BOKV0532c Kontaktní čočky II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/2. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (cvičící)
Mgr. Petra Záděrová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BOKV0532c/OPOP1: Po 7:00–8:40 KOM 243
BOKV0532c/OPOP2: Po 13:30–15:10 KOM 243
Předpoklady
BOOT0431 Oční patologie I && BOKV0431p Kontaktní čočky I - před. && BOOF041p Oční farmakologie
BOOT0431 && BOKV0431p && BOOF041p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto cvičení dokáže student provádět veškerá metrická a diagnostická měření oka, potřebná pro aplikaci kontaktní čočky. Dokáže posoudit a zdůvodnit výběr nejvhodnějších parametrů kontaktní čočky.
Výstupy z učení
Na konci tohoto cvičení dokáže student:
- provádět veškerá metrická a diagnostická měření oka, potřebná pro aplikaci kontaktní čočky.
- posoudit a zdůvodnit výběr nejvhodnějších parametrů kontaktní čočky.
Osnova
  • Základní parametry KČ, určení vrcholové lámavosti a její měření u MKČ,TKČ, jejich změna parametrů při procesu hydratace a dehydratace. Vývoj materiálů na výrobu KČ. Obecné požadavky na materiál KČ, specifické vlastnosti materiálů KČ. Porovnání materiálů KČ : RGP, silikonhydrogel a hydrogel. Vývoj metod a současné metody výroby KČ. Typy aplikace KČ – teoretické,výběr parametrů a pracovní postup při aplikaci sférické, tórické, kosmetické, protetické, terapeutické KČ. Edukace pacienta,kontrolní vyšetření nositele KČ. Indikace,kontraindikace aplikace KČ, poškození oka KČ.Kontinuální nošení KČ, rizika. Korekce presbyopie s využitím KČ. Systémy péče o KČ.Specifika účinků léčiv u nositelů KČ. Degenerativní onemocnění rohovky.Stenopeická štěrbina,otvor v práci optometristy, princip. Cvičení:Seznámení s pracovištěm pro aplikaci kontaktních čoček, obsluha přístrojů používaných při aplikaci, vlastní aplikace kontaktních čoček. Práce s odbornými našimi i zahraničními časopisy včetně presentací a diskuse studentů, opakování.
Literatura
  • Petrová a kol.: Základy aplikace kontaktních čoček 2. rozšířené vydání, NCO NZO Brno 2008,219 s. ISBN 978-80-7013-470-2
  • Contact lens practice. Edited by Nathan Efron. Third edition. Edinburgh: Elsevier, 2018. xi, 471. ISBN 9780702066603. info
  • ANTON, Milan. Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody. 3. přeprac. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. 96 s. ISBN 807013402X. info
  • SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Kontaktní čočky. 2003. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařskýách zdravotnických oborů, 2003. 92 s. ISBN 80-7013-387-2. info
  • EFRON, Nathan. Contact lens complications. 1st ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999. xiii, 193. ISBN 0750605820. info
  • Kontaktlinsen :Lehrbuch und Leitfaden. Edited by Heinz Baron. Heidelberg: Optische Fachverőffentlichung GmbH, 1991. 985 s. ISBN 3-922269-05-2. info
  • Pflege von Kontaktlinsen :Einführung und Anleitung für alle, die sich mit der Abgabe von Kontaktlinsenpflegemitteln beschäftingen. Edited by Heinz Baron. Heidelberg: Optische Fachverőffentlichung GmbH, 1987. 119 s. ISBN 3-9800643-8-7. info
  • BALÍK, J. a J. BOBEK. Technický sborník oční optiky. Edited by J. Polášek. 2. vyd. Praha: Oční optika, 1975. 579 s. info
Výukové metody
praktická aplikace, stáž, diskuse
Metody hodnocení
cvičení, zápočet Ke splnění zápočtu nutná splněná účast min. 80%, zpracování seminární práce s využitím zahraničních publikací, její prezentace, ověření dovednosti praktické aplikace kontaktní čočky u náhodně zvoleného pacienta.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.