G4231 Kurz terénní geologické dokumentace

Přírodovědecká fakulta
jaro 2015
Rozsah
5D. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr. (přednášející)
Mgr. David Blaško, Ph.D. (cvičící), prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G4220 Kurz geologického mapování && ! G4221 Geovědní dokumentace území && ! NOW ( G4121 Kvartérní geologie ) && ( G3080 Metody geologického výzkumu I || G3081k Metody praktické geologie || G3081 Metody praktické geologie ) && ( G3121k Poznávání minerálů a hornin || G3121 Poznávání minerálů a hornin ) && ( G3131k Poznávání fosílií a struktur || G3131 Poznávání fosílií a struktur )
Základním předpokladem je absolvování předmětu Metody praktické geologie a mapování (zásady mapování, sestavení zprávy, vyhodnocení kompasových dat atd.). Předpokládají se dále znalosti z poznávání minerálů a hornin (základní znalosti z předmětu Petrologie) a určování hlavních strukturních prvků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 42 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získání praktických dovedností při dokumentaci geologických objektů.
Osnova
  • Techniky terénní práce,
  • texturní a strukturní znaky hornin, klasifikace hornin,
  • využití geologického kompasu,
  • geologická mapa a geologický profil
Literatura
  • STOW, D. A. V. Sedimentary rocks in the field : a colour guide. London: Manson Publishing, 2005. 320 s. ISBN 1874545685. info
  • TUCKER, Maurice E. Sedimentary rocks in the field. 3rd ed. Chichester: Wiley, 2003. ix, 234. ISBN 0470851236. info
  • HÁJEK, Josef. Metody geologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 192 s. info
Výukové metody
Praktická terénní výuka
Metody hodnocení
závěrečný projekt
Navazující předměty
Informace učitele
Termín konání G4231 Kurz terénní geologické dokumentace je stanoven na 27-30.4.2015
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: kurz je stanoven na 27.-30.4.2015.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.