FSS BSS02 Bezpečnostní a strategická studia
Název anglicky: Security and Strategic Studies
bakalářský prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FSS B-BSS Bezpečnostní a strategická studia

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Student/ka musí absolvováním předmětů společného univerzitního základu získat 15 ECTS.

Společensko-vědní a přírodovědný základ (9 kr.)

Student/ka musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z tzv. CORE předmětů.

Jazyky (4 kr.)

Podmínkou přistoupení studentů/ek ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

TV (2 kr.)

Student/ka má povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Bakalářská práce

Studenti jsou povinni absolvovat předmět BSSb1108 Diplomový seminář k bakalářské práci za 10 kr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSSb1108Diplomový seminář k bakalářské práci M. Marešz 0/0/210 6P
10 kreditů

Povinné předměty

Studenti a studentky musí získat 60 kreditů z povinných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSSb1101Úvod do bezpečnostních a strategických studií V. Divišovázk 1/1/06 1Z
FSS:BSSb1102Dějiny vojenství J. Šedozk 2/0/05 1P
FSS:BSSb1103Bezpečnostní politika ČR M. Marešzk 1/1/06 2Z
FSS:BSSb1104Metodologie bezpečnostních a strategických studií R. Chytilekzk 1/1/07 3Z
FSS:BSSb1105International Security Policy V. Divišovázk 1/1/07 3P
FSS:BSSb1106Krizový management J. Procházkazk 1/1/06 4P
FSS:BSSb1110Strategie a ekonomika obrany státu J. Krauszk 2/0/06 2Z
FSS:BSSb1111Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby M. Marešzk 2/0/06 4P
FSS:BSSb1112Hrozby a rizika v soudobém světě J. Krauszk 1/1/07 5Z
FSS:POLb1002Moderní politické dějiny L. Kopečekz 2/0/04 1P
60 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti a studentky musí získat minimálně 35 kreditů z povinně-volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSSb1195Bezpečnostní management v praxi: objektová bezpečnost M. Marešzk 1/1/05 --
FSS:BSSb1198 -- 0/0- --
FSS:POLb1100Úvod do problematiky psaní odborného textu V. Havlíkz 0/2/04 --
FSS:POLb1101Světový a český komunismus S. Balíkzk 2/0/04 --
FSS:POLb1123Teorie her a politické rozhodování R. Chytilekzk 1/1/05 --
FSS:POLb1129Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století O. Eiblz 1/1/04 --
FSS:POLb1130Politika v Rusku J. Holzerzk 1/1/05 --
FSS:BSSb1150Terorismus M. Marešzk 1/1/06 --
FSS:BSSb1151Zbrojní politika J. Krauszk 0/2/06 --
FSS:BSSb1152Kybernetická válka J. Krauszk 2/0/04 --
FSS:BSSb1153Integrovaný záchranný systém v ČR M. Marešzk 1/1/04 --
FSS:BSSb1155Guerilla M. Marešzk 1/1/05 --
FSS:BSSb1156Organizovaný zločin A. Pinkovázk 1/1/06 --
FSS:BSSb1157Vojenská politika J. Krauszk 0/2/06 --
FSS:BSSb1158Proliferace ZHN M. Marešzk 1/1/05 --
FSS:BSSb1163Konflikty hodnot a zájmů II. J. Krauszk 1/1/06 --
FSS:BSSb1164Bezpečnostní aspekty nové religiozity P. Mlejnkovázk 1/1/04 --
FSS:BSSb1165Islámský radikalismus J. Krauszk 0/2/06 --
FSS:BSSb1166Kriminologie V. Divišovázk 0/2/06 5-
FSS:BSSb1169Konflikty hodnot a zájmů J. Krauszk 1/1/06 --
FSS:BSSb1171Strategické hry a simulace J. Drmolazk 0/2/04 --
FSS:BSSb1173Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení J. Šedozk 1/1/05 --
FSS:BSSb1183Letní/zimní škola J. Kleinerz 0/2/02 --
FSS:BSSb1184Bezpečnostní stáž M. Marešz 0/2/02 --
FSS:BSSb1193Ochrana obyvatelstva M. Marešzk 2/0/05 --
FSS:BSSb1194Unintentional and natural threats to security J. Drmolazk 1/1/05 --
120 kreditů