BONR0543c Nauka o refrakci III - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/1. 15. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA (cvičící)
Mgr. Marek Rašovský (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Dětská oční klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (50,00 %), Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta (50,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BONR0543c/01: Pá 9. 10. 8:00–11:50 KOM 243, Pá 30. 10. 8:00–11:50 KOM 243, Pá 20. 11. 8:00–11:50 KOM 243, Pá 11. 12. 8:00–11:50 KOM 243
BONR0543c/02: Pá 16. 10. 8:00–11:50 KOM 243, Pá 6. 11. 8:00–11:50 KOM 243, Pá 27. 11. 8:00–11:50 KOM 243, Pá 18. 12. 8:00–11:50 KOM 243
BONR0543c/03: Pá 23. 10. 8:00–11:50 KOM 243, Pá 13. 11. 8:00–11:50 KOM 243, Pá 4. 12. 8:00–11:50 KOM 243, Pá 8. 1. 8:00–11:50 KOM 243
Předpoklady
BONR0442p Nauka o refrakci II - před. && BONR0442c Nauka o refrakci II - cv.
BONR0442p && BONR0442c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto cvičení dokáže student aplikovat do praxe získané vědomosti potřebné k dokonalé orientaci v problematice refrakčních vad oka a ve všech okolnostech, které s nimi souvisí. Prakticky si studenti ověřují nabyté vědomosti při cvičeních ve vyšetřovně a optické laboratoři na LF MU v Brně a na očních odděleních či klinikách. Cílem je praktická interpretace ucelených znalostí v oblasti korekce refrakčních vad oka a všech okolností, které s nimi souvisí včetně metodologie vyšetření refrakčních vad a jejich korekce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student:
- disponuje ucelenými znalostmi v oblasti korekce refrakčních vad oka a všech okolností, které s nimi souvisí
- ovládá metodologii vyšetření refrakčních vad a jejich korekce.
Osnova
  • Anomálie akomodace. Akomodace: nadměrná, spasmus, insuficience, obtížná, ochablost a paralýza akomodace a cykloplegie. Anomálie konvergence Insuficience, exces konvergence Svalová rovnováha. Binokulární vidění. Ortoforie- vlastnosti, binokulární vidění. Heteroforie – etiologie, druhy, příznaky a léčení. Heterotropie- etiologie, vidění při šilhání, druhy a terapie. Amblyopie. Vývoj binokulárního vidění. Prostorové vidění. Zjišťování visu, skla, oftalmoskopie. Důležitost oftalmologického vyšetření. Zjišťování vidění na blízko a na dálku. Oftalmoskopie přímá a nepřímá. Skiaskopie.
Literatura
  • W. J. Benjamin: Clinical refraction, vyd. Philadelphia, London 1998
  • Doc. MUDr. Anton, CSc.: Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody, vyd. IDVPZ Brno, 1993
  • BERKE, Andreas a Peter MÜNSCHKE. Screening - prüfmethoden der Optometrie. [1. Aufl.]. Heidelberg: Optische Fachverőffentlichung GmbH, 1996. 620 s. ISBN 3-922269-20-6. info
Výukové metody
cvičení, skupinový projekt, diskuse
Metody hodnocení
cvičení, zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.