EN

PrF:BVD003K ADR - Informace o předmětu

BVD003K Alternativní způsoby řešení sporů

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
12/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (cvičící)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Mária Pastorková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 18. 9. 15:05–16:35 208, 16:40–18:10 208, Pá 24. 10. 8:00–9:30 211, 9:35–11:05 211, Pá 21. 11. 9:35–11:05 208, 11:10–12:40 208
Předpoklady
( BZ101Zk Právní nauka || CBZ101Zk Právní nauka ) && ( BZ102Zk Úvod do státovědy || CBZ102Zk Úvod do státovědy ) && ( BZ105Zk Evropská unie || CBZ105Zk Evropská unie ) && ( BZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře || CBZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře ) && ( BZ208K Občanské právo hmotné I || CBZ208K Občanské právo hmotné I ) && ( BZ209K Právní informatika || CBZ209K Právní informatika ) && ( BZ210Zk Základy správního práva || CBZ210Zk Základy správního práva ) && ! CBB302K Alternativní řešení sporů
Doporučuje se základní znalost teorie práva, občanského hmotného a procesního práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základním cílem kursu je: porozumět problematice řešení sporů na smírném základě. Tyto techniky se v oblasti soukromého práva rozpadají na techniky realizované v oblasti obchodní, spotřebitelské a v oblasti rodinného práva. Kurs je zaměřen na oblast obchodní a na oblast spotřebitelskou. V rámci kursu budou probírány techniky konciliace, mediace, smíšené formy. Pozornost bude věnována i otázkám rozhodčího řízení a dalším technikám, v nichž se nevyužívá moci veřejné. Student by měl být schopen vyhodnotit základní techniky, formulovat základní dokumenty nutné pro jejich realizaci. V rámci praktické části by měl být schopen identifikovat situaci a její vhodnost pro řešení. Na příkladech bude rozvedena mediační technika.
Osnova
  • 1. Základní přehled způsobů řešení sporů - na příkladu. 2. Analýza mediace a konciliace. 3. - 4. Analýza rozhodčího řízení. 5. Formulace rozhodčích smluv v obecných a spotřebitelských sporech. Rizika formulací. Judikatura. 6. Příklady mediace.
Literatura
  • Veškeré nutné materiály jsou v elektronické osnově předmětu.
  • elektronická osnova
Výukové metody
Teoretická příprava. Projekt. Domácí příprava.
Metody hodnocení
Písemná práce prezentovaná studentem v rámci kolokvia.
Informace učitele
http://www.is.muni.cz
logolink opvk
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.