PdF BTE3Svp Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Technology and IT for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-TE3S Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání

1. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:TI1001Technická grafika Z. Hodiszk 1/2/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).4 P P
PdF:TI1002Materiály a technologie – dřevo, plasty P. Vybíralzk 1/2/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).4 P P
PdF:TI1003Zpracování informací J. Strachz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 P P
10 kreditů

2. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:TI1004Cvičení z technické grafiky - CAD Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 P P
PdF:TI1005Didaktika praktických činností – dřevo, plasty P. Vybíralz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 Z P
PdF:TI1006Úvod do elektrotechniky a měření J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 P P
PdF:TI1007Aplikace počítačové grafiky M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 P P
8 kreditů

3. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:TI1008Materiály a technologie - kovy P. Sládekzk 2/2/0 16 h. konz./sem. (komb. stud.).5 P P
PdF:TI1009Elektrotechnika J. Hrbáčekzk 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).4 P P
PdF:TI1010Základy výpočetní techniky M. Dosedlaz 0/3/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).3 P P
12 kreditů

4. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:TI1011Design a konstruování Z. Hodisz 0/1/0 4 h. konz./sem. (komb. stud.).1 P P
PdF:TI1012Didaktika praktických činností - kovy P. Vybíralz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 Z P
PdF:TI1013Elektronika J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 P P
PdF:TI1014Architektura počítačů J. Strachzk 2/0/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).4 P P
PdF:TI1015Aplikace 3D grafiky na ZŠ - SketchUp Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 - PV
PdF:TI1016Speciální praktikum P. Vybíralz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 - PV
13 kreditů

5. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:TI1017Stroje a zařízení P. Sládekz 2/0/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 P P
PdF:TI1018Elektronické systémy a digitální technika J. Hrbáčekzk 2/2/0 16 h. konz./sem. (komb. stud.).5 P P
PdF:TI1019Počítačové sítě M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 P P
PdF:TI1020Oborová praxe 1 K. Pickaz 0/0/0 3 h. konz./sem. + praxe.3 - P
PdF:TI1021Technika a technické vzdělávání Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 - PV
PdF:TI1022Strojní obrábění Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 - PV
16 kreditů

6. semestr

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Profilace Povinnost
PdF:TI1023Svět práce a didaktika techniky P. Hlaďoz 1/0/0 4 h. konz./sem. (komb. stud.).1 Z P
PdF:TI1024Aplikace výpočetní techniky na ZŠ M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 - P
PdF:TI1025Oborová praxe 2 K. Pickaz 0/0/0 2 h. konz./sem. + praxe.2 - P
5 kreditů