Z9012 Pedagogická praxe ze zeměpisu 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/30. 30h. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Z9001 Ped. praxe ze zeměpisu 1 || Z9010 Pedag. praxe ze zeměpisu 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praktický předmět uskutečňovaný na školách za plného provozu, je zaměřen na praktické vedení výuky zeměpisu s kontrolou přítomného pedagoga. Zahrnuje 10 vyučovacích hodin náslechů a 10 vyučovacích hodin výstupů. Předpokládá obsahovou znalost geografie, její vzdělávací aplikaci v návaznosti na vzdělávací program, osnovy zeměpisu a lokální geografické kurikulum.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- navrhnout a realizovat vyučovací hodinu
- popsat a používat školskou dokumentaci
Osnova
 • Praktický předmět uskutečňovaný na školách za plného provozu, je zaměřen na praktické vedení výuky zeměpisu s kontrolou přítomného pedagoga. Zahrnuje 10 vyučovacích hodin náslechů a 10 vyučovacích hodin výstupů. Předpokládá obsahovou znalost geografie, její vzdělávací aplikaci v návaznosti na vzdělávací program, osnovy zeměpisu a lokální geografické kurikulum.
 • 1. Provoz školy, pedagogická dokumentace
 • 2. Výuka zeměpisu na škole - gymnázium, ZŠ, osnovy
 • 3. Vybavení pro výuku zeměpisu - učebna, kabinet,okolí školy
 • 4. Styly vedení výuky zeměpisu
 • 5. Příprava vedení výuky zeměpisu
 • 6. Vlastní výuka zeměpisu
 • 7. Proces učení, jeho kontrola a inovace
 • 8. Sebereflexe vedení výuky zeměpisu
 • 9. Kurikulární kontext
 • 10.Vedení pedagogické dokumentace
Literatura
 • Klíčové dovednosti učitele :cesty k lepšímu vyučování. Edited by Chris Kyriacou, Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 155 s. ISBN 80-7178-022-7. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Ze studenta učitelem : student - praktikant - začínající učitel. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 145 s. ISBN 8024404443. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe : průvodce pro současné studenty a budoucí učitele. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 66 s. ISBN 8070677937. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 223 s. ISBN 8072544748. info
Výukové metody
Praktická výuka - náslechy a vlastní pedagogické výstupy ve výuce na střední škole ppodle vlastního výběru studenta.
Metody hodnocení
Pedagogická praxe je ukončena zápočtem na základě hodnocení pedagoga příslušné školy v Záznamu o průběhu pedagogické praxe a vedoucím učitelem praxe.
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/NW/STUD/ped_praxe/
Hodnotí se pedagogická dokumentace - náslechy, přípravy na výuku, vedení výuky, proces učení, sebereflexe. Vychází se rovněž z hodnocení pedagogem, který byl přítomen ve výuce. Vychází se z rámcového vzdělávacího programu, resp. geografických vzdělávacích standardů, v současnosti podle osnov vyučovacího předmětu zeměpis na středních školách, doporučuje se i výuka v 6.-9. roč. ZŠ ( 50%). Rozebírá se zevrubně postup ve výuce, jeho obsah, způsob vedení a hlavně výsledky procesu učení žáků. Důležitá je sebereflexe spočívají v sebekritickém pohledu na vlastní výkon s uvedením žádoucích změn. Preferuje se vyváženost znalostí a dovedností, rozhodující je způsobilost vést výuku zeměpisu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
praxi lze vykonat jako souvislou nebo průběžnou na vybrané střední škole.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.