 • Pozvání do sociologie :humanistická perspektiva. Edited by Peter L. Berger. 2. vyd. Brno: BARRISTER & PRINCIPAL, 2003. 194 s. ISBN 80-85947-90-0. info
 • SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Translated by Otakar Vochoč. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 206 s. ISBN 8086429598. info
 • GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo :sebeprezentace v každodenním životě. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999. 247 s. ISBN 80-902482-4-1. info
 • BAUMAN, Zygmunt. Modernita a holocaust. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 331 s. ISBN 80-86429-23-7. info
 • MARX, Karel a Bedřich ENGELS. Vybrané spisy v pěti svazcích. 1. svazek (1843-1849) : Vybrané spisy (Variant). Translated by Bohumil Franěk. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1976. 580 s. info
 • WEBER, Max. Autorita, etika a společnost : pohled sociologa do dějin. Translated by Jan J. Škoda. 1. české vyd. Praha: Mladá fronta, 1997. 294 s. ISBN 8020406115. info
 • MERTON, Robert King. Studie ze sociologické teorie. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 285 s. ISBN 80-85850-92-3. info
 • DURKHEIM, Émile. Společenská dělba práce. Translated by Pavla Doležalová. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 375 s. ISBN 8073250411. info
 • O procesu civilizace : sociogenetické a psychogenetické studie. Edited by Norbert Elias, Translated by Josef Boček. Vyd. 1. Praha: Argo, 2006. 338 s. ISBN 8072038389. info
Výukové metody
semináře, prezentace, skupinové úkoly.
Metody hodnocení
účast na hodině, referát na semináři, 10 písemných příprav z četby; závěrečná písemná práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/SOC104