EN

PrF:BVD003K ADR - Informace o předmětu

BVD003K Alternativní způsoby řešení sporů

Právnická fakulta
podzim 2015
Rozsah
12/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (cvičící)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Iveta Rohová (přednášející)
Mgr. Mária Pastorková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 25. 9. 11:10–12:40 209, 13:30–15:00 209, Pá 23. 10. 8:00–9:30 211, 9:35–11:05 211, Pá 20. 11. 9:35–11:05 208, 11:10–12:40 208
Předpoklady
( BZ101Zk Právní nauka || CBZ101Zk Právní nauka ) && ( BZ102Zk Úvod do státovědy || CBZ102Zk Úvod do státovědy ) && ( BZ105Zk Evropská unie || CBZ105Zk Evropská unie ) && ( BZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře || CBZ207Zk Ústavní právo pro bakaláře ) && ( BZ208K Občanské právo hmotné I || CBZ208K Občanské právo hmotné I ) && ( BZ209K Právní informatika || CBZ209K Právní informatika ) && ( BZ210Zk Základy správního práva || CBZ210Zk Základy správního práva ) && ! CBB302K Alternativní řešení sporů && ! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Doporučuje se základní znalost teorie práva, občanského hmotného a procesního práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základním cílem kursu je: porozumět problematice řešení sporů na smírném základě. Tyto techniky se v oblasti soukromého práva rozpadají na techniky realizované v oblasti obchodní, spotřebitelské a v oblasti rodinného práva. Kurs je zaměřen na oblast obchodní a na oblast spotřebitelskou. V rámci kursu budou probírány techniky konciliace, mediace, smíšené formy. Pozornost bude věnována i otázkám rozhodčího řízení a dalším technikám, v nichž se nevyužívá moci veřejné. Student by měl být schopen vyhodnotit základní techniky, formulovat základní dokumenty nutné pro jejich realizaci. V rámci praktické části by měl být schopen identifikovat situaci a její vhodnost pro řešení. Na příkladech bude rozvedena mediační technika.
Osnova
  • 1. Základní přehled způsobů řešení sporů - na příkladu. 2. Analýza mediace a konciliace. 3. - 4. Analýza rozhodčího řízení. 5. Formulace rozhodčích smluv v obecných a spotřebitelských sporech. Rizika formulací. Judikatura. 6. Příklady mediace.
Literatura
  • Veškeré nutné materiály jsou v elektronické osnově předmětu.
  • elektronická osnova
Výukové metody
Teoretická příprava. Projekt. Domácí příprava.
Metody hodnocení
Písemná práce prezentovaná studentem v rámci kolokvia.
Informace učitele
http://www.is.muni.cz
logolink opvk
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.