ZLKZ051c Konzervační zubní lékařství, léčba zubního kazu - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2010
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Zdenka Halačková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (cvičící)
Milena Prudíková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Zdenka Halačková, CSc.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLKZ051c/21: Po 20. 9. až Pá 24. 9. každý pracovní den 7:30–10:00 N05513, každý pracovní den 10:20–12:50 N05513
ZLKZ051c/22: Po 22. 11. až Pá 26. 11. každý pracovní den 7:30–10:00 N05513, každý pracovní den 10:20–12:50 N05513
ZLKZ051c/23: Po 8. 11. až Pá 12. 11. každý pracovní den 7:30–10:00 N05513, každý pracovní den 10:20–12:50 N05513
ZLKZ051c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
ZLPZ041p Prev.zub.lék.-přednáška && ZLKK041c Konz.zub.lék.-kariologie-cvič. && ZLFY0422p Fyziologie II - přednáška && ZLBC041p Biochemie II - přednáška && ZLAN0333p Anatomie III-předn. && ZLHE0322p Histol. a embryol.II.- předn. && ( ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s || ZLLT0222p Zákl. lék. terminologie -p ) && ZLET021p Etika v zub.lék.-předn. && ZC041 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Diagnostika zubního kazu a ošetření jednotlivých kazů různým materiálem.
Osnova
  • Vyšetření pacienta, návrh léčby, diagnostika zubního kazu. Diagnostika a ošetření kazů premolárů a molárů na okluzní ploše. Diagnostika a ošetření kariezních defektů na aproximálních plochách premolárů a molárů. Recidivující kaz, sekundární kaz - jeho diagnostika a ošetření. Ošetření kazu blízkého dřeni. Význam rtg vyšetření při dg zubního kazu.
Literatura
  • Novák, L.: Základy záchovné stomatologie, 1981, Avicenum Praha.
  • . Stejskalová, J. et al. : Konzervační zubní lékařství. Galén, 2003, 2008 ISBN 978-80-7262-540-6.
  • The art and science of operative dentistry. Edited by Clifford M. Sturdevant - Theodore M. Roberson. 3rd ed. St. Louis: Mosby, 1995. xxi, 824 s. ISBN 0-8016-6366-0. info
  • Kariesprophylaxe und konservierende therapie. Edited by Peter Riethe. 2. überarb. und erw. Aufl. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1994. XI, 368 s. ISBN 3-13-714702-6. info
  • JEDYNAKIEWICZ, Nicolas M. A practical guide to technology in dentistry. [1st ed.]. Wolfe Publishing, 1992. 193 s. : i. ISBN 0-7234-1742-3. info
Výukové metody
Klinická cvičení -Vyšetření pacienta, diagnostika zubního kazu. Diagnostika a ošetření kazů premolárů a molárů na okluzní ploše. Diagnostika a ošetření kariezních defektů na aproximálních plochách premolárů a molárů. Recidivující kaz, sekundární kaz. Ošetření kazu blízkého dřeni.
Metody hodnocení
Typ studijního předmětu : povinný Rozsah studijního předmětu : hod./týden 1, kredity 2 4. sem: 1 hod. praktická cvičení Formy výuky studijního předmětu : praktická cvičení Způsob ukončování studijního předmětu : zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.