BOFP051p Oftalmologické přístroje - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2004
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (přednášející), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Garance
Mgr. Miloš Rutrle
Klinika nemocí očních a optometrie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Anna Petruželková
Předpoklady
BOOP0422p Optické přístroje II - před. && BOFO0333p Fyzikální optika III-před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá optickými přístroji, se kterými se v praxi a při výuce na školách setkávají oční optici, optometristé i oční lékaři. Obvyklé rozdělení na přísně subjektivní a objektivní přístroje bude pojímáno spíše nesystematicky a bude podřízeno odzkoušeným didaktickým postupům v souladu s existujícími i nově se vytvářejícími učebními osnovami. Rozšířeného výkladu se dostane zejména modernějším vyšetřovacím postupům a jejich přístrojovému vybavení, zejména z oblasti diagnostiky a optimalizace binokulárních funkcí. Přednost bude mít vysvětlení základních optických principů a používání těchto přístrojů v praxi, včetně ukázkových příkladů.
Osnova
  • - Sférometr; prizmometr; torometr - Fokometry - Pupilometry - Keratometr - Optotypy, vyšetření kontrastní citlivosti - Vyšetření poruch barvocitu: anomaloskop, barvocitové tabulky, Fanswortův Hue test - Sada (soubor) zkušebních čoček (skel); fotopter;Vision analyser; optorefraktor - Oftalmoskop - Skiaskop - Optometr a oční refraktometry - Oftalmometr - Tonometry - Perimetr; kampimetr - Přístroje pro subjektivní vyšetřování očního astigmatismu - Přístroje pro vyšetřování okohybných funkcí; ortoptiky a pleoptiky - Testy na vyšetřování refrakční rovnováhy - Eikonometry - POLA-test
Literatura
  • Přístrojová optika (Oftalmologické přístroje), Mgr. M. Rutrle, IDVPZ Brno, 2000, 1. vydání
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.