DSBcB22 Studijní soustředění

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/20/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Antošovská (cvičící)
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (cvičící)
Mgr. Frederik Galambosi (cvičící)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marek Todorov (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
OBOR ( DST ) && TYP_STUDIA ( BN )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 16/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 15/25
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nabídnout studentům intenzivní výukový kurz mimo prostory univerzity, při němž bude věnována pozornost tématům, která nejsou z časových důvodů probírána v běžné výuce. Studenti budou moci široce participovat na výuce formou řízených diskuzí; své znalosti budou rozšiřovat také formou skupinové práce a prostřednictvím doplňkových aktivit.
Výstupy z učení
Studenti doplní své znalosti o specializační témata vybraných starověkých období, zlepší schopnosti týmové spolupráce a odborné diskuse.
Osnova
 • Tématem letošních přednášek a seminářů je historická rekonstrukce a každodennost ve starověku.
Literatura
  povinná literatura
 • MAREK, Václav, Pavel OLIVA a Petr CHARVÁT. Encyklopedie dějin starověku. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 535 s. ISBN 9788072772018. info
  doporučená literatura
 • HELLER, Jan. Encyklopedie starověkého Předního východu. Edited by Jiří Prosecký. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 447 s. ISBN 8085983583. info
 • VERNER, Miroslav, Ladislav BAREŠ a Břetislav VACHALA. Encyklopedie starověkého Egypta. 1. vyd. Praha: Libri, 2007. 527 s. ISBN 9788072773060. info
 • PRAŽÁK, Josef Miroslav a Josef SEDLÁČEK. Latinsko-český slovník. Edited by František Novotný. Vyd. 20. (reprint šestnáct. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 1999. ix, 1425. ISBN 8085917513. info
 • LEPAŘ, František. Nehomérovský slovník řeckočeský. V Mladé Boleslavi: Karel Vačlena, 1892. 1181 s. info
Výukové metody
Přednášky, četba a výklad pramenů, skupinová práce, diskuze, bojová hra.
Metody hodnocení
Aktivní účast a splnění úkolů zadaných v průběhu soustředění.
Informace učitele
Datum konání: 20.-23. dubna 2020. Místo konání: penzion Selský dvůr, Daňkovice u Sněžného. Podrobnější informace budou k dispozici začátkem semestru. S dotazy se obracejte na dr. Nicole Votavovou (nicole.votavova@mail.muni.cz).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DSBcB22