ZLKZ051c Konzervační zubní lékařství - léčba zubního kazu - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Zdenka Halačková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (cvičící)
Milena Prudíková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Zdenka Halačková, CSc.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLKZ051c/21: Po 19. 9. až Pá 23. 9. každý pracovní den 7:30–12:50 N05513
ZLKZ051c/22: Po 21. 11. až Pá 25. 11. každý pracovní den 7:30–12:50 N05513
ZLKZ051c/23: Po 7. 11. až Pá 11. 11. každý pracovní den 7:30–12:50 N05513
ZLKZ051c/40: Po 19. 9. až Pá 21. 10. Pá 13:00–15:30 KOM 206
Předpoklady
ZLPZ041p Prev.zub.lék.- přednáška && ZLKK041c Konz.zub.lék.-kariologie-cvič. && ZLFY0422p Fyziologie II - přednáška && ZLBC041p Biochemie II - přednáška && ZLAN0333p Anatomie III - předn. && ZLHE0322p Histol. a embryol.II.- předn. && ( ZLLT0222s Zákl. lék. terminologie II-s || ZLLT0222p Zákl. lék. terminologie -p ) && ZLET021p Etika v zub.lék.-předn. && ZC041 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Diagnostika zubního kazu a ošetření jednotlivých kazů různým materiálem.
Osnova
  • Vyšetření pacienta, návrh léčby, diagnostika zubního kazu. Diagnostika a ošetření kazů premolárů a molárů na okluzní ploše. Diagnostika a ošetření kariezních defektů na aproximálních plochách premolárů a molárů. Recidivující kaz, sekundární kaz - jeho diagnostika a ošetření. Ošetření kazu blízkého dřeni. Význam rtg vyšetření při dg zubního kazu.
Literatura
  • . Stejskalová, J. et al. : Konzervační zubní lékařství. Galén, 2003, 2008 ISBN 978-80-7262-540-6.
  • Novák, L.: Základy záchovné stomatologie, 1981, Avicenum Praha.
  • The art and science of operative dentistry. Edited by Clifford M. Sturdevant - Theodore M. Roberson. 3rd ed. St. Louis: Mosby, 1995. xxi, 824 s. ISBN 0-8016-6366-0. info
  • Kariesprophylaxe und konservierende therapie. Edited by Peter Riethe. 2. überarb. und erw. Aufl. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1994. XI, 368 s. ISBN 3-13-714702-6. info
  • JEDYNAKIEWICZ, Nicolas M. A practical guide to technology in dentistry. [1st ed.]. Wolfe Publishing, 1992. 193 s. : i. ISBN 0-7234-1742-3. info
Výukové metody
Klinická cvičení -Vyšetření pacienta, diagnostika zubního kazu. Diagnostika a ošetření kazů premolárů a molárů na okluzní ploše. Diagnostika a ošetření kariezních defektů na aproximálních plochách premolárů a molárů. Recidivující kaz, sekundární kaz. Ošetření kazu blízkého dřeni.
Metody hodnocení
Typ studijního předmětu : povinný Rozsah studijního předmětu : hod./týden 1, kredity 2 4. sem: 1 hod. praktická cvičení Formy výuky studijního předmětu : praktická cvičení Způsob ukončování studijního předmětu : zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.