BOAF0232p Anatomie a fyziologie oka II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 2. 3. 7:00–9:50 KOM 257, Út 9. 3. 7:00–9:50 KOM 257, Út 16. 3. 7:00–9:50 KOM 257, Út 23. 3. 7:00–9:50 KOM 257, Út 30. 3. 7:00–9:50 KOM 257, Út 6. 4. 7:00–9:50 KOM 257, Út 13. 4. 7:00–9:50 KOM 257, Út 20. 4. 7:00–9:50 KOM 257, Út 27. 4. 7:00–9:50 KOM 257, Út 4. 5. 7:00–9:50 KOM 257, Út 11. 5. 7:00–9:50 KOM 257, Út 18. 5. 7:00–9:50 KOM 257, Út 25. 5. 7:00–9:50 KOM 257, Út 1. 6. 7:00–9:50 KOM 257, Út 8. 6. 7:00–9:50 KOM 257
Předpoklady
BOAF0131p Anatom.a fyziol. oka I-před. && BOPP011c Zdrav. první pomoc && BKZA011p Základy anatomie -před. && BKBC011p Biochemie
Předmět je určen pro studenty mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci souboru přednášek tohoto předmětu student porozumí a dovede interpretovat znalosti anatomie oka, stavby buňky, histologie očních tkání, parametry oka. Definuje a správně interpretuje pojmy související s tunica fibrosa, tunica vasculosa, tunica interna, vnitřním prostorem oka, zrakovou dráhou, mozkovými centry, krevním a nervovým zásobením oka, pomocnými a ochrannými orgány oka. Nedílnou součástí je znalost embryologie oka a dědičnosti očních chorob.
Výstupy z učení
Na konci souboru přednášek tohoto předmětu student:
- porozumí a dovede interpretovat znalosti anatomie oka, stavby buňky,
- bude dokonale znát histologii očních tkání, parametry oka.
Osnova
 • Fyziologie sítnice, zrakové dráhy, topografie retinálních okrsků, fyziologie fotoreceptorů, buňky amakrinní a horizontální, hyperpolarizace a depolarizace buněk, funkce gagngliových buněk sítnice, kruhová receptivní pole, on-reakce, off-reakce, funkce pigmentového epitelu sítnice, receptivní pole zrakové dráhy, zraková kůra, area striata, parastriata, komplexní a hyperkomplexní pole, colliculus superior, elektrofyziologické vyšetřovací metody, motorika oka, funkce svalů, motorická jádra a nervy, párové pohyby oční, volní a reflexní pohyby, fasciculus longitudinalis, malé a velké oční pohyby, optokinetický nystagmus, zrakové iluze, fyziologie zornice, okulomotorický reflex, patologie zornicových reakcí, fyziologie binokulárního vidění, vývoj BV, normální retinální korespondence, vývoj zrakové ostrosti.
Literatura
 • Syka, J., Voldřich, L., Vrabec, F.: Fyziologie a patofyziologie zraku a sluchu.Vydání 1. Praha: Avicenum.1981.
 • 1. K. Kvapilíková: Anatomie a embryologie oka. IDVPZ, 1999
 • HYCL, Josef a Lucie TRYBUČKOVÁ. Atlas oftalmologie. 2. vyd. Praha: Triton, 2008. 239 s. ISBN 9788073871604. info
 • KUCHYNKA, Pavel. Oční lékařství. 1.vyd. Praha: Grada, 2007. [40], 768. ISBN 9788024711638. info
 • SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Fyziologie oka a vidění. 2004. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2004. 94 s. ISBN 80-247-0786-1. info
 • AUTRATA, Rudolf a Jana VANČUROVÁ. Nauka o zraku. Brno, 2002. 226 s. Učebnice pro LF. ISBN 80-7013-362-7. info
 • KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s. ISBN 8071690791. info
 • FENEIS, Heinz a Wolfgang DAUBER. Anatomický obrazový slovník. 2. české přeprac. a rozš. Praha: Grada, 1996. ix, 455. ISBN 8071691976. info
 • KVAPILÍKOVÁ, Květa. Vyšetřování oka. 2. vyd. Brno: Spolek mediků LF MU, 1991. 47 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, přednáška, diskuse
Metody hodnocení
kolokvium - ústní zkoušení
Informace učitele
Studenti mají v ISu k dispozici tematické okruhy ke kolokviu. U kolokvia student musí, po 15 minutové přípravě, dostatečně zodpovědět vylosované otázky. V publikaci s názvem Anatomie a embryologie oka, autor Kvapilíková K., IDVPZ, 1999 je na str. 52 uvedena informace: „sítnice se skládá ze dvou neuronů“ - tato informace se týká pouze sítnice a ne zrakové dráhy!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BOAF0232p