G4231 Kurz terénní geologické dokumentace

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
5 dnů. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Petřík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G4220 Kurz geologického mapování && ! G4221 Geovědní dokumentace území && ! NOW ( G4221 Geovědní dokumentace území ) && ( G3080 Metody geologického výzkumu I || G3081k Metody praktické geologie || G3081 Metody praktické geologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získání praktických dovedností při dokumentaci geologických objektů. Studenti se naučí základní metody geologického mapování a detailní dokumentaci výchozů, odkryvů a mělkých vrtaných či kopaných sond. V závěru kurzu budou data zpracována za použití GIS softwaru a vektorového grafického editoru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- provádět geologické mapování;
- odebírat reprezentativní vzorky;
- dokumentovat výchozy, odkryvy a sondy;
- vynášet data získaná v terénu;
Osnova
  • Techniky terénní práce a geologického mapování
  • texturní a strukturní znaky hornin, klasifikace hornin,
  • využití geologického kompasu,
  • geologická mapa a geologický profil
Literatura
    doporučená literatura
  • TUCKER, Maurice E. Sedimentary rocks in the field. 3rd ed. Chichester: Wiley, 2003. ix, 234. ISBN 0470851236. info
    neurčeno
  • STOW, D. A. V. Sedimentary rocks in the field : a colour guide. London: Manson Publishing, 2005. 320 s. ISBN 1874545685. info
Výukové metody
Praktická terénní výuka
Metody hodnocení
Závěrečný projekt
Navazující předměty
Informace učitele
Kurz proběhne na začátku června 2020 pro studenty posledních ročníků a v září 2020 pro studenty nižších ročníků - termín bude upřesněn.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2021, jaro 2022.