FF FBUKSpH Ukrajinská studia
Název anglicky: Ukrainian Studies
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF B-UKS_ Ukrajinská studia

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:PJN101Úvod do studia jazykovědy R. Madeckizk 2/0/05 - P
FF:RSb040Úvod do studia literární vědy I. Pospíšilzk 1/1/05 Z P
FF:UJA101Jazyková cvičení I O. Čmelíkováz 0/4/04 P P
FF:UJA_41bCvičení z ukrajinského pravopisu I P. Kalinaz 0/2/03 - P
FF:UJS101bDějiny Ukrajiny I P. Kalinaz 2/0/05 P P
FF:UJ_03bKonverzační cvičení z ukrajinštiny I P. Kalinaz 0/2/03 - P
25 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:UJA103Jazyková cvičení II O. Čmelíkovázk 0/4/04 P P
FF:UJA_42bCvičení z ukrajinského pravopisu II P. Kalinaz 0/2/03 - P
FF:UJS102bDějiny Ukrajiny II P. Kalinazk 2/0/05 P P
FF:UJS103Praktická fonetika ukrajinštiny H. Myronovaz 0/2/02 P P
FF:UJ_12bKonverzační cvičení z ukrajinštiny II H. Myronovaz 0/2/03 - P
17 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:UJA201Jazyková cvičení III P. Kalinaz 0/4/04 P P
FF:UJA204Morfologie ukrajinštiny H. Myronovazk 1/1/03 Z P
FF:UJA_56bCvičení z ukrajinského pravopisu III P. Kalinaz 0/2/03 - P
FF:UJS201bDějiny ukrajinské literatury I P. Kalinaz 1/1/03 P P
FF:UJS203bUkrajinská klasická a lidová hudba P. Kalinazk 2/0/05 - PV
FF:UJ_13bKonverzační cvičení z ukrajinštiny III P. Kalinaz 0/2/03 - P
21 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:UJA206Jazyková cvičení IV O. Čmelíkovázk 0/4/04 P P
FF:UJA_57bCvičení z ukrajinského pravopisu IV H. Myronovaz 0/2/03 - P
FF:UJS204bDějiny ukrajinské literatury II P. Kalinazk 1/1/03 P P
FF:UJS206bDuchovní a materiální kultura Ukrajinců P. Kalinaz 2/0/05 - PV
FF:UJ_16bKonverzační cvičení z ukrajinštiny IV H. Myronovaz 0/2/03 - P
FF:UJ_60bDomácí a zahraniční politika současné Ukrajiny P. Kalinaz 2/0/05 - P
23 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:UJA301bJazyková cvičení V P. Kalinaz 0/4/04 P P
FF:UJS302bDějiny ukrajinské literatury III P. Kalinaz 1/1/03 P P
FF:UJS307Projekt diplomové práce P. Kalinaz 0/0/0 jednorázově.1 P P
FF:UJ_43bKonverzační cvičení z ukrajinštiny V O. Čmelíkováz 0/2/03 - PV
11 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:UJA306bJazyková cvičení VI O. Čmelíkováz 0/4/04 P P
FF:UJA312bSeminář k bakalářské diplomové práci P. Kalinaz 0/2/09 P P
FF:UJA333Bakalářská diplomová práce H. Myronovaz 0/0/0- P P
FF:UJS303bDějiny ukrajinské literatury IV P. Kalinazk 1/1/03 P P
FF:UJ_44bKonverzační cvičení z ukrajinštiny VI O. Čmelíkováz 0/2/03 - PV
19 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:CJVA2BAnglický jazyk pro akademické účely II M. Šindelářová Skupeňovázk 0/2/04 - -
FF:CJVF2BFrancouzský jazyk pro akademické účely II D. Veškrnovázk 0/2/04 - -
FF:CJVN2BNěmecký jazyk pro akademické účely II J. Vyorálkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVR2BMRuský jazyk pro akademické účely II M. Ševečkovázk 0/2/04 - -
FF:CJVS2BŠpanělský jazyk pro akademické účely II J. Žváčkovázk 0/2/04 - -
FF:PH0001Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů J. Krobzk 2/0/04 - -
FF:PHA0001Philosophy for Non-Philosophical Disciplines Students J. Krobzk 0/2/04 - -
28 kreditů