VIKMA16 Učící se společnost

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:50–12:25 zruseno C21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky se věnují současnému trendu ve vzdělávání - fenoménu otevřeného vzdělávání. Cílem otevřeného vzdělávání je zkvalitnit výuku, sdílet dobrou praxi a zajistit rovnoměrnějíší přístup ke vzdělávání. Cílem přednášek je naučit se připravovat přednášku, prezentovat obsah před studenty, vytvářet elektronické vzdělávací obsah ve formě rozcestníku, správa diskuzí v elektronickém prostoru. Předmět představuje kombineci sebeřízeného vzdělávání a řízených přednášek vyučujícího a debat nad zásadními otázkami současného vzdělávacího systému. Dílčím cílem je zapojit studenty do vzdělávacího procesu formou přednášení a mapování aktivit souvisejících s otevřeným vzděláváním.
Osnova
 • 1. Design obsahu kurzu
  2. Učící se společnost
  3. Otevřené vzdělávací technologie
  4. Imerzivní vzdělávací prostředí
  5. Otevřené vzdělávací zdroje a digitální knihovny
  6. Otevřený obsah - produkce a udržitelnost
  7. Otevřené vzdělávací znalosti
  8. Právní aspekty zpřístupňování otevřeného vzdělávání
  9. EU a otevřené vzdělávání: politika, strategie a modely financování
  10. Otevřené vzdělávání a digital divide: bariéry a nerovnosti
  11. Vzdělávací, studentské zkušenosti a motivace studentů a učitelů v otevřeném vzdělávání
  12. Evaluace výsledků otevřeného vzdělávání
  13. Teorie vzdělávání a technologie
Výukové metody
- teoretické přednášky
- skupinová prezentace
- řízení diskuze v elektronickém vzdělávacím prostředí
- organizace vzdělávacích zdrojů
Metody hodnocení
Výsledná známka se bude skládat z hodnocení:
10 % prezentace
10 % kvalita zpracování elektronických zdrojů
20% esej
10% rozprava k elektronické diskuzi
25% rozprava k přednáškám
25% rozprava k eseji
Informace učitele
https://edmo.do/j/j4y9v6
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.