Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FSS BSS02 Bezpečnostní a strategická studia
Název anglicky: Security and Strategic Studies
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-BSS Bezpečnostní a strategická studia

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 2-
4 kredity

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 --
FSpS:p974Tělesná výchova - Florbal J. Škodaz 0/2/01 --
2 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSS108Diplomový seminář k bakalářské práci M. Marešz 0/0/26 6P
6 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSS101Úvod do bezpečnostních a strategických studií M. Marešzk 1/1/06 1Z
FSS:BSS102Dějiny vojenství M. Marešzk 2/0/05 1P
FSS:BSS103Bezpečnostní politika ČR M. Marešzk 1/1/05 2Z
FSS:BSS104Metodologie bezpečnostních a strategických studií M. Marešzk 1/1/07 3Z
FSS:BSS105International Security Policy M. Marešzk 1/1/07 3P
FSS:BSS106Krizový management M. Marešzk 1/1/06 4P
FSS:BSS107Bezpečnostní hrozby a rizika ve 21. století M. Marešzk 0/2/07 5Z
FSS:BSS110Strategické myšlení M. Marešzk 2/0/05 4Z
FSS:BSS111Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby M. Marešzk 2/0/04 2P
FSS:POL116Moderní politické dějiny S. Balíkzk 2/0/04 1P
56 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSS150Terorismus M. Marešzk 1/1/06 3-
FSS:BSS151Zbrojní politika M. Marešzk 0/2/06 2-
FSS:BSS152Kybernetická válka M. Marešzk 2/0/04 1-
FSS:BSS153Integrovaný záchranný systém v ČR M. Marešzk 1/1/04 3-
FSS:BSS155Guerilla M. Marešzk 1/1/05 2-
FSS:BSS156Organizovaný zločin M. Marešzk 1/16 4-
FSS:BSS157Vojenská politika M. Marešzk 0/2/06 3-
FSS:BSS158Proliferace ZHN M. Marešzk 1/1/05 2-
FSS:BSS161Right-wing extremism M. Marešzk 1/16 4-
FSS:BSS163Konflikty o suroviny M. Marešzk 1/16 4-
FSS:BSS164Bezpečnostní aspekty nové religiozity M. Marešzk 1/1/04 4-
FSS:BSS165Islámský radikalismus M. Marešzk 0/26 2-
FSS:BSS166Kriminální politika P. Vejvodovázk 0/2/06 3-
FSS:BSS169Etnické konflikty I. M. Marešzk 1/1/06 3-
FSS:BSS173Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení M. Marešzk 1/15 2-
FSS:BSS177Environmentální bezpečnost P. Martinovskýzk 1/1/04 2-
FSS:BSS182International nationalism M. Marešzk 1/1/05 5-
FSS:BSS183Letní/zimní škola M. Marešz 0/2/02 3-
FSS:BSS184Bezpečnostní stáž M. Marešz 0/2/02 3-
FSS:BSS193Ochrana obyvatelstva M. Marešzk 1/15 2-
99 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSS190Politický extremismus a radikalismus M. Marešzk 2/0/05 1-
FSS:BSS191Soudobé ozbrojené konflikty M. Marešzk 2/0/05 2-
10 kreditů

Další aplikace