Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PdF NAJ203 Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-AJ2_ Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie J. Marešzk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Marešk 1/1/03 3Z
9 kreditů

Povinně volitelné - blok A

Student zapisuje během studia jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6043Teorie a praxe školy H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6044Teorie a praxe kurikula H. Horkáz 0/1/02 2Z
PdF:SZ6045Teorie a praxe výuky H. Horkáz 0/1/02 2Z
6 kreditů

Povinně volitelné - blok B

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management J. Bradováz 0/2/02 1P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 1P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika R. Pospíšilk 0/2/03 1P
7 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C D. Dvořákováz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D D. Dvořákovázk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ4101Praktická a profesní angličtina 1 I. Headlandová Kalischováz 0/2/02 1P
PdF:AJ4102Praktická a profesní angličtina 2 I. Headlandová Kalischovázk 0/2/04 2P
PdF:AJ4201Lexikologie O. Dontcheva-Navrátilováz 0/2/02 1P
PdF:AJ4202Stylistika O. Dontcheva-Navrátilovázk 0/2/04 2P
PdF:AJ4301Současná britská literatura a společnost L. Podroužkováz 0/2/02 1P
PdF:AJ4302Současná americká literatura a společnost L. Podroužkováz 0/2/02 2P
PdF:AJ4303Literatura pro děti a mládež L. Podroužkováz 0/2/02 3P
18 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ0210Překladatelská cvičení A O. Dontcheva-Navrátilovák 0/1/0 1 hodina.2 2-
PdF:AJ0205Překladatelská cvičení B O. Dontcheva-Navrátilovák 0/1/0 1 hodina.2 3-
PdF:AJ0303Tvůrčí psaní poezie L. Podroužkováz 0/0/0 online.2 2-
PdF:AJ0502Editování časopisu v AJ G. Oaklandovák 0/1/02 2-
PdF:AJ5501Kurz zahraničního lektora S. Hanušováz 0/0/2.7 intenzivní kurz.3 1-
PdF:AJ5502Kurz zahraničního lektora S. Hanušováz 0/0/1.7 Dr. Scott Waring will be teaching the course on February 25 (3pm - 6:30), February 26 (3pm - 6:30), February 27 (3pm - 6:30).3 2-
14 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ4401Didaktika anglického jazyka 1A -z 0/2/02 1Z
PdF:AJ4402Didaktika anglického jazyka 1B -z 0/2/02 2Z
PdF:AJ4403Didaktika anglického jazyka 2A -zk 0/2/04 3Z
PdF:AJ4404Didaktika anglického jazyka 2B -z 0/2/02 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6040Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi 1 P. Svojanovskýz 0/1/0 1x14 dní/90 minut.2 1P
PdF:AJ6002Učitelská praxe 2 S. Hanušováz 0/0/5 50 hodin.2 2P
PdF:AJ6003Učitelská praxe 3 -z 0/0/5 60 hodin.2 3P
8 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:AJ_DPDiplomová práce S. Hanušováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:AJ_DPdDiplomová práce - Dokončení S. Hanušováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:AJ_DPpDiplomová práce - Projekt S. Hanušováz 0/0/1 Individuální konzultace.2 2P
14 kreditů

Další aplikace