ZLGE061p Genetika v zubním lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0.5/0. 7.5. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Hana Holcová Polanská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Válková (cvičící)
Věra Ježková (pomocník)
Mgr. Jolana Lipková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
ZLLM0522p Lék.o.mikrobiologie II -předn. && ZLIM051p Imunologie v z. l.- předn. && ( ZLBC041p Biochemie II - přednáška || ZLBC0422p Biochemie II - přednáška ) && ZLPF0521c Patol. fyziol.I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Struktura genomu a jeho reakce na vlivy prostředí. Exonové, intronové a promororové mutace. Monogenní a polygenní choroby. Vztah multigenních nemocí a prostředí. Metody molekulární biologie – PCR, RFLP, sekvenování. Funkční genomika, proteomika. Genová terapie a farmakogenetika Genetika vývojových defektů skloviny a dentinu. Genetika kraniofaciálních malformací. Genetická analýza orálních patogenů. Genetika onemocnění parodontu a zubního kazu. Úloha genů v patogeneze onemocnění s manifestací v dutině ústní.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- shrnout základní metody využívané v molekulární biologii a genetice
- osvojí si základy práce v molekulárně-biologické laboratoři
- identifikovat monogenní a multigenní podklad vad z pohledu stomatologa
- popsat vliv genetiky na rozvoj onemocnění dutiny ústní
- zhodnotit vliv epigenetických faktorů
Osnova
  • Struktura genomu a jeho reakce na vlivy prostředí. Epigenetika. Exonové, intronové a promotorové mutace. Metody molekulární biologie – PCR, RFLP, sekvenování. Funkční genomika, protetika. Genová terapie a farmakogenetika. Monogenní a polygenní choroby. Vztah multigenních nemocí a prostředí. Úloha genů v patogeneze onemocnění s manifestací v dutině ústní. Vliv vývoje tkání na abnormality dutiny ústní. Genetika vývojových defektů skloviny a dentinu. Genetika kraniofaciálních malformací. Genetická analýza orálních patogenů. Genetika onemocnění parodontu a zubního kazu.
Literatura
  • NUSSBAUM, Robert L., Roderick R. MCINNES, Huntington F. WILLARD, James THOMPSON a Margaret Wilson THOMPSON. Klinická genetika : Thompson & Thompson : 6. vyd. Translated by Petr Goetz. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 426, lix. ISBN 8072544756. info
  • Essential genetics :a genomics perspective. Edited by Daniel L. Hartl - Elizabeth W. Jones. 3rd ed. Boston: Jones and Bartlett Publishers, 2002. xxv, 612 s. ISBN 0-7637-1852-1. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Ústní zkouška - kolokvium. Předmět je ukončen kolokviem, student po přípravě odpovídá na 2 otázky, které si losuje zvlášť z obecné a speciální genetiky.
Informace učitele
Výuka probíhá ve vybraných týdnech.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/ZLGE061p