MPVL0822 Vnitřní lékařství II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (přednášející)
MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 11:50–13:30 N01008
Předpoklady
MPVL0721 Vnitřní lékařství I && MPDE071 Dermatologie
Splnění prerekvizit a zápočet z předmětu za 1.semestr.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude mít student základní přehled o klinickém průběhu probíraných onemocnění.Bude schopen u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc. Výuka navazuje na problematiku probíranou v 1.semestru.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student:
- mít základní přehled o klinickém průběhu probíraných onemocnění.
- schopen u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc.
- akcentuje oftalmologické změny při interních chorobách.
Osnova
  • 1. týden: Nemoci trávicí soustavy I Nemoci jícnu. Nemoci žaludku - žaludeční dyspepsie, - vředová choroba, - chorobné stavy po operaci žaludku, - akutní a chronická gastritis, - nádory žaludku. 2. týden:Nemoci trávicí trubice II.Nemoci střev. Poruchy stolice. Akutní enteritis. Crohnova choroba. Proctokolitis. Pseudomembranosní enterokolitis. Divertikulosa tlustého střeva. 3. týden:Nemoci trávicí trubice III Malabsorpční syndromy, dráždivý tračník. Kolorektální karcinom. Hemorhoidy, Střevní paraziti. Gastroenterologická problematika v ambulantní praxi 4. týden:Nemoci Nemoci jater, žlučníku a žluč. cest - žloutenka, virové hepatitidy. Chronická hepatitida, alkoholová hepatopatie. Jaterní cirhosa, Nádory jater. Cholecystolithiáza, Postcholecystectomický syndrom. Chron. cholecystitis, dyskineza žlučových cest Cholangoitis. Onemocnění slinivky břišní - chronická pankreatitis, - nádory pankreatu. 5. týden: Onemocnění ledvin a močových cest I Glomerulopatie. Nefrotický syndrom. Vaskulární nefrosklerosa. Postižení ledvin u diabetu 6. týden:Onemocnění ledvin a močových cest II. Intersticiální nefritidy. Chron.infekce močových cest a chron. Pyelonefritis. Tuberkulosa ledvin a močových cest. Urolitiáza. Polycystické ledviny. 7. týden: Onemocnění ledvin a moč. cest III. Chronické selhání ledvin. Dialysační léčba. Transplantace ledvin. Nádory ledvin. Nefrologická problematika v ambulantní praxi 8. týden: Selhání ledvin 9. týden: Náhradní funkce ledvin. Dialysa. transplantace 10.týden:Nemoci z poruch endokrinních I. Nemoci hypofýzy, štítné žlázy, Sekreční tumory. Endokrinologie v ambulantní praxi. 11.týden:Nemoci z poruch endokrinních II. Nemoci nadledvinek. Pozdní komplikace diabetu. Úloha sestry v péči o diabetiky 12.týden:Nemoci z povolání I. Vyšetřovací metody u nemocí z povolání. Nejčastější profesní onemocnění. Právní opatření u nemocí z povolání. Rizikové faktory pracovního prostředí. Otrava - intoxikace 13.týden: systémové nemoci pojiva 14.týden: Zápočtový test
Literatura
  • Klener P. et al. Vnitřní lékařství, Galén, 2003 - v rozsahu přednesené látky
  • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada Publ. 2008
  • Souček M., Špinar J. a kol.: Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha Grada publishing, 2005, 380s., ISBN 80-247-1367-5
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů, ve kterých jsou probírána jednotlivá odborná témata.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou seminářů a přednášek. Je vyžadována aktivní účast. Na konci 2. semestru je výuka v předmětu ukončena ústní zkouškou. Student si vylosuje l složenou otázku. Znění 30. otázek je v ISu.
Informace učitele
Výuka probíhá formou seminářů a přednášek v posluchárně. Účast na výuce je povinná. Předmět je ukončen na konci 2. semestru ústní zkouškou. Student si vylosuje 1 složenou otázku.Témata 30. otázek jsou v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.