FSS BSS02 Bezpečnostní a strategická studia
Název anglicky: Security and Strategic Studies
bakalářský prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FSS B-BSS Bezpečnostní a strategická studia

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Společensko-vědní a přírodovědný základ

Studenti musí během svého studia splnit alespoň 9 kreditů z jakéhokoliv volitelného předmětu nebo i z povinně volitelného předmětu typu B.

Jazyky

Podmínkou přistoupení studentů ke státní závěrečné zkoušce je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:CJVA104Akademická angličtina Š. Roušavázk 0/2/02+2 2-
4 kredity

TV

Studenti mají povinnost během studia splnit podmínky pro udělení dvou zápočtů z nabídky předmětů povinné tělesné výchovy.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSpS:P908Physical Education - Badminton Z. Svobodováz 0/2/01 --
FSpS:p974Tělesná výchova – Florbal J. Škodaz 0/2/01 --
2 kredity

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Studenti jsou povinni absolvovat předmět BSS 108 Diplomový seminář k bakalářské práci za 10 kr.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSSb1108Diplomový seminář k bakalářské práci M. Marešz 0/0/210 --
10 kreditů

Povinné předměty

Studenti a studentky musí získat 60 kreditů z povinných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSSb1101Úvod do bezpečnostních a strategických studií M. Marešzk 1/1/06 --
FSS:BSSb1102Dějiny vojenství J. Šedozk 2/0/05 --
FSS:BSSb1103Bezpečnostní politika ČR M. Marešzk 1/1/06 --
FSS:BSSb1104Metodologie bezpečnostních a strategických studií R. Chytilekzk 1/1/07 --
FSS:BSSb1105International Security Policy V. Divišovázk 1/1/07 --
FSS:BSSb1106Krizový management J. Procházkazk 1/1/06 --
FSS:BSSb1110Strategie a ekonomika obrany státu J. Krauszk 2/0/06 --
FSS:BSSb1112Hrozby a rizika v soudobém světě J. Krauszk 1/1/07 --
FSS:BSSb1113Základy veřejného práva J. Krauszk 1/1/04 3P
FSS:POLb1002Moderní politické dějiny L. Kopečekz 2/0/04 --
58 kreditů

Povinně volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FSS:BSSb1195Bezpečnostní management v praxi: objektová bezpečnost M. Marešzk 1/1/05 --
FSS:BSSb1196Historie strategie a bezpečnosti M. Pinkz 1/1/03 --
FSS:BSSb1198 -- 0/0- --
FSS:ENSb1302Biophysical Resources and Socio-economic Systems B. Binkazk 1/1/010 --
FSS:FSS100Zahraniční studijní pobyt T. Katrňákz 0/015 --
FSS:FSS101Zahraniční studijní pobyt - kredity druhého oboru T. Katrňákz 0/015 --
FSS:FSS120Informační minimum M. Pitrováz 1/11 --
FSS:FSSb1110Zahraniční výjezd P. Suchýz 0/0/04 --
FSS:POLb1100Úvod do problematiky psaní odborného textu V. Havlíkz 0/2/04 --
FSS:POLb1101Světový a český komunismus S. Balíkzk 2/0/04 --
FSS:POLb1105Rétorika a prezentační dovednosti (v politice) O. Eiblz 1/1/03 --
FSS:POLb1123Teorie her a politické rozhodování R. Chytilekzk 1/1/04 --
FSS:POLb1129Pravé či falešné? Informace a argumenty v 21. století O. Eiblz 1/1/03 --
FSS:POLb1130Politika v Rusku J. Holzerzk 1/1/04 --
FSS:BSSb1150Terorismus M. Marešzk 1/1/06 --
FSS:BSSb1151Zbrojní politika J. Krauszk 0/2/06 --
FSS:BSSb1152Kybernetická válka J. Krauszk 2/0/04 --
FSS:BSSb1153Integrovaný záchranný systém v ČR M. Marešzk 1/1/04 --
FSS:BSSb1154Úvod do činnosti zpravodajských služeb M. Marešzk 1/16 --
FSS:BSSb1155Guerilla M. Marešzk 1/1/05 --
FSS:BSSb1156Organizovaný zločin A. Pinkovázk 1/1/06 --
FSS:BSSb1157Vojenská politika J. Krauszk 0/2/06 --
FSS:BSSb1158Proliferace ZHN M. Marešzk 1/1/05 --
FSS:BSSb1162Zpravodajské služby v demokracii M. Marešzk 1/16 --
FSS:BSSb1163Konflikty hodnot a zájmů II. J. Krauszk 1/1/06 --
FSS:BSSb1164Bezpečnostní aspekty nové religiozity P. Mlejnkovázk 1/1/04 --
FSS:BSSb1165Islámský radikalismus J. Krauszk 0/2/06 --
FSS:BSSb1166Kriminologie M. Marešzk 0/2/06 --
FSS:BSSb1169Konflikty hodnot a zájmů J. Krauszk 1/1/06 --
FSS:BSSb1171Strategické hry a simulace J. Drmolazk 0/2/04 --
FSS:BSSb1173Kapitoly z dějin strategie a strategického myšlení J. Šedozk 1/1/05 --
FSS:BSSb1176Popularizace bezpečnostní problematiky M. Marešk 1/15 --
FSS:BSSb1177Environmentální bezpečnost M. Marešzk 1/14 --
FSS:BSSb1178Česká republika a transformační spolupráce S. Balíkzk 1/13 --
FSS:BSSb1183Letní/zimní škola M. Marešz 0/2/02 --
FSS:BSSb1184Bezpečnostní stáž M. Marešz 0/2/02 --
FSS:BSSb1193Ochrana obyvatelstva M. Marešzk 2/0/05 --
FSS:BSSb1161Right-wing extremism M. Marešzk 1/1/06 --
FSS:BSSb1174Transitions to Democracy in a Comparative Perspective M. Marešzk 1/15 --
FSS:BSSb1182International nationalism M. Marešzk 1/1/05 --
FSS:BSSb1186NATO and European Security M. Marešzk 1/1/08 --
FSS:BSSb1187America's Changing Global Role M. Marešzk 1/1/08 --
FSS:BSSb1188Cultural Security M. Bartoszewiczzk 1/1/06 --
FSS:BSSb1194Unintentional and natural threats to security M. Marešzk 1/1/05 --
FSS:BSSb1197International Conflict Management M. Pinkzk 2/0/08 --
FSS:FSSb1000Předmět ze zahraniční v AJ I S. Crhová- 0/0/0- --
FSS:FSSb1001Předmět ze zahraniční v AJ II S. Crhová- 0/0/0- --
238 kreditů