G4231 Kurz terénní geologické dokumentace

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
5 dnů. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Petřík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G4220 Kurz geologického mapování && ! G4221 Geovědní dokumentace území && ! NOW ( G4221 Geovědní dokumentace území ) && ( G3080 Metody geologického výzkumu I || G3081k Metody praktické geologie || G3081 Metody praktické geologie )
Základní znalosti z geologie, mineralogie a petrologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získání praktických dovedností při dokumentaci geologických objektů. Studenti se naučí základní metody geologického mapování a detailní dokumentaci výchozů, odkryvů a mělkých vrtaných či kopaných sond. V závěru kurzu budou data zpracována a odevzdána závěrečná zpráva.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- provádět geologické mapování;
- odebírat reprezentativní vzorky;
- dokumentovat výchozy, odkryvy a sondy;
- vynášet data získaná v terénu;
Osnova
 • Techniky terénní práce a geologického mapování
 • texturní a strukturní znaky hornin, klasifikace hornin,
 • využití geologického kompasu,
 • geologická mapa a geologický profil
Literatura
  doporučená literatura
 • STOW, D. A. V. Sedimentary rocks in the field : a colour guide. London: Manson Publishing, 2005. 320 s. ISBN 1874545685. info
 • TUCKER, Maurice E. Sedimentary rocks in the field. 3rd ed. Chichester: Wiley, 2003. ix, 234. ISBN 0470851236. info
  neurčeno
 • Hanžl P., Verner K. Basic principles of geological and thematic mapping. Czech Geological Survey, Prague, 2018. 107 s. DOI: 10.13140/RG.2.2.12898.99523.
Výukové metody
Praktická terénní výuka
Metody hodnocení
Závěrečný projekt
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2022/G4231