PdF NMA2hp Učitelství matematiky pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-MA2 Učitelství matematiky pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 1Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
PdF:SZ6061Seminář ke školní pedagogice H. Horkáz 0/1/02 1Z
11 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management D. Veseláz 0/2/02 2P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 2P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 2P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MA0022Teorie množin A. Rontózk 2/2/1.3 16 hodin (kombinovaná forma).6 1P
PdF:MA0024Historie matematiky H. Durnovák 1/2/1 12 hodin (kombinovaná forma).5 2-
PdF:MA0026Teorie čísel H. Durnovázk 2/2/1.3 16 hodin (kombinovaná forma).6 3P
PdF:MA0027Seminář z diskrétní matematiky H. Durnovák 0/2/.7 8 hodin (kombinovaná forma).2 4-
19 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Student musí zvolit minimálně jeden z těchto předmětů:

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MA0028Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky J. Beránekk 0/4/1.3 16 hodin (kombinovaná forma).4 4P
PdF:MA0029Specifické vzdělávací potřeby v matematice J. Beránekk 0/4/1.3 16 hodin (kombinovaná forma).4 4P
PdF:MA0030Kapitoly z historie vyučování matematice J. Beránekk 0/4/1.3 16 hodin (kombinovaná forma).4 4P
12 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MA0031Využití ICT ve vyučování matematice-matematické a typografické systémy H. Durnováz 0/2/.7 8 hodin (kombinovaná forma).2 2-
PdF:MA0032Metody řešení matematických úloh B. Fajmonz 0/2/.7 8 hodin (kombinovaná forma).2 3-
PdF:MA0033Mathematics for pupils with specific needs of education I. Budínovázk 0/2/.7 8 hodiny (kombinovaná forma).2 3-
6 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MA0021Didaktika matematiky 1 J. Beránekk 2/2/1.3 16 hodin (kombinovaná forma).3 1P
PdF:MA0023Didaktika matematiky 2 J. Beránekk 2/1/1 12 hodin (kombinovaná forma).3 2P
PdF:MA0025Didaktika matematiky 3 J. Beránekzk 2/2/1.3 16 hodin (kombinovaná forma).4 3P
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6040Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:MA6002Učitelská praxe 2 J. Beránekz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:MA6003Učitelská praxe 3 J. Beránekz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:MA_DPpDiplomová práce - Projekt J. Beránekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:MA_DPDiplomová práce J. Beránekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:MA_DPdDiplomová práce - Dokončení J. Beránekz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů