Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: PdF BNJ3S04 Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-NJ3S_ Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_AA10Úvod do studia němčiny T. Káňaz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 1P
PdF:NJ_AA20Základy vědecké práce v němčině T. Káňaz 0/1/0 12 hodin v kombinované formě.2 2P
PdF:NJ_B101Jazyková cvičení B1+/1 T. Káňaz 0/3/0 24 hodin v kombinované formě.3 1-
PdF:NJ_B102Jazyková cvičení B1+/2 T. Káňazk 0/2/0 24 hodin v kombinované formě.4 2-
PdF:NJ_B201Jazyková cvičení B2 T. Káňaz 0/2/0 24 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_B202Jazyková cvičení B2+/1 T. Káňaz 0/2/0 24 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_B204Jazyková cvičení B2+/2 T. Káňazk 0/2/0 12 hodin blokově v kombinované formě.4 5-
PdF:NJ_D201Gramatická cvičení 1 T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.1 1-
PdF:NJ_G100Fonetika a fonologie němčiny T. Káňazk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 1P
PdF:NJ_G200Morfologie němčiny T. Káňazk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 2P
PdF:NJ_G300Syntax němčiny T. Káňazk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 3P
PdF:NJ_G400Lexikologie a stylistika němčiny T. Káňazk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 4P
PdF:NJ_K100Kultura a společnost německy mluvících zemí T. Káňaz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 4P
PdF:NJ_L101Úvod do analýzy literárního textu T. Káňaz 0/1/0 12 hodin v kombinované formě.2 3P
PdF:NJ_L102Německy psaná literatura před rokem 1900 T. Káňaz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 4P
PdF:NJ_L103Německy psaná literatura po roce 1900 T. Káňaz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 5P
43 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_D301Prezentační dovednosti v němčině T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_D402Tvůrčí psaní T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 5-
PdF:NJ_G220Morfologie: Třídy německé flexe T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 2-
PdF:NJ_G310Kontrastivní syntax 1 T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 3-
PdF:NJ_G320Kontrastivní syntax 2 T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 4-
PdF:NJ_G600Textová lingvistika T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 5-
PdF:NJ_G990Korpusová lingvistika T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 5-
PdF:NJ_L120Tématický literární seminář T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 2-
PdF:NJ_M301Němčina jako vyučovací jazyk T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_M302Motivace ve výuce cizího jazyka T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_M308Práce se slovní zásobou T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 4-
34 kreditů

Oborové didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_M100Základy oborové didaktiky T. Káňazk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 3Z
PdF:NJ_M110Strategie učení se cizímu jazyku T. Káňak 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2+2 4Z
7 kreditů

Další aplikace