PdF NFJ2vp Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
navazující prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-FJ2 Učitelství francouzského jazyka pro základní školy

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ3054Vybrané kapitoly z francouzské gramatiky V. Bakešováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ3055Lexikologie francouzštiny V. Bakešovák 1/1/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.3 2P
PdF:FJ3052Vývoj francouzského jazyka Z. Schejbalováz 1/1/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 3P
PdF:FJ3053Vybrané kapitoly ze stylistiky francouzštiny V. Bakešováz 1/0/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 4P
PdF:FJ3015Jazykový seminář - francouzština 1 V. Bakešováz 0/2/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ3016Jazykový seminář - francouzština 2 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 2P
PdF:FJ3017Jazykový seminář - francouzština 3 M. Poučovázk 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.4 3P
PdF:FJ3025Písemný projev - francouzština 1 M. Poučováz 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.2 3P
PdF:FJ3023Frankofonní literatura pro děti a mládež M. Poučováz 1/1/0 Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 8 hod. konzultací.2 1P
PdF:FJ3050Vybrané kapitoly z francouzské literatury V. Bakešováz 1/0/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 2P
23 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:FJ3006Didaktika francouzštiny 1 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 1Z
PdF:FJ3007Didaktika francouzštiny 2 V. Bakešováz 0/2/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 2Z
PdF:FJ3051Didaktika francouzštiny 3 V. Bakešovázk 0/2/0 kombinované studium 8 hod. konzultací.4 3Z
PdF:FJ3009Didaktika francouzštiny 4 V. Bakešováz 0/1/0 kombinované studium 4 hod. konzultací.2 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6093Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6094Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:FJ6002Učitelská praxe 2 P. Suquetz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:FJ6003Učitelská praxe 3 P. Suquetz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů