BOFP051p Oftalmologické přístroje - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Sylvie Petrová (přednášející), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Garance
Mgr. Sylvie Petrová
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Anna Petruželková
Rozvrh
Po 10:00–14:00 S115
Předpoklady
BOOP0422p Optické přístroje II - před. && BOFO0333p Fyzikální optika III-před. && BOOF041p Oční farmakologie && BOKV0431p Kontaktní čočky I - před. && BOOP0422c Optické přístroje II - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto souboru přednášek bude student schopen pojmenovat, popsat funkci a stavbu jednotlivých optických a oftalmologických přístrojů, se kterými se v praxi a při výuce na školách setkávají oční optici, optometristé i oční lékaři. Díky rozšířenému výkladu dokáže posoudit, porovnat a následně vybrat nejvhodnější vyšetřovací postup, zejména z oblasti diagnostiky refrakčních vad a optimalizace binokulárních funkcí.
Osnova
 • Sférometr; prizmometr; torometr
 • Fokometry
 • Pupilometry
 • Keratometr
 • Optotypy, vyšetření kontrastní citlivosti
 • Vyšetření poruch barvocitu: anomaloskop, barvocitové tabulky, Fanswortův Hue test
 • Sada (soubor) zkušebních čoček (skel); fotopter;Vision analyser; optorefraktor
 • Oftalmoskop
 • Skiaskop
 • Optometr a oční refraktometry
 • Oftalmometr
 • Tonometry
 • Perimetr; kampimetr
 • Přístroje pro subjektivní vyšetřování očního astigmatismu
 • Přístroje pro vyšetřování okohybných funkcí; ortoptiky a pleoptiky
 • Testy na vyšetřování refrakční rovnováhy
 • Eikonometry
 • POLA-test
Literatura
 • Keprt,E.: Teorie optických přístrojů III., Oko a jeho korekce, SPedN Praha 1966
 • Přístrojová optika (Oftalmologické přístroje), Mgr. M. Rutrle, IDVPZ Brno, 2000, 1. vydání
 • Polášek, J. a kol: Technický sborník oční optiky, Oční optika, Praha 1974
Výukové metody
přednáška, teoretická příprava, diskuse
Metody hodnocení
přednáška, zkouška Požadavky ukončení předmětu jsou studentům sděleny v prvním vyučovacím bloku včetně bibliografického přehledu. Zkouška má podobu testu z přehledu učiva, při minimálně 85% úspěšnosti student přistupuje k ústnímu zkoušení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.