G4231 Kurz terénní geologické dokumentace

Přírodovědecká fakulta
jaro 2009
Rozsah
5D. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
! NOW ( PdF:ONLINE_A Angličtina online ) && ! G4220 Kurz geologického mapování && ! G4221 Kurz geologického mapování && ! NOW ( G4121 Kvartérní geologie ) && ( G3080 Metody geologického výzkumu I || G3081k Metody praktické geologie || G3081 Metody praktické geologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získání praktických dovednosti při dokumentaci geologických objektů.
Osnova
  • Techniky terénní práce, texturní a strukturní znaky hornin, klasifikace hornin, využití geologického kompasu, geologická mapa a geologický profil
Literatura
  • STOW, D. A. V. Sedimentary rocks in the field : a colour guide. London: Manson Publishing, 2005. 320 s. ISBN 1874545685. info
  • TUCKER, Maurice E. Sedimentary rocks in the field. 3rd ed. Chichester: Wiley, 2003. ix, 234. ISBN 0470851236. info
Metody hodnocení
závěrečný projekt
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.