FF FNINMEpJ Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-INME_ Teorie interaktivních médií

Celkový počet 120 kreditů tvoří:

Povinné předměty (včetně předmětů k magisterské diplomové práci): 68 kreditů.

Pozn.: Doporučujeme, aby povinné předměty byly absolvovány v pořadí, v jakém jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu.

Povinně volitelné předměty: minimálně 46 kreditů.

Pozn.: Nabídka povinně volitelných kurzů je pro přehlednost rozdělena do tematických bloků, obsahuje však rovněž kurzy nezařazené. Posluchači si mohou vybírat z celé nabídky povinně volitelných kurzů dle vlastního uvážení a odborného zaměření.

Volitelné předměty: maximálně 6 kreditů.

Pozn.: Jedná se o předměty, které si studenti vybírají dle vlastního zájmu z celofakultní, případně celouniverzitní nabídky, a jsou jim uznány jako součást studia programu, v němž jsou zapsáni.

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:TIM_M_001Od elektronické hudby k live coding performance I J. Csereszk 1/1/06 Z P
FF:TIM_M_006Metody a techniky výzkumu pro magistry A. Mackovázk 1/1/06 - P
FF:TIM_M_017Kurátorství: příběh profese M. Kupkováz 1/1/03 - PV
FF:UEV_24Vybrané problémy estetiky I. L. Spurnýk 2/0/03 Z P
18 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:TIM_M_002Od elektronické hudby k live coding performance II J. Csereszk 1/1/06 Z P
FF:TIM_M_005Sociální teorie nových médií J. Macekzk 1/1/06 Z P
FF:TIM_M_018Kurátorství: společenské souvislosti a praktické aspekty M. Kupkováz 1/1/03 - PV
FF:UEV_25Vybrané problémy estetiky II. L. Spurnýzk 2/0/04 Z P
19 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:TIM_M_003New Media Art Obsessions I J. Horákovázk 1/1/06 Z P
FF:TIM_M_007Seminář k magisterské diplomové práci I J. Horákováz 0/2/010 P P
16 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:TIM_M_004New Media Art Obsessions II J. Horákovázk 1/1/06 Z P
FF:TIM_M_008Seminář k magisterské diplomové práci II J. Horákováz 0/2/010 P P
FF:TIM_M_009Magisterská diplomová práce J. Horákováz 0/2/05 P P
21 kreditů

Libovolný semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
FF:IM138TIM_Mistrovské lekce J. Horákováz 1/1/04 - PV
FF:IM139TIM_Mistrovské lekce J. Horákováz 1/1/04 - PV
FF:MVK_10Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 1 týden (40 hodin).6 - PV
FF:TIM_BM_001JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/06 - PV
FF:TIM_BM_002JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/06 - PV
FF:TIM_BM_003TIM_Mistrovské lekce S. Borodáčovázk 1/1/04 - PV
FF:TIM_BM_004TIM_Mistrovské lekce S. Borodáčovázk 1/1/04 - PV
FF:TIM_BM_005Documents of Presence and Experience I. Process and Structure J. Helia DeFelicez 1/1/05 - PV
FF:TIM_BM_006Documents of Presence and Experience II. Resistant Strains J. Helia DeFelicez 1/1/05 - PV
FF:TIM_M_010Názorová publicistika L. Waschková Císařováz 1/1/04 - PV
FF:TIM_M_011Základy multimediálních technologií T. Hrůzaz 1/1/03 - PV
FF:TIM_M_012Softwarové prototypování audiovizuálního díla T. Hrůzazk 1/1/04 - PV
FF:TIM_M_013Záznam–partitura–instrukce V. Pantůčekz 1/1/03 - PV
FF:TIM_M_014Computer Music P. Haasz 0/2/03 - PV
FF:TIM_M_015Computer music–praxe P. Haasz 0/2/03 - PV
FF:TIM_M_016Software Art J. Horákovázk 1/1/04 - PV
FF:TIM_M_019Nová média v galerii M. Kupkováz 1/1/03 - PV
FF:TIM_M_021Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu I J. Csereszk 1/1/04 - PV
FF:TIM_M_022Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu II J. Csereszk 1/1/04 - PV
FF:TIM_M_023Umění v postmediální době I: Performance a performativita – úvod a analýza T. Rullerz 1/1/03 - PV
FF:TIM_M_024Umění v postmediální době II: Teorie, estetika a studia performance T. Rullerz 1/1/03 - PV
85 kreditů