G4231 Kurz terénní geologické dokumentace

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
5D. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Petřík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G4220 Kurz geologického mapování && ! G4221 Geovědní dokumentace území && ! NOW ( G4221 Geovědní dokumentace území ) && ( G3080 Metody geologického výzkumu I || G3081k Metody praktické geologie || G3081 Metody praktické geologie ) && ( G3121k Poznávání minerálů a hornin || G3121 Poznávání minerálů a hornin ) && ( G3131k Poznávání fosílií a struktur || G3131 Poznávání fosílií a struktur )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 42 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získání praktických dovedností při dokumentaci geologických objektů.
Osnova
  • Techniky terénní práce,
  • texturní a strukturní znaky hornin, klasifikace hornin,
  • využití geologického kompasu,
  • geologická mapa a geologický profil
Literatura
  • STOW, D. A. V. Sedimentary rocks in the field : a colour guide. London: Manson Publishing, 2005. 320 s. ISBN 1874545685. info
  • TUCKER, Maurice E. Sedimentary rocks in the field. 3rd ed. Chichester: Wiley, 2003. ix, 234. ISBN 0470851236. info
Výukové metody
Praktická terénní výuka
Metody hodnocení
závěrečný projekt
Navazující předměty
Informace učitele
Termín konání G4231 Kurz terénní geologické dokumentace je stanoven na 15.-19.5.2017
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: kurz je stanoven na 15.-19.5.2017.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.