FF FNFJUpH Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-FJU_ Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Nutno plnit předměty v této skladbě a kreditové hodnotě:
I. Povinné předměty (48 kreditů): 

  1. Pedagogicko-psychologický základ: 24 kreditů;
  2. Oborová didaktika: 12 kreditů;
  3. Oborová praxe: 12 kreditů;

II) Povinně volitelné předměty - oborová složka (16 kreditů):

  1. blok A - lingvistika;
  2. blok B - literatura;

III) Diplomová práce: (16 kreditů);
IV) Závěrečná zkouškaRozdělení hodin praxe u dvouoborového studia (v rámci předm. Pedagogická praxe I a II):
1) 180 hodin příprava a úkoly
 

  • deník praxe, úkoly ad.
2) 180 hodin přímo na škole 
  • 50 hodin vlastní výuky (samostatná, v tandemu, skupinová, asistence učiteli, doučování)
  • 130 hodin další činnosti (náslechy, pomoc s opravováním písemných prací, tvorba učebních pomůcek, doprovod žáků na exkurze, příprava školních projektů, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, třídnické hodiny, suplování ad.)

Povinné předměty (48 kreditů)

Povinné předměty pedagogicko-psychologického základu

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUP001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP002Školní pedagogika K. Šeďovázk 1/1/04 1Z
FF:SUP003Školní didaktika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika K. Šeďovázk 1/1/04 2Z
FF:SUP006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 1/1/04 3Z
24 kreditů

Oborová didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJU2A041Didaktika francouzštiny I A. Němcová Polickázk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3P
FF:FJU2A042Didaktika francouzštiny II A. Němcová Polickázk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 4P
12 kreditů

Praxe

Rozdělení hodin praxe u sdruženého studia
1) 180 hodin příprava a úkoly deník praxe, úkoly ad.
2) 180 hodin přímo na škole 
 
50 hodin vlastní výuky (samostatná, v tandemu, skupinová, asistence učiteli, doučování)
 
130 hodin další činnosti (náslechy, pomoc s opravováním písemných prací, tvorba učebních pomůcek, doprovod žáků na exkurze, příprava školních projektů, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, třídnické hodiny, suplování ad.)
 

Studenti si zapisují předměty v tomto pořadí:
Sdružené studium:

1. ročník jaro (2. semestr)
FJUPP01S Pedagogická praxe FJ I - sdružené studium
FJURS01S Reflektivní seminář praxe FJ I - sdružené studium

2. ročník podzim (3. semestr)
FJUPP02S  Pedagogická praxe FJ II - sdružené studium
FJURS02S Reflektivní seminář praxe FJ II - sdružené studium
 
2. ročník jaro (4. semestr)
FJUPP03S Pedagogická praxe FJ III - sdružené studium
FJURS03S Reflektivní seminář praxe FJ III - sdružené studium

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJUPP01SPedagogická praxe FJ I - sdružené studium A. Němcová Polickáz 0/0/0 praxe na škole.3 2P
FF:FJUPP02SPedagogická praxe FJ II - sdružené studium A. Němcová Polickáz 0/0/03 3P
FF:FJUPP03SPedagogická praxe FJ III - sdružené studium A. Němcová Polickáz 0/0/03 4P
FF:FJURS01SReflektivní seminář praxe FJ I - sdružené studium A. Němcová Polickáz 0/0/01 2P
FF:FJURS02SReflektivní seminář praxe FJ II - sdružené studium A. Němcová Polickáz 0/0/01 3P
FF:FJURS03SReflektivní seminář praxe FJ III - sdružené studium A. Němcová Polickáz 0/0/01 4P
12 kreditů

Povinně volitelné předměty (16 kreditů)

CZ: Student si musí vybrat předměty za min. 16 kreditů a minimálně jeden předmět z každého bloku.

Blok A - Lingustique

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A031Francouzská lingvistika I Ch. Cusimanozk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 1Z
FF:FJ2A032Francouzská lingvistika II Ch. Cusimanozk 2/0/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 2Z
FF:FJ2A033Francouzská lingvistika III Ch. Cusimanozk 2/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3Z
16 kreditů

Blok B - Littérature

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A021Francouzská literatura I P. Kyloušekzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 1Z
FF:FJ2A022Francouzská literatura II P. Dytrtzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 2Z
FF:FJ2A023Francouzská literatura III P. Dytrtzk 1/2/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3Z
16 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Studenti si zapisují Seminář k dipl. práci I v podzimním semestru a Seminář k dipl. práci II v jarním semestru 2. ročníku studia. V semestru, kdy práci odevzdávají a obhajují, si pak zapisují předmět Diplomová práce.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJU2A051Seminář k magisterské diplomové práci I A. Němcová Polickáz 0/2/08 3P
FF:FJU2A052Seminář k magisterské diplomové práci II A. Němcová Polickáz 0/2/08 4P
FF:FJU2A053Magisterská diplomová práce A. Němcová Polickáz 0/0/0- 4P
16 kreditů

Závěrečná zkouška

Klauzurní práci se obvykle student zapisuje ve 2. ročníku studia.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A041Klauzurní práce P. Dytrtzk 0/0/0 4 hodiny.- 4Z
FF:FJ2A042Státní závěrečná zkouška magisterská P. DytrtSZk 0/0/0- 4Z
0 kreditů